Lakos János: A Magyar Országos Levéltár története (Budapest, 2006)

III. Az Archivum Regni története (1756-1874)

11. Az Archivum Regni dologi kiadásainak fedezéséről az orszá­gos levéltámok útján gondoskodik. 12. Ügyel, hogy az Archivum Regniben tűz következtében kár ne essék. A Nádori Levéltárra nézve: A Nádori Levéltárat az országos levéltámok távollétében gondozza, és betartja az Archivum Regnivel kapcsolatban adott utasítás 1., 2., 7., 8., 9., 10., 11. és 12. pontjait. A Nádori Levéltárat illetően kizárólag a nádortól függ­Az írnokok, járulnokok részére kiadott utasítás 1. A munkaidő 8-11 és 13-17 óráig tart, szükség esetén azonban tovább is kötelesek dolgozni. 2. A rájuk bízott munkát minden válogatás, ellentmondás nélkül pontosan kötelesek végezni, a tisztázatokat tisztán, pontosan, gyanús vakarás vagy más hiba nélkül elkészíteni, hivatalukat felesleges beszélgetések nélkül ellátni. 3. Az Archivum Regnibe és az Archivum Palatinaleba tartozó iratok közül csak az országos levéltámok által nekik átadott iratokkal foglalkozhatnak, iratokat sem maguknak, sem má­soknak le nem másolhatnak, másokkal nem közölhetnek, ki nem adhatnak, és a levéltárból ki nem vihetnek. 4. A levéltárba senkit be nem engedhetnek. 5. Teljes titoktartásra kötelezettek. 6. Tűzveszélyre kötelesek figyelni. 7. A levéltárból hivatalos órák alatt csak engedéllyel távozhat­nak. 8. Feletteseik: a nádor, illetve a nádori szék üresedése esetén az országbíró, az országos levéltámok, illetve az országos alle- véltámok. A fennmaradt hivatali iratokból, jelentésekből megállapítható, hogy az ismertetett utasítások a levéltár működésének szerény első évtizedében kialakított gyakorlatot rögzítették. Kinevezésekor valamennyi tisztviselő­nek esküt kellett tennie az utasításokban foglalt kötelességek betartására. 53

Next

/
Oldalképek
Tartalom