T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei III. kötet 1948-1953 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18/3. Budapest, 2008)

Szervező Bizottság üléseinek napirendi jegyzékei (1948-1953)

1. Dénes István jelentése a békekölcsönjegyzés és a tanácsválasztás előkészítésé­ről. Mellékelve: Feljegyzés a kecskeméti tapasztalatokról. 2. A KV MSZO jelentése az őszi szántás-vetési munkákról. Ea. Keresztes Mihály. Mellékelve: Az FM Növénytermelési Főosztály kimutatása az 1950. szeptember 20-ig elvégzett őszi vetési munkálatokról távirati jelentések alapján. 3. Jelentés az újpesti Magyar Pamutipar pártszervezetének munkájáról. Ea. Fehér Istvánné. 4. A SZOT Titkárságának jelentése a szakszervezeti kádermunkáról. Ea. Apró An­tal. Mellékelve: A Szervező Bizottság határozata a szakszervezeti kádermunkáról. (Nyomtatott határozat. 1950. október 21.) 5. A KV MSZO jelentése a megyei pártbizottságok mezőgazdasági osztályainak munkájáról. Ea. Szőke Mátyás. 6. A KV APO és Gazdasági Osztály közös javaslata az egy és két éves pártiskolák hallgatóinak fizetésére. Ea. Sebes Sándor. 7. Különfélék. - A Dunai Vasmű üzemi lapja. (Napirendről levéve.) - Két különböző füzetsorozat kiadása az agitátorok és propagandisták számára. 8. Káderjavaslatok. Tarnóczi János, Lipták Pál, Barna Sándor, Kálmán István, Gerencsér Gyula, Habos Mihály, Jámbor István, Vilmos József, Aradi Vilmos, Vas János, Rácz Tamás, Selényi József, Kővágó István, Gonda Mihály, Pál Gyula. Csáder Sándor. Mészáros Lajos, Menyhárt Mihály, Fülöp Frigyes, Fűzi Gábor, Bloch Júlia, Rozsnyai Zoltán (napirendről levéve). 139. ö. e. 1950. október 2. 34 lap Határozati javaslat, Farkas Mihály aláírásával. Előterjesztések, az 1. és a 7. napirendi pont kivételével. 1. Dénes István szóbeli jelentése a békekölcsönjegyzésről és a tanácsválasztások előkészítéséről. Mellékelve: Kimutatások a kölcsönjegyzésről. 2. A KV MSZO jelentése az őszi szántás-vetési munkákról. Ea. Keresztes Mihály. Mellékelve: Az FM Növénytermelési Főosztály kimutatása az 1950. szeptember 27-ig elvégzett őszi árpa és rizsvetés munkálatairól távirati jelentések alapján. 3. Jelentés a megyei, városi, járási, kerületi és községi tanácsok jelöltjeinek szoci­ális összetételéről. Ea. Földes László. Mellékelve: Kimutatások. 4. A KV APO jelentése a nagybudapesti agitációs munkáról. Ea. Horváth Márton. Mellékelve: Az SZB határozati javaslata. 5. A KV APO javaslata vidéki vándorkiállítás rendezésére a magyar munkásmoz­galom történetéről. Ea. Réti László. 6. Különfélék. - Bíró Zoltán megbízása beszéd megtartásával a jugoszláv politikai emigránsok tanfolyamának záróünnepségén. 7. Káderjavaslatok. Lipcsik István, Molnár János, Pataki József, Salamon János, Keresztes Gy. Elek, Barabás Tibor, Haraszti Sándor, Alpári Pál, Hegedűs Zoltán, Clamba Gusztáv, Zöld Sándomé, Hegyi Ferenc, Réti Lajosné, Bedő Lajos, Kovács Endre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom