Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára harmadik kötet (Budapest, 1885)

Karászi Kákonyi Péter procurator : 1548. 146. Kardos Pósa : 1595. 314. Kariphas Lukács nagy-muzsaji bíró : 1554- 169. Karoly-czímer : 248. Karoly-fészek adó : 292. Károly b. Szatmár m. 5. 17. 23. 29. 31. 33. 46. 50. 62. 69. 73. 74. 80. 85. 114. 115. 125. 129. 131. 132. 134. 150. 168. 186. 189. 193. 202. 277. 308. 314., —i erősség építése : 293. 294. 295. 296. 298. 299. 300., —i jobbágyok : 156., —i pecsét : 112., — i prasdicator : Téglás Jakab 1566. 215. Károlyi András : 1494. 7-, — Bertalan és id. János, Mátyás és ifj. János, Benedek, Mihály és Lőrincz : 1508. 39., — András fia István, ardai ple­banus, krasznai főesperes, gyula-fehér­vári k. 1497—1522. 13. 27. 39. 46. 51. 54. 62. 69. 73. 74. 80. 129., — András fia Mihály, beregi plebanus : 1501— 15-11. 29. 46., — Lancz László : 1485. 4., fiai: János és László 1492-1495. 5. 6. 7., leányai : Katalin Csarnavodai Jánosné 1492—1493. 4- 6., Hedvig és Borbála 1493. 6., Hedvig Toldy Mihályné 1502—1521. 31. 78., Orsolya Buthkai Keszeg Györgyné 1501. 30., Katalin Pányi Bernátné 1502. 31., özvegye Esztári Anna : 1493—1502. 6. 11. 15. 17. 18. 30. 33., — Lancz László: 1495—1523. 11. 23. 25. 27. 30. 31. 33. 36. 37. 39. 46. 52. 69. 71. 7 2- 73- 74- 78- 79- 82., neje Losonczi Bánfy Zsófia, fiai : Zsigmond, László és Dénes, leányai : Anna és Magda­léna 1519—1520. 71. 73. 74., — János fia László : 1495—1525. g. 20. 27. 29. 50. 69. 86. 89., — Lászlóné, Szántai Becsk Hedvig : 1525. 86., — Lancz Zsigmond: 1530—1552. 102. 104. 114. 116. 119. 129. 132. 134. 135. 149. 150. 156. 157. 162. 165., — Zsigmond vég­rendelete : 228., — Zsigmond és Gá­bor: 1536. 118., — Lőrincz: 1495— 1499. 9. 17. 18. 20. 23. 25., — Lőrincz fia Lőrincz : 1539—1549. 125. 126. 131. 134. 150., — Mátyás (Cseh Má­tyás) : 1501—1517. 29. 62. 89., neje Kazsui Borbála: 1501—1536. 29. 112. 115., — Péter: 1533 —1554. 107. 112. 115. 118. 125. 126. 130. 131. 132. 135. 145. 151. 152. 156. 159. 162. 169., — Péter és György, Péter fiai : 1558. 185., — Görgy : 1561—1573. 196. 201. •215. 217. 218. 222. 223. 233., •— Péter özvegye Borbála: 1554. 168., fiai: György és Mihály 1554—1560. 168. 193., — leányai : Eufrosina és Kata­lin 1554. 168., — Fruzsina, Péter leánya, Csaholyi Ferenczné : 1556— 1580. 172. 173. 187. 218. 225. 240., végrendelete :i58o. 248. 285., •— György és Lőrincz: 1563. 202., — Lőrinczné Zsófia : 1563. 202., — Györgyné : 1588. 241., — György leányai : Anna Gúthy Péterné, Katalin Kemery Ist­vánné, és Zsófia 1580—1590. 248. 277., —Mihály: 1578—1596. 241.242. 248. 249. 250. 252. 253. 258. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 273. 275. 276. 277. 278. 279. 281. 282. 285. 288. 291. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316., neje Perényi Erzsébet: 1588—1596. 266. 306., 316., fia Mihály : 1590. 277., leányai : Zsuzsanna és Fruzsina 1590. 277., — Péter: 1580—1586. 248. 258., — Anna és Kata : 1570—1580. 228. 248., — Anna, Rozsályi Kun Lászlóné : !533- io 7-> — Anna, Erdélyi Mik­lósné : 1582. 254., — Katalin, Csa­holyi Péterné : 1533. 107., —Katalin, Berendy Györgyné : 1568. 220., — Kata, László leánya, Losonczi Bánfy Istvánné : 1595. 313. 314., — Zsófia, László leánya : 1554. 168., — Mer­hártfylancz János és Ferencz : 1555— 1 557- I 7°- r 83-, — János végrendelete : 1566. 215., — Ferencz és Dénes: 1558— 1562. 186. 189. 199., — Dénes : 1566—1570. 215. 228., — László : 1566—1573. 215. 231. 233., leányai : Erzsébet és Zsuzsanna 1595. 313., — János deák : 1570. 228. Kartal b. Pest m. 243. Karulyos (Karwlos) p. Szatmár m. 46. Kassa város: 282., —i kapitányok: Se­rédy György 1552. 161. 164. 166., Feledy Eusták 1552. 166., —i alkapi­tány : Serényi Mihály 1583. 255. Kászony (Kazon) város: 193. Katalinfalva b. Közép-Szolnok m. 174. Káthay Anna, Ghiczy Jánosné: 1590. 282., — Mihály: 1512.—1525. 49. 87. Kávás b. Közép-Szolnok m. 50. 145. 162. 264. 276. 277. Kávási Balázs és Vincze, kir. emberek : 1500—1501. 27. 29. Kaza b. Bihar m. 246. Kaza András: 1563. 200., — Miklós: 1595—1596. 314- 3i6. Kazdag Lőrincz pesti polgár : 1492. 2. Kazsui Borbála, Károlyi Mátyás özve­gye: 1535—1536. 112. 115. Kecheth, de — : 41. Kegye Ambrus : 1517. 62. Kékes (Magyar- és Oláh-) b. Szatmár m. 292. Kelechen b. Nógrád m. 200. Kelemér b. Gömör m. 289. Kemechey István : 1548—1561. 146.194. Keményegyház (máskép Körtvélyes­egyház) p. Bihar m. 14. Kemery Istvánné, Károlyi Katalin : 1590. 277. Kende Mihály (Czégényi) : 1536—1552. 118. 159. 163. Kenderes b. Heves- Szolnok- és Pest

Next

/
Oldalképek
Tartalom