1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 19. (Salgótarján, 1996)

Salgótarjáni járás - Nagybárkány - Nagybátony

ről. Tanyai azonnal értesítette Mrázik Ferenc üzemi párttitkárt, és a kiszálló délutános, illetve a beszálló éjjeles dolgozóknak Jakab tájékoztatója alapján eligazítást tartottak. október 24: - Párthű dolgozókkal erősítették meg a helyi rendőrséget, majd a bányaüzem dolgozóiból egy kb. 40 fős csoportot szerveztek, akikkel a megyei pártbizottságtól kapott busszal másnap Balassagyamatra mentek. - A Nagybátonyi Szénszállító- és Szolgáltató Vállalatnál is megszervezték a párthű munkásokból az üzem védelmére az őrséget. Ennek parancsnokává Máté Mihályt je­lölték ki. október 27: - A forradalom a településen azzal vette kezdetét, hogy a szolgáltató vállalatnál Majoros József üzemi bizottság elnök összehívta a dolgozókat, hogy a szakszervezeti központ utasításának megfelelően megválasszák az ideiglenes munkástanácsot. Majoros egy előre elkészített névsort terjesztett a jelenlévők elé, azonban Jecsmenik Andor és Szabó Ervin javaslatára ezt a listát nem szavazták meg, hanem új személyeket jelöltek, s ezek közül választották meg a 64 tagú munkástanácsot, majd ezek maguk közül a 11 fős igazgatótanácsot. Név szerint csak ezen utóbbiak közül ismerünk 9-et. Az elnök Szabó Ervint, az elnökhelyettes Jecsmenik Andort és a tagok közül Bogyai Vilmost, Budavári Lászlót, Fritsch Istvánt, Ludvig Árpádot, Rusznyák Kálmánt, Sári Istvánt és Szlobodnyik Sándort. (Szabó Ervin főleg a politikai jellegű ügyeket intézte, míg Jecsmenik Andor egyik legfontosabb feladata a fegyveres alakulatok tevékenységének koordinálása lett.) - A Tiribesi Bányaüzemnél is megalakult a 17 fős munkástanács és a 7 tagú igazgatóta­nács a bányász dolgozók szakszervezete területi szövetsége utasítására. (Van olyan adat is, amely szerint az alakulásra csak 30-án került sor.) A munkástanács elnöke Mákos Dezső lett. Az igazgatótanács tagjai közül Bakos Pétert és Kelemen Károlyt ismerjük név szerint. (A munkástanács lényeges tevékenységet nem fejtett ki, mert az ott dol­gozók nagy része távol lakott a bányától.) - Késő délután a szolgáltatótól egy 5 fős küldöttség utazott a megyeszékhelyre, hogy ér­deklődjenek a rendőrségen állítólag fogva tartottak felől, illetve követeljék kiszaba­dításukat. A küldöttségnek általunk ismert tagja volt Bogyai Vilmos, Jecsmenik Andor és Szabó Ervin. Mivel Salgótarjánban akkor már a második tüntetés zajlott, s Szabóék megtudták, hogy az egyetlen politikai foglyot délelőtt szabadon engedte a rendőrség, csatlakoztak a tüntetőkhöz. Itt egy rádiós kocsi mikrofonján keresztül Jecsmenik és Szabó szólt a tömeghez, majd Szabó kérte, hogy a jelenlévők menjenek ki Nagybátony­ba és rázzák fel „álmaikból" a lakosságot. Három vagy négy busznyi tömeg ki is ment. Amikor a nagybátonyi rendőrség elé értek, valaki rálőtt a rendőrség épületére, mire a rendőrök viszonozták a lövéseket. Az egyik buszt két találat érte, de senki sem sérült meg. (Más vélemény szerint a lövöldözés csak azután történt, hogy a salgótarjániak hazafelé tartottak.) Ezt követően a salgótarjániak énekelve és jelszavakat kiabálva fel­vonultak a bányaváros főutcáján, majd innen egy csoport átment a faluba is. A de­monstrációhoz a nagybátonyiak közül is többen csatlakoztak. (A szovjet emlékművet nem ekkor rongálták meg, hanem éjjel, egy kb. 20 főből álló csoport.) 98

Next

/
Oldalképek
Tartalom