MDP Nógrád Megyei Bizottságának (1954-től Végrehajtó Bizottságának) ülései (XXXV.31.a) 1949

1949-01-17 31_a/13. őe. - 13/13

'MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA ,,„ Wl , ,,..,,.,,., (;: NÓGRAD-HONTMEGYEÜ EiB&WEÁft P, Salgótarján Szabadság-ter 45. TLJ- ;m „ • R*n ,Yfl i 1fl f I "~7?7"T> asxtáljj.. j ' Megye i kiren deltség: Balassagyarmat Rákóczi út 28. /-*7' rA ln , Un u t ;j' .^ c *' Telefon szám 46. — ^ t— iltatfr: -i J^ J e g y_^Í£2Üy v . Készült Salgótarjánba.. 1949.l£uuár 17-én a megve bizottság ülé^n Jelen yannal: Oczel János.Dv&rák József,Toldi g íLos"KudHI íólttf plí+' y ,f 1 v raS, aneCZ Béla » Pa PP Gyula,Pála Károlyné,Hal ász Sándor Oczel elvtárs az ülést megnyitja. Napirendi pontnak az alábbiakat javasolja: !•/ Termeles problémái. 2./ Felülvizsgálások jele légi állása. 3i/ Szövetkezeti beszámoló.­4./ Egyebek és fegyelmi ügy. megye bizottság a napirendi pontokat elfogadja. Oczel János: Alics János elvtárs a megye bizottságtól eltávozott,s a Központi Vezetőség határozata értelmében a salgótarjáni üveggyár vállalat vezetője lett. A múlt héten telefonon felhivtak Budapestre a Szervezési Osztályra,ahol az Ipari megyék titkárai voltak és ahol megtárgyaltuk a termelés legidőszerűbb kérédseit.l9$• évben a' pénzügyi szükségleteinket kell megteremteni.Kérdés, hogy honnan, teremtsük elő a szükséges 5 milliárd forintot. Gero elvtárs megmondotta,hogy egy demokratikus országban mik azok az akumulációs lehetősegek,mellyel egy kapitalis­ta állam nem rendelkezik.Elsősorban az iparban vannak ilyen akumulációs lehetőségek. A termelékenység fokozása, az áruforgalom,mezőgazdaság,magas és mély épitkezések stb. A takarékosság bevezetése sem lényegtelen dolog.Bankettok Ipf9.r8,p ,, ís3. stb 15.-vel aláirtak az uj kollektív szerződést.Ezt a szerkődét nem a Gyosz urai,hanme a munkásság képviselői és a dolgozó kormány kötötték meg. A kollektiv szerződést be kell mu­tatni a dolgozóknak és az agész dolgozó társadalom tudatá­be kell vinni,üe használjuk a szabatos norma kifijezést, hanem helyette a norma rendezés szót alkalmazzuk. A norma rendezésre azért volt szükség.Kogy fokozzuk a termelékenységet. A termelés fokozódásától nem keveseob függ,minthogy felépitjük-e a szocializmust.vagy sem.Ha csak annyit tenmelünk mint egy kapitalista államban,a^kor nem leszünk életképesek. ,...,. x i 15-ével megérkeztek az üzemekbe azok a bizottsági tagoK, akik a normát felülvizsgálják.A megye bizottságnak nem közömbös,hogy ezek a felülvizsgálások hogyan íolynak. A norma lo5 %.-ra lesz lezsállitva.Természetesen az el­munkásokat más elbirálás alá kell yenni. r . Az üzemi értekezleten meg kell mondani,hagy szo sincs arról,hogv ez a norma egyszers mindenkorra szol. Ez a norma egy évig szól. A Kollektiv szerződést.át kell tanul­mányoznrés részleteiben meg kell magyarázni a munkásság­nak. Meg kell magyarázni,hogy ezzel a salat eletszinvona-

Next

/
Oldalképek
Tartalom