A szécsényi seregszék jegyzőkönyve 1656–1661 - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 59. (Salgótarján, 2010)

Személynévmutató – életrajzi adattár

korában Késmárky Albert újranősült, feleségül vette Lakatos Erzsébetet (*1650 kö­rül? - [valószínűleg jóval korábban]). (Késmárky-gyűjtés) Késmárky Albert 1678. okt. 18-án még életben van. (Id. lent) 1690-ben már halott. ♦ 1651 és 1666 között biz­tosan Nógrád vármegye esküdt ülnöke. (Első adatunk: a függelék. Köztes adatok: 1656. okt. 2. MOL P449. 2. cs. Fase. III. No. 28a. és 1661. márc. 14. NML IV. 1. b. 1. d. 1661/No. 3. Utolsó adatunk: 1666. jan. 11. NML IV. 11/1. Fase. I. No. 8.) Az 1640-es évek elejétől húsz és fél éven át a Haller család szécsényi tiszttartója. (JAKUS 1985a. 150.) 1663-ban Kemény János özvegyének, Lónyay Annának szécsényi tiszttartója. (NAGYIVÁN 6. köt. 230.) 1653. nov. 17-én Pozsonyban az alispán megbízásából ő adja át Pest-Pilis-Solt vármegyének a koronaőrség fizetésére rendelt különadóját {pecunia coronalis) Ordódi Imrének, a Magyar Kamara főpénztárnokának. (DERL C/64. 2b. 52. d. 1.1. No. 74.) 1654. ápr. 9-én Paksi János (g) Szécsényben összehívott rendkívüli úriszékének ülnöke. (DERL C/64. 2b. 52. d. 1. t. No. 117.) Pető István 1660. márc. 8- án végrendeletében említi egy Késmárky Alberttel közös, ötszáz talléros sarcú török rabját, akit Olasz/Pozsgai Szőcs István önkényesen elengedett. (MOL P 481. 1. cs. Fase. I. No. 35.) 1661. jan. 21-én Budai Bornemisza Bolgár Pál végrendeletének egyik tanúja. (JAKUS 1985b. 29.) 1664. aug. 23-án több más nemessel együtt Besztercebá­nyáról ír levelet Koháry István özvegyének. (MOL P 1992. 1. cs. 6. t. 1664/f. 1-2.) 1670. ápr. 16-án losonci lakosként említik, Bujovszky Ferenc kér ellene Nógrád vár­megyétől végrehajtást egy 127 forintos adósságra. (NML IV. 1/a. No. 3. p. 15-16.) 1670. jún. 17-én tárgyalja Nógrád vármegye törvényszéke azt a pert, amelyet Liszkai Miklós indított Késmárky ellen rágalmazás miatt. Az ügyben Késmárkyt a bíróság előtti megjelenés elmulasztása miatt 1672. ápr. 5-én elmarasztalják, ám a két fél vé­gül 1672. jún. 20-án mégis megegyezik. (NML IV. 1/a. No. 3. p. 37-38. 159.182-183. Az ügyet röviden ismerteti: Belitzky 1972. 209.) 1671. nov. 9-én Valentin Demicher besztercebányai polgár kér ellene egy pénzbeli adósság miatt ismételt végrehajtást, ugyanis Késmárky (e) Nógrád vármegye korábbi ítéletével dacolva továbbra is az adósság miatt lefoglalt losonci házában lakik, és használja az ahhoz tartozó földeket. (NML IV. 1/a. No. 3. p. 122.) 1676 és 1678 között biztosan a Koháryak szentantali (Sväty Anton, SK) jószágának tiszttartója. (Első adatunk: 1676. nov. 15. MOL X 1049. No. 1965. - C 775. d. Utolsó adatunk: 1678. okt. 18. MOL X 7324. No. 6436. - C 1086. d.) 1678. októberében több levélben is beszámol Balassa Juditnak és Koháry Farkas­nak a Szentantalhoz közeli Selmecbánya kuruc ostromáról és elfoglalásáról. (Id. a már említett levelet, illetve MOL X 1047. No. 836. - 40575. d., MOL X 7324. No. 6499-6500. - C 1087. d.) ♦ Nógrád vármegye 1658. évi nemesi összeírásában 24 dé- náros összeggel szerepel, a szécsényi járás birtokos nemesei között. Az 1661. évi összeírásban azonban már a losonci járás nemesei között szerepel, összeg nélkül - mivel a mellette röviden megadott többi név is szécsényi nemesekhez tartozik, a be­jegyzés valószínűleg téves, vagy nem tartozik szervesen az összeíráshoz. Egyelőre nem tudjuk, hol voltak Késmárky Albert birtokai. Kis Anna - Kis Anna- alperes (1658) 52- Török Péter gyöngyöspatai lakos felesége (1658) 52- lefejezésre ítélve (1658) 52 (fi658?) A seregszék lefejezésre ítélte gyilkosság, paráznaság és törökösség miatt. 332

Next

/
Oldalképek
Tartalom