1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 19. (Salgótarján, 1996)

Salgótarjáni járás - Nagybárkány - Nagybátony

Tímár Károly: Salgótarjánban született 1910. szeptember 12-én. Anyja neve Vilcsek Vilma, iskolai végzettsége 4 polgári, szakképzettsége villanyszerelő. Állítólag 1945 előtt tagja volt a nyilaskeresztes pártnak. 1948-ban izgatás miatt 14 havi börtönbüntetésre ítél­ték. 1956-ban tagja lett a Kányási Bányaüzem munkástanácsa intézőbizottságának, sőt a munkástanács elnökének is jelölték, de korára való tekintettel nem vállalta. Eljárás nem indult ellene. Verebélyi István: Mátraverebélyen született 1914. május 27-én. Anyja neve Benus Ágnes, iskolai végzettsége érettségi. 1945 előtt rendőr fhdgy volt. 1945 után tagja lett az SZDP­nek. 1956-ban beválasztották a falu forradalmi tanácsába. A bukás után rendőri felügyelet alá helyezték. NAGYBÁRKÁNY október 27-28: - Az események Márkházáról indultak, ahol Zsélyi István gépkocsivezető egy kisebb csoportot szervezett és azokat a környező községekbe szállította. így pl. Nagybárkányba is, ahol terjesztették a forradalom eszméit. - Nagybárkányban Sejben István tanító vezetésével felvonulásra került sor, ahol ledön­tötték a szovjet síremléket. Ez után Nagybárkány és Kisbárkány lakossága közös forra­dalmi tanácsot és nemzetőrséget választott. A tanács elnöke Balogh József, a nemzetőr­ség parancsnoka Géczi János lett. Személyi adattár: Balogh József: Nagybárkányban született 1889. december 11-én. Anyja neve Szuravcsik Rozália. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Az első világháborúban vi­tézségi érmet szerzett, majd később községi bíró lett. 1956-ban a forradalmi tanács elnö­kének választották. A megtorlás idején rendőrhatósági felügyelet alá helyezték. Géczi János: Nagybárkányban született 1904. február 2-án. Anyja neve Kiss Rozália, foglalkozása földműves. A nemzetőrség parancsnoka volt. 1956 után rendőrhatósági fel­ügyelet alá került. NAGYBÁTONY (A Nagybátonyi Szénszállító- és Szolgáltató Vállalattal, a Nagybátonyi-, a Szorospataki-, a Tiribesi Bányaüzemmel és a Nagybátonyi MTH Intézettel együtt.) október 23: - Az esti órákban Jakab Sándor, az MDP megyei másodtitkára lakásán kereste fel Tanyai Ferencet, a Nagybátonyi Bányaüzem igazgatóját és tájékoztatta a fővárosi események­97

Next

/
Oldalképek
Tartalom