G. Vass István: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei : 1950.február 25. - 1952. Augusztus 14. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11/3. Budapest, 2006)

NAPIRENDI PONTOK JEGYZÉKE - 9. Dobi István kormánya [Harmadik összetételben] (1950. február 25.-1952. január 5.)

349/[24] 23. 349/[25] 24. 349/[26] 25. 349/[27] 26. 349/[28] 27. 349/[29] 28. 349/[30] 29. 349/[31] 30. 349/[32] 31. 349/[33] 32. 349/[34] 33. 349/[35] 34. 349/[36] 35. 349/[37] 36. 349/[38] 37. 349/[39] 38. 349/[40] 39. 349/[41] 40. 349/[42] 41. (Igazságügy-miniszter:) Polgári ügyekben a törvényesség érdekében használt perorvoslat lehetősége. 210/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) augusztus 20, 138-142. sz. Várszegi István munkáskáder kinevezése a fiatalok budapesti törvényszékének elnökévé, továbbá dr. Gellért György minisztériumi osztályvezető kinevezése bíróvá. (Könnyűipari miniszter:) A cukorrépa termesztésével kapcsolatos egyes kérdések szabályozása, 219/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) augusztus 22, 143. sz. (Külkereskedelmi miniszter:) A Magyar Kereskedelmi Kamara feladatkörének kibővítése. 212/1950. MT sz. r, MK MNHL (1. főrész) augusztus 20, 138-142. sz. (Belkereskedelmi miniszter:) A gabonabeadások után mázsánként 4 forintban megállapított „gyors leadási jutalom" határ­idejének meghosszabbítása. (Közlekedés- és postaügyi miniszter:) A Magyar Posta alkalmazottainak fegyelmi szabályzata. 224/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) augusztus 27, 144-147. sz. A földalatti vasút létesítésével kapcsolatos egyes kérdések szabályozása. 229/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) szeptember 7, 149-154. sz. A menetjegyirodai feladatok gyakorlásának újabb szabályozása. 232/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) szeptember 7, 149-154. sz. A szállítmányozási feladat gyakorlásának újabb szabályozása. 214/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) augusztus 20, 138-142. sz. (Népművelési miniszter:) A Magyar Népköztársaság kiváló művésze cím adományozása Bajor Gizi, Báthy Anna, Major Tamás, Palló Imre, Somlay Artúr és Székely Mihály részére; a Magyar Népköztársa­ság érdemes művésze cím adományozása Fodor János, Gobbi Hilda, Gyurkovics Mária, Honthy Hanna, Ladányi Ferenc, Latabár Kálmán, Mészáros Ági, Osváth Júlia, Rátkai Már­ton, Tolnay Klári és Tőkés Anna részére. (Vallás- és közoktatásügyi miniszter:) Az általános iskolai ének-szaktanítók képzésének szabályozása. 218/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) augusztus 22, 143. sz. Trencsényi Waldapfel Imre egyetemi nyilvános rendes tanár kinevezése a Budapesti Tudo­mányegyetem Bölcsészettudományi Karára. Gábor László minisztériumi főosztályvezető kinevezése a Budapesti Műszaki Egyetem Epületszerkezettan, Építésmérnök Karának nyilvános rendes tanárává. Selmeczi Ferenc felmentése az ipari gimnáziumban való tanári alkalmazásához szükséges képesítési kellék megléte alól. Tévich Károlynak a pomázi délszláv tanítási nyelvű kollégium igazgatójának és a délszláv nyelvű általános iskola óraadó tanítójának mentesítése a képesítési kellékek megléte alól; végleges minőségben való alkalmazásának engedélyezése. György Árpádné Nagy Erzsébet tanító rehabilitálása, nyugellátásának engedélyezése. Bóka László vallás- és közoktatásügyi államtitkár felmentése, és kinevezése a Budapesti Tudományegyetem magyar irodalmi tanszékének egyetemi nyilvános rendes tanárává. (Népjóléti miniszter:) A bentlakásos intézetek és tanműhelyek egyes egészségügyi kérdéseinek szabályozása. 209/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) augusztus 20, 138-142. sz. Az állam, a Posta és az Államvasutak munkavállalóinak baleseti, valamint öregségi, rok­kantsági, özvegységi és árvasági biztosítása. 217/1950. MT sz. r, MK MNHL (I. főrész) augusztus 22, 143. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom