1941. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 5. Lakóház- és lakásadatok községek szerint (1982)

III. TÁBLÁZATOK - 1. A lakóházak főbb adatai

SZABOLCS-SZATMÁR MEGY!' Sor­szám Közság, város Össze­sen Magasság föld­szin­tes eme­letes Lakások száma szerint 4-X lakásos Falazata beton, tégla kő vályog fa és egyéb ha­barcs­ba sárba ala­pozás­sal ala­pozás nél­kül fa és egyéb rakva ala­pozás­sal ala­pozás nél­kül fa és egyéb 1. A LA» ÓHAZAK Alápii, ézve egész­ben v. rész­ben a lakott részek egész­ben rész­ben lo7. Nagykálló 1895 # • .. • • • • • • • • 51 4 1 850 979 lo 349 3 3oo loQ. Nagykállő 171o 17o4 6 1415 241 14 34 51 2 1 845 80I lo 34o 3 295 lo9. Kiskálló 185 ­2 ­5 178 ­9 _ 5 llo. Nagyszekeres 113 113 ­lol 9 1 2 2 ­­25 83 3 9 _ 7 111. Nagyvarsány 27 0 27o ­223 37 2 8 3 ­­139 13 115 19 3 lo 112. Napkor 628 628 ­5o5 lo5 2 16 24 ­2 93 5o6 3 55 _ 51 113. Nábrád 196 196 ­142 47 4 3 3 ­­88 lo4 1 24 ­18 114. Nemesborzova 28 28 ­25 3 ­­­1 ­2 25 ­­­­115. Nyírbátor 2o79 2o7o 9 1616 363 68 27 91 12 3 9o4 926 143 481 3 382 116. Nyirbéltek 529 529 ­424 81 5 17 9 1 ­55 329 135 17 ­12 117. Nyirbogát 638 638 ­516 i06 3 13 lo 1 ­80 546 1 31 1 18 110. Nyirbogdány 4o6 406 ­298 79 12 17 11 4 ­13o 261 ­54 1 33 119. Nyircsaholy 51o 51o ­461 48 ­1 19 ­1 95 393 2 29 1 24 12o. Nyírcsászári 238 238 ­238 ­­­11 ­­53 174 _ 9 _ 9 121. Nyirderzs 148 148 ­129 16 1 2 4 ­­3 141 ­1 1 122. Nyirgelse 375 375 ­321 54 ­­4 ­­31 338 2 9 ­4 123. Nyirgyulaj 5o4 5o4 ­434 51 6 13 11 5 ­65 423 ­32 _ 29 124. Nyiribrony 284 283 1 256 22 3 3 2 18 3 lo 248 3 5 ­1 125. Nyirjákó 221 221 ­187 31 1 2 16 2 ­31 172 ­19 1 11 126. Nyírkárász 4o8 4o7 1 3ol 87 9 lo 12 14 2 81 298 1 19 _ 18 127. Nyirkáta 418 418 ­325 74 6 13 3 4 1 49 218 143 15 _ 12 120. Nyirkércs 135 134 1 llo 15 1 9 2 ­­11 122 ­1 _ _ 129. Nyirlövő 132 132 ­i06 21 1 4 4 ­­64 13 51 6 _ 3 13o. Nyirlugos 695 695 ­641 37 2 15 9 ­­81 5 600 22 _ 13 131. Nyirmada 647 647 ­492 133 4 17 15 ­38 165 423 6 69 ­58 132. Nyírmeggyes 717 717 ­589 12o 2 5 6 14 2 2o5 394 96 41 _ 29 133. Nyirmihálydi 4o5 4o5 ­381 18 1 5 7 ­­38 355 5 18 _ 13 134. Nyirparasznya 195 195 ­168 25 ­2 1 1 1 23 169 ­5 _ 5 135. Nyirpazony 594 594 ­519 59 7 9 15 ­­2o9 37o ­59 ­43 136. Nyirpilis 297 297 ­241 28 4 24 8 1 ­73 139 76 25 11 11 137. Nyírszőlős 4oo 4oo ­383 17 ­­1 1 ­49 349 ­12 ­9 130. Nyirtass 5o4 5o3 1 4o4 82 7 11 4 3 3o 184 277 6 28 ­2o 139. Nyirtét 182 182 ­15o 24 1 7 3 ­­51 128 ­8 _ 8 14o. Nyirtura 276 276 ­236 31 7 2 ­­­51 223 2 8 _ _ 141. Nyirvasvári 446 446 ­415 31 ­­38 ­­57 351 ­22 _ 16 142. Óf eliértó 489 489 ­4o9 67 3 lo 28 1 1 77 381 1 23 ­16 143. Olcsva 189 189 ­166 22 . 1 ­8 ­­166 15 _ 2o _ 16 144. Olcsvaapáti 154 154 ­121 33 ­­lo ­­73 68 3 35 _ 14 145. Opályi 474 474 ­413 53 7 1 ­7 ­357 89 21 55 _ 34 146. Oros 1242 1241 1 lloo 96 14 26 18 1 ­439 784 ­96 1 62 147. Ököritófiilpös 561 • * .. • • .. 11 8 3 131 4o7 1 32 ­23 148. Piilpös lo4 lo4 ­87 17 ­­­­­3o 74 ­9 _ 5 149. Szatciárököritó 457 11 8 3 lol 333 1 23 _ 18 15o. ümböly 151. Qr 268 268 ­221 44 ­3 ­­3 17 244 4 19 _ 17 152. Panyola 295 295 ­_216 75 4 ­3 ­­199 64 29 5o ­5o 153. Pap 237 237 ­193 34 2 8 6 ­2 117 112 ­26 ­22 154. Papos 146 146 ­134 9 1 2 2 ­­i08 36 _ 6 ­6 155. Paszab 289 289 ­24o 48 1 ­­1 ­83 2o5 ­17 ­lo 156. Pátroha 597 595 2 512 74 1 lo lo ­33 0 256 ­66 1 55 157. Pá -yod 176 176 ­149 23 3 1 ­­1 16 157 2 7 _ 7 150. Penészlek 495 495 ­455 4o ­­2 ­1 19 471 2 88 ­83 159. Ponyige 173 173 ­14o 31 ­2 9 28 1 41 93 1 7 ­7 I60. Petneháza 3o4 3o4 ­256 44 ­4 2 68 233 19 _ 17 98

Next

/
Oldalképek
Tartalom