Károlyi Árpád (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 3. Monumenta Comitialia regni Hungariae 11. 1605—1606 (Bp., 1899)

MONÜMENTA COMITIALIA REGNI HUNGÁRIÁÉ. MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK. A M. TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI ÉS TÖRTÉNE TI BEVEZETÉSEKKEL ELLÁTJA D R K Á11O LY I Á11 PÁ D RENDES TAG. TIZENEGYEDIK KÖTET. 1605— I6O6. BUDAPEST. 1899.

Next

/
Oldalképek
Tartalom