MDP Nógrád Megyei Bizottságának (1954-től Végrehajtó Bizottságának) ülései (XXXV.31.a) 1950

1950-08-31 31_a/20. őe. - 20/62

Beszámoló Az alapbar-emeléa és normarendezés elmúlt heti munkájáról 1950, augusztus 27-ig bezárólag. Az elmúlt hét MB ülésének határozata értelmében a tűzhelygyárban megtartottuk az összevont népnevelő értekezletet a MB agit.prop. osztály szervezésével. Ennek az értekezletnek a tapasztalatait felhasználva, valamint a termelési osztály által megtartott épít­kezési értekezletek tapasztalataival, f. hó 28-án egy építkezési aktivá értekezletet tartottunk, mely aktivá értekezleten résztvet­tek a Magasépitészeti HV párttitkárai, népnevelői, valamint azon nagyüzemi aktívák, népnevelők, akiknek feladatuk lesz az építke­zési munkák patronálása, különös tekintettel a 28-án kezdődő uj normák bevezetésével. Hiányosság volt ezen a téren az, hogy az acélgyári patronáló cso­portot mindössze egy elvtárs képviselte. Az aktivá értekezletről megállapítható, hogy a jelenlévő aktivák megértették feladatukat. Különösen az építkezésnél lévő párttagok konkrétan feltárták azo­kat a hiányosságokat, amelyeknek kiküszöböléséhez kérik a patroná­ló csoportok segítségét. Az elmúlt héten döntő feladatunk volt az építkezéseknél 28-ával kezdődő normarendezések politikai és műszaki előfeltételeinek meg­teremtése. Ennek érdekében a salgótarjáni Magasépitészeti NV-nak két területén - Kagybátonyban és Salgótarjánban - tartottunk ak­tivá értekezleteket, amely értekezleteken konkrétan megszabtuk a normarendezés előkészitő munkájának Pártra, szakszervezetre és vállalatra váró feladatokat. Ugyanezt megtartottuk a balassagyar­mati Építészeti UV-nál is. Ezek az értekezletek azt bizonyítják, hogy ha megfelelő támogatást nyújtunk Párt és tömegszervezeti vonalon az építkezésnek, a norma­rendezés munkáját zökkenőmentesen végre tudják hajtani. Kijött ezeken az értekezletekeh az, hogy az építkezésnél dolgozó párttagjaink, funkcionáriusaink látják a területükön fennálló hi­ányosságokat, amely a pártmunkában, a termelés terén, üzemszerve­zés terén fennállnak, de megoldani azt felsőbb segitség nélkül sem politikai, sem szakmai téren nem képesek. A balassagyarmati épitési NV-nál, ahol 800 dolgozó közül mindössze 21 párttag van, de ennek ellenére a Pártépités jelentőségét nem látják. A JB és a VB nem foglalkozott ezen a téren velük és ennek az eredménye az, hogy május óta csak 2 tagjelöltet Vettek fel. A műszakiakkal sem a Párt, sem a szakszervezet részéről nem foglal­koznak kellőképpen és igy ezek nem létrák politikailag az építkezés jelentőségét s igy vagy passzívan, vagy ellenségesen viszonylanak egyes kérdésekhez. Igy fordulnak elő olyan esetek, mint pl. Bgyarmaton, ahol a dolgo­zók azzal a kéréssel fordultak Vörös nevű mérnökhöz, hogy ők sze­./.

Next

/
Oldalképek
Tartalom