Nógrád megye közigazgatási és területi változásai 1872–2005 - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 47. (Salgótarján, 2005)

TELEPÜLÉSEK ADATTÁRA

KISHARTYÁN I. A település hivatalos elnevezései és írásmódjai: 1872-1881: Kis Hártyán 1 ; 1881-1905: Kis-Hartyán 2 ; 1905-től Kishartyán 3 II. Járási beosztásának változásai: 1872-1950.05.31.: Szécsényi j. 4 ; 1950.06.01.-1950.08.14.: Salgótarjáni j. 5 ; 1950.08.15.-1983.12.31.: Salgótarjáni jt. 6 ; 1981.12.31.: Salgótarján v. vkk. közs. 7 ; 1984.01.01.: járások megszüntetése 8 ; 1984.01.01.-1990: Salgótarján v. vkk. közs. 9 III. Körjegyzőségi beosztásának változásai: 1872-1912: Karancssági kj. 10 ; 1912-1950: Sóshartyáni kj. 11 IV. Közigazgatási jogállása (kisközség, nagyközség, város, tanácsok, önkor­mányzatok stb.): 1872-1950.10.25.: kk. 12 ; 1950.10.26.-1966.01.31.: ötk. 13 ; 1966.02.01-1990: kkt. (társközsége Sóshartyán, Kishartyán székhellyel és elnevezéssel) 14 ; 1990-től önk.; 1990-től közs. V. Területi rendezések, elcsatolások: 1966: Ságiijfalu község határából 4 kh. 451 négyszögölnyi nagyságú terület­részt Kishartyán községhez csatoltak át. 15 VI. Állami anyakönyvi kerületi beosztása: 1895.10.01.-1913.09.30.: Karancssági akvk. 16 ; 1913.10.01.-1951.01.31.: Sóshar­tyáni akvk. 17 ; 1937: akvk. sorsz.: 1410 18 ; 1951.02.01-től Kishartyáni akvk., akvk. sorsz.: 6693 19 . Hozzátartozott: Sóshartyán 1970.01.01.-1990.12.31. VII. Külterületi lakott helyek: 1881: Hadászó telep, Kőkút puszta 20 ; 1905: Hadászópuszta, Kőkútpuszta 21 ; 1916: Hadászópuszta, Kőkútpuszta 22 VIII. Megjegyzések: 1904: Sóshartyán, Kishartyán és Ságújfalu községek kérvényezik egy új kj. kia­lakítását - elutasítva. 23 ; 1905: Helynévmagyarosítási javaslat: Kishartyán. 24 1 194/1872. tvhb.; 2 1881. szabr.; 3 BM 134.179-1906/II.c., 8306-1906/461. tvhb.; 4 194/1872. tvhb.; 5 MNK MT 144/1950., MK 1950/87.; 6 MNK MT 196/1950., MK 1950/126.; 7 MTTH 1/1978., TK 1981/31.; 8 1983/11. tv., MK 1983/60.; 9 MNK ET 23/1983., TK 1983/32., MK 1983/61.; 10 194/1872. tvhb.; 11 NHÉ 1912/51.; 12 194/1872. tvhb.; 13 MNK MT 196/1950., MK 1950/126.; 14 MNK ET 1/1966., MK 1966/5.; 15 MNK ET 35/1966., TK 1966/52., MK 1966/78.; 16 1894. évi XXXIII. tv.; 17 BK 1913/48.; 18 BM 70.300/1937., RT 1937.; 29 BM 5134-3/1951.l.c., BK 1951/2.; 20 1881. szabr.; 21 BM 134.179-1905/ll.c; 22 1916. szabr.; 23 109-2032/1904. tvhb.; 24 5998-1905-77. tvhb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom