G. Vass István: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei : 1950.február 25. - 1952. Augusztus 14. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11/3. Budapest, 2006)

NAPIRENDI PONTOK JEGYZÉKE - 9. Dobi István kormánya [Harmadik összetételben] (1950. február 25.-1952. január 5.)

349/[3] 2. 349/[4] 3. 349/[5] 4. 349/[6] 5. 349/[7] 6. 349/[8] 7. 349/[9] 8. 349/[10] 9. 349/[ll] 10. 349/[I2] 11. 349/[13] 12. 349/[14] 13. 349/[15] 14. 349/[16] 15. 349/[17] 16. 349/[18] 17. 349/[19] 18. 349/[20] 19. 349/[21] 20. 349/[22] 21, 349/[23] 22. (Népgazdasági Tanács elnöke:) A találmányok bel- és külföldi értékesítésével, valamint külföldi bejegyeztetésével kapcso­latos 469/24/1950. NT sz. határozat megerősítése. Az államháztartási hiteligényléseknél a pénzügyi fegyelem betartásáról szóló 460/24/1950. NT sz. határozat megerősítése. A Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság közötti Műszaki Tudományos Együttműködési Bizottság II. ülésszakán hozott határozat jóváhagyása. A fasiszta múltú honvéd-, rendőr- és csendőrtisztek és tiszthelyettesek nyugdíjazása felül­vizsgálatának megkönnyítése céljából a B-listázásokkal kapcsolatos 8320/1946. ME és a 6920/1948. Korm. sz. r. hatályon kívül helyezése. 215/1950. MT sz. r., MK MNHL (I. főrész) augusztus 20., 138-142. sz. Köszönet a terménybeadásban élenjáró Hajdú, Békés, Szolnok és Heves megye dolgozó parasztjainak; határozat az aratási engedélyek kiadásáról. (Országos Tervhivatal elnöke:) A dolgozók lakáscseréjének előmozdítása. 208/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) augusztus 20, 138-142. sz. A nehéz- és könnyűipar 1950-1954. évi 5 éves műszaki fejlesztési terve. Központi Fizikai Kutatóintézet létesítése. (Külügyminiszter:) Gábor József kinevezése rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré, megbízása az ankarai magyar követség vezetésével. Szkladán Ágoston moszkvai magyar nagykövet felhatalmazása a csap-záhonyi vasútvonal­szakaszon a Tisza-híd fenntartására, valamint a forgalom lebonyolítására vonatkozó ma­gyar-szovjet megállapodás és jegyzőkönyv aláírására. Janovics György kinevezése a pozsonyi magyar főkonzulátus előadójává. Hajdú József követ meghatalmazása a Német Demokratikus Köztársasággal kötendő kultu­rális munkaterv tárgyalásán való részvétellel és a munkaterv aláírásával. (Belügyminiszter:) Az állampolgárságtól való megfosztásnál követendő eljárási szabályok módosítása. 211/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) augusztus 20, 138-142. sz. A hitelesítési kötelezettség alá eső mértékek, mérőeszközök és készülékek ellenőrzése. 213/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) augusztus 20, 138-142. sz. Kétszázhuszonnyolc személy magyar állampolgárságtól való megfosztása és vagyonuk el­kobzása. A vízbőlmentő és a viharszolgálat megszervezése. Kurimszky Sándor rendőrezredes kinevezése vezérőrnaggyá. A helyi tanácsok megválasztásával kapcsolatos költség fedezésére 9 millió forint póthitel engedélyezése. (Pénzügyminiszter:) A számviteli képesítés, az okleveles könyvvizsgálói és mérlegképes könyvelői képesítés szabályozása. 230/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) szeptember 7. 149-154. sz. A külfölddel szemben fennálló magyar állami adósságok kezelési rendjének megváltoztatá­sa. 223/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) augusztus 27, 144-147. sz. Az állami vállalatok állóeszközeinek újraértékelését és a végleges alapmérleget illető 4324/1949. (XI. 9.) és a 4335/1949. (XII. 1.) MT. sz. r. egyes részeinek módosítása és ki­egészítése. 221/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) augusztus 27, 144-147. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom