1941. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 5. Lakóház- és lakásadatok községek szerint (1982)

III. TÁBLÁZATOK - 1. A lakóházak főbb adatai

FŐBB ADATAI (folytatás) SZA BOLCS-SZATMAR MEGYE Tetőzete cse­rép, pala, bádog zsin­nád, dely, zsup­desz­szal­ka ma egyéb Vízellátás váro­si, kör­zeti házi vízvezeték éplilet telkén lévő kútból -50 51­-10C 101­-500 501-X méter távolságról egyéb módon Vil­lany van Árnyékszék a lakás­ban az épületen nincs a lakás­ban belül kívül nincs van nincs Szennyvíz­elvezetés köz­csa­egyéb torna Sor­szám 967 56 871 1 5o9 • • • « • 0 ft o • • • • lo7. 912 53 744 1 ­18 759 3o8 218 4ol 6 ­497 46 21 1495 148 ­1562 lo8. 55 3 127 ­12 lo9. 78 35 ­­­31 18 14 34 16 ­­­­loo 13 ­loo llo. 135 lo 125 ­­1 219 35 4 lo 1 ­2 2 1 223 44 ­226 111. 261 11 356 ­­1 loo 55 46 21o 216 ­69 4 3 214 4o7 ­221 112. 144 52 ­­­44 23 27 9o 12 / • ' - . 3 ­181 12 ­184 113. lo 18 ­­­12 3 3 lo ­­­­. ­26 2 ­26 114. 1371 11 693 4 7 2o 955 417 234 421 25 ­693 81 23 1857 118 ­1961 115. 163 366 ­­­234 85 59 114 37 ­­3 1 366 159 ­37o 116. 129 1 5o8 ­­­3ol 126 7o 93 48 ­­4 ­461 173 ­465 117. 261 1 138 6 ­­136 67 44 129 3o ­7 5 1 289 111 ­295 118. 364 ­146 ­1 145 3o 47 184 lo3 ­64 1 4 336 169 ­341 119. 121 ­117 ­­­215 19 4 ­­­­1 1 234 2 ­236 12o. 75 ­73 ­­­118 12 9 9 ­­­­­lo7 41 ­lo7 121. 127 4 244 ­­292 64 12 7 ­­29 1 ­315 59 ­316 122. 198 11 295 ­­­158 lo8 51 92 95 ­­2 1 4o7 94 ­41o 123. 155 1 •128 . ­­­9o 81 18 8o 15 ­­4 1 52 227 ­57 124. 98 2 121 ­­­14o 63 15 3 ­­­­1 147 73 ­148 125. 292 3 113 ­­­142 97 24 97 48 ­­4 6 172 226 ­182 126. 165 1 248 4 ­­327 43 18 26 4 ­­1 1 374 42 ­376 127. 74 2 58 1 ­­62 55 11 7 ­­­3 ­72 6o ­75 128. 97 4 31 ­­­85 19 8 2o ­­1 2 ­lo7 23 ­lo9 129. 547 ­148 ­1 186 125 96 2o8 79 ­­6 1 325 363 ­332 13o. 4o2 9 235 1 ­1 431 141 53 21 ­­2 9 2 5o2 134 ­513 131. 362 2 353 ­­­313 lo3 46 182 73 ­lo6 3 2 436 276 ­441 132. 18o ­225 ­­264 69 33 37 2 ­43 6 1 333 65 ­34o 133. 111 ­84 ­­­l6o 25 8 2 ­­­1 ­119 75 ­12o 134. 385 8 2oo 1 ­­332 37 3o . 116 79 ­57 15 6 388 185 ­4o9 135. 112 1 184 ­­­2o4 6o 22 11 ­­­2 3 196 96 ­2ol 136. 132 ­268 ­­­249 lo9 28 14 ­­­1 ­366 33 ­367 137. 319 2 183 ­­­2ol lo5 94 lo4 ­­­4 2 475 23 ­481 138. 74 9 99 ­­­48 39 37 56 2 ­­1 ­43 138 ­44 139. lo9 ­167 ­­­125 63 15 71 2 ­­2 1 2o9 64 ­212 14o. 126 6 314 ­­­2ol 79 21 121 24 ­­1 1 439 5 ­441 141. 172 4 313 ­­3 296 134 39 17 ­­1 4 1 462 22 ­467 142. 145 4 4o ­­­174 15 ­­­­­1 3 185 ­­189 143. 124 3 27 ­­­76 18 4 42 14 ­­­­152 2 ­152 144. 376 12 86 ­­­432 38 3 1 ­­­­1 44o 33 ­441 145. 698 2o 524 ­- ­3 5o7 349 112 196 75 ­6o 9 3 1111 119 ­1123 146. 341 1 219 ­77 .. • • « 0 .. • * • • 147. 64 ­4o ­­­13 17 6 67 1 ­­­­96 8 ­96 148. 277 1 179 ­77 149. 150. lo7 1 l6o ­­­18o 59 18 11 ­­­­­2o8 6o ­2o8 151. 23o ­65 ­­­33 17 21 177 37 lo ­­1 273 21 ­274 152. 166 ­71 ­­3 128 44 23 39 ­­­2 1 188 46 ­191 153. 67 ­79 ­­­lo7 29 9" 1 ­­­1 1 119 25 ­121 154. 156 ­133 ­­­34 79 24 133 19 ­48 1 1 275 12 ­277 155. 5o9 ­88 ­­­2o4 lo9 39 193 52 ­­2 1 478 116 ­481 156. 116 1 59 ­­­7 9 8 76 76 ­­­2 156 18 ­158 157. 92 ­4o3 ­­1 374 85 12 22 1 ­­­­492 3 ­492 158. 112 ­61 ­­­128 2o 11 14 ­­­1 ­152 2o ­153 159. 197 1 lo6 ­­­79 69 32 92 32 ­­­­274 3o ­274 l6o. 99

Next

/
Oldalképek
Tartalom