A szécsényi seregszék jegyzőkönyve 1656–1661 - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 59. (Salgótarján, 2010)

Személynévmutató – életrajzi adattár

(fl658) Helynévi vezetékneve valószínűleg a Hont megyei Kemence község nevéből ered. (Másik lehetőségként felmerül a Tolna megyei Kemecse is, amelyet szintén használtak „n"-es alakban, de valószínűbbnek tartjuk Kemencét.) Kerekegyházi Lukács - Kerekegi/hazi/ Lukacz- Paksi Anna felperes néhai férje (1657) 20- Újvári Jánosné felperes apja [?] (1657) 20 Vezetékneve leginkább a kiskunsági vagy a Külső-Szolnok megyei Kerekegyház fa­lu nevéből eredhet. Kerékgyártó Dorottya - Kerékgyártó Dorko- felperes (1657) 30 Szécsényben lakó nemesasszony. Valószínűleg rokona az 1653. ápr. 29-én említett nagykőrösi Kerékgyártó Miklós. (SziLÁDY-SziLÁGYl 1863. 1. köt. 178.) 1660. febr. 26- án Szécsényben a seregszéki jegyzőkönyvben szereplő Pető István Trombitás Má­tyásnak (n, v) és feleségének: Kerékgyártó Dorkónak (nemz) 18 forintért zálogba ad­ja a petőfalvai ún. „Pasit rétet", amelyet addig ottani curiájához bírt. (MOL P 481. 1. cs. Fase. I. No. 34.) Trombitás Mátyás szintén szerepel a seregszéki jegyzőkönyvben. Keskeny Pál - Kesken Pál- alperes (1656) 5- tarnaörsi bíró (1656) 5 Késmárky Albert (n, v) - Albert deak/deák- a szécsényi seregszék külső tagja (1651, 1659-1661) F, 54, 61, 67, 76, 80, 85, 90, 92, 96- Nógrád vármegye esküdt ülnöke (1651,1659 vsz) F, 54- Szabó András házának árát a seregbírónak átadja (1659) 54 (*1607 körül-fl678-1690) Literati/Késmárky Albert. Neve alapján késmárki (Ke2- marok SK) vagy késmárki származású család sarja. (A különböző Késmárky-csalá- dokról: KÉSMÁRKY 2000. 171-173.) Felesége 1649-ben Komáromy Zsuzsanna, ettől született leány Ilona. 1649. ápr. 13-án maga és családja számára III. Ferdinándtól cí­meres nemeslevelet szerzett, amelyet Nógrád vármegye 1649. jún. 21-én tartott köz­gyűlésén ki is hirdettek. Nagy Iván állításával ellentétben a család nem halt ki a ne­mességszerzőben. (NAGYIVÁN 6. köt. 230.) A nemeslevél megszerzése után legalább két fia született Komáromy Zsuzsannától: András (1674. dec. 14-én már ügyvédként aktív: Borosy 1984. No. 1709.) és Gábor (*1659), akik a 17. század végén a Pest me­gyei Sükösdön telepedtek meg. Gábor korábban a Hont megyei Nagycsalomján (Vel'ká Calomija, SK) és Vácott is élt. (BOROVSZKY 1910. 1. köt. 465. BOROVSZKY 1911. 604. Késmárky 2000.174. Illetve a Késmárkyak html formátumban lévő családtörté­neti gyűjtése.) Késmárky Albert 1678 októberében írott levelében maga is említi egyik fiát. (MOL X 1047. No. 836. - 40575. d.) Egy 1656. szept. 30-án felvett tanúval- latási jegyzőkönyv szerint Késmárky Albert akkor 45 éves, egy 1656. okt. 2-án vég­zett tanúvallatásban azonban 49 évesnek nevezik. (HORNYIK 1865. 189. MOL P 449. 2. cs. III. Fasc. No. 28a.) Valószínűleg az utóbbi adat áll közelebb a valósághoz. Idős 331

Next

/
Oldalképek
Tartalom