T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei III. kötet 1948-1953 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18/3. Budapest, 2008)

Szervező Bizottság üléseinek napirendi jegyzékei (1948-1953)

9. Javaslat az Szikra Könyvkiadó kettéválasztásának végrehajtására. Ea. Csonka Tibor. 10. A KV Adm. O. és az MTH közös javaslata az ipari tanulók testnevelésének be­vezetésére. Ea. Peri János. 11. Káderjavaslatok. Molnár Ferenc, Jakab Ferenc, Daróczi Vince, Varga Sándor, Pataki József, Mándi Péterné, Fazekas Sándor, Holsbrin Gábor, Terzics Józsefné, Korcyl Jó­zsef, Fejér (Feuer) Klára, László Géza. Zubek József (ifj.) (napirendről levéve.) 137. ő. e. 1950. szeptember 18. 59 lap Határozati jegyzőkönyv, Kovács István aláírásával. Előterjesztések, az 1. és a 13. napirendi pont kivételével. 1. Dénes István szóbeli jelentése a békekölcsönjegyzés és a tanácsválasztás előké­születeiről. 2. A KV MSZO jelentése az őszi szántás-vetési munkákról. Ea. Keresztes Mihály. 3. A KV PTO, APO és Államgazdasági Osztály közös összefoglaló jelentése az alapbéremelés és a normarendezés végrehajtásáról. Ea. Kristóf István. 4. A Győr-Sopron Megyei Pártbizottság terve a békekölcsön és a tanács választás végrehajtására. Ea. Gonda György. Mellékelve: A KV PTO értékelése a munkatervről. 5. A KV APO javaslata az 1950-1951. évi Szabad Föld Téli Esték szervezésére. Ea. Széli Jenő. 6. Javaslat a Megyei Szövetkezeti Szövetségek létrehozásáról szóló határozat vég­rehajtásának szervezeti teendőire. Ea. Dögei Imre. 7. A KV APO javaslata a Központi Előadói Iroda munkaközösségei személyi ösz­szetételének részleges megváltoztatására. Ea. Bíró Zoltán. 8. A Budapesti Pártbizottság javaslata a kerületek és az üzemek gazdasági önálló­ságának megvalósítására. Ea. Mike Gyula. 9. Javaslat az MDP országos központjában létesítendő szakszervezeti bizottságra. Ea. Bíró Mihály. 10. A KV Államgazdasági Osztály javaslata Bér és norma című folyóirat megindí­tására. Ea. Csatár György. 11. Javaslat az MDP pártözpontban és megyei pártbizottságoknál kiadott utazási en­gedélyek és megbízói levelek aláírásának új szabályozására. Ea. Dénes István. Mellékelve: Határozati javaslat az MDP pártközpontban (a KV apparátusában) és a megyei (budapesti) pártbizottságoknál az aláírások szabályozására. 12. Különfélék. - Lendvai Andorné szabadsága, Csehszlovákiában. - A Szabad Nép heti tájékoztatói megküldésére jogosultak névsorának módosítása. - A békekölcsönjegyzés és a tanácsválasztás irányítására létesített opera­tív bizottságok egyesítése. (Röpszavazás.) - Az egyetemi ideológiai előadások előadóinak névsora. 13. Káderjavaslatok. Virok Dezső, Kiss Papp Béla, Polgár ibolya, Kerekes Zoltán, Vajda Lajos, Kurucz István, Benke István, Buza Márton, Béres József, Mészáros Sándor, Tebeli Mihály, Szabó János, Kummer Emil, Vajda Gábor, Sárközi Andor, Balassa Iván. 138. ö. e. 1950. szeptember 25. 35 lap Határozati jegyzőkönyv, Farkas Mihály aláírásával. Előterjesztések, az 1. és a 8. napirendi pont kivételével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom