Műtárgyvédelem, 2006 (Magyar Nemzeti Múzeum)

Morgós András: Lovag Endrődi (Junga) Sebestyén : katona, festő és restaurátor

lovag Endrődi (Junga) Sebestyén katona, festő és restaurátor Morgós András A 20. sz. elején Magyarországon a fa műtárgyak legfontosabb konzerválási és restaurálási problémája a középkori szárnyasoltárok és szobrok restaurálása, tönkremenetelük megállítása volt. Két kiemelkedő személy foglalkozott részlete­sen a kérdéssel: Mihalik József1 és Éber László2. Ekkor a legfontosabb feladat a rovarok által szétrágott szobrok szilárdságának a visszaadása volt. A kor által alkalmazott szilárdítási megoldások Magyarországon kevésbé voltak ismertek a gyakorlatban. Ezek közül a vizes oldatokat (pl. enyvoldatot) használó eljárások a szobrok festését károsították, feloldották az enyves alapozást és a festés leválását okozták. A nem vizes alapú szilárdítószereket általában melegítéssel együtt kellett alkalmazni. Ilyen esetben (pl. főzés száradó lenolajban, vagy keze­lés forró paraffinnal) szintén tapasztaltak károsodásokat, mellékhatásokat. Eb­ben az időben Endrődi bevezetett egy nem vizes alapú, aránylag alacsonyabb hőmérsékleten3 végzett impregnálást használó szilárdítási eljárást. Korszerű fel­ismerése volt, hogy a festett faszobrokat, oltárokat nem szabad vizes oldatokkal itatni, kizárta az enyvet, ami táptalajul szolgálhatott rovarok, gombák számára, és indifferens anyagot, paraffint választott, aminek a tulajdonságait japánviasz hozzáadásával javította. Ebben a korban eljárását, ha nem is forradalminak, de mindenképp előremutatónak kell tekintenünk. Endrődi tevékenységéről és személyéről elég keveset tudunk. A legfontosabb forrásmű Mihalik József saját kiadásban megjelent írása 1916-ból4, valamint Éber László5 közleményei. Mind­ezeket felhasználva és kiegészítve egyéb közleményekkel, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárában, a Hadtörténelmi Levéltárban és a Szabadalmi Hivatalban talált iratokkal egy teljesebb képet próbálunk adni a múlt század ele­jének e jelentős, méltatlanul elfelejtett személyéről és tevékenységéről. A jelen­legi munkánkkal szeretnénk az 1992-ben megjelent hasonló témájú, korábbi publikációnkat6 is kiegészíteni. Endrődi pályafutása három területre terjedt ki: a katonai, a festői valamint a restaurátori (eddigi adataink szerint 1903-tól) tevékenységre. Festői tevékeny­ségéről kevés adatot találtunk. Az tény, hogy az 1896-ban a millenniumi ki­állításon olajfestményével a kiállítás díszoklevelét nyerte el. Egy 1911-ben írt levelét „acad. restaurátor és festö”-ként írta alá. Lehetséges, hogy valamilyen festőakadémiát végzett, de erre ez idáig nem sikerült bizonyítékot szereznünk. Nem valószínű, hogy az acad. megnevezéssel a Ludovica Akadémiai végzettsé­gére utalt. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom