Nógrád megye közigazgatási és területi változásai 1872–2005 - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 47. (Salgótarján, 2005)

TELEPÜLÉSEK ADATTÁRA

KISKORNA I. A település hivatalos elnevezései és írásmódjai: 1872-1905: Korna 1 ; 1905-1918: Kiskorna 2 ; 1918-tól Krná 3 II. Járási beosztásának változásai: 1872-1883: Füleki j. 4 ; 1883-1918: Losonci j. 5 III. Körjegyzőségi beosztásának változásai: 1872-1881: Rónyai kj. 6 ; 1881-1907: Uhorszkai kj. 7 ; 1907-1918: Ipolymagyari kj. 8 IV. Közigazgatási jogállása (kisközség, nagyközség, város, tanácsok, önkor­mányzatok stb.): 1872-1918: kk. 9 VI. Állami anyakönyvi kerületi beosztása: 1895.10.01.-1906: Uhorszkai akvk. 10 ; 1906-1918: Ipolymagyari akvk. 11 VII. Külterületi lakott helyek: 1881: Neklem telep, Závoda telep, Osicsin telep, Brlosno telep 12 ; 1905: Oszi­csina, Nyékien, Ujvilágpuszta, Závodapuszta 13 ; 1916: Oszicsinapuszta, Nyeklenpuszta, Ujvilágpuszta, Závodapuszta 14 VIII. Megjegyzések: 1905: Helynévmagyarosítási javaslat: Kiskorna 15 ; 1918: Az 1918.12.24-ei an­tantjegyzék alapján megállapított cseh-magyar demarkációs vonaltól északra a katonailag megszállt területek cseh katonai közigazgatás alatt álltak 1921.07.26-ig, az 1921. évi XXXIII. törvény elfogadásáig, a trianoni bé­keszerződés ratifikálásáig. 1 194/1872. tvhb.; 1 BM 134.179-1905/ll.c, 8306-1906/461. tvhb:, 3 Szlovákia; 4 194/1872. tvhb.; 5 1883. szabr.; 6 194/1872. tvhb.; 7 1881. szabr.; 8 NHÉ 1906/51., 8306-1906/461. tvhb.; 9 194/1872. tvhb.; 10 1894. évi XXX///. tv.; 11 BK 1906/17.; 12 1881. szabr.; 13 BM 134.179-1905/ll.c; 14 1916. szabr.; 15 5998-1905-77. tvhb. KISKÜRTÖS I. A település hivatalos elnevezései és írásmódjai: 1872-1883: Kis Kürtös 1 ; 1883-1905: Kis-Kürlös 2 ; 1905-1918: Kiskürtös 3 ; 1918­tól Maly Krtys 4 II. Járási beosztásának változásai: 1872-1913.06.30.: Balassagyarmati j, 5 ; 1913.07.01.-1918: Kékkői j. 6 III. Körjegyzőségi beosztásának változásai: 1872-1918: Kékkői kj. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom