Zsigmondkori oklevéltár XII. 1425 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 52. Budapest, 2013)

Név-, tárgy- és számmutató

Név- és tárgymutató 551 Eger v. (Heves m.) kh. 210, 237, 397, 602, 1311 Egeredi Lőrinc királyi ember 295, 1208 Eger-i lásd Egeredi Egerszeg h. (Temes m.) 907; (Torna m.) 701 Egervári cs. 44, 1008, 1215 egri (fő)ispán(!) lásd egri püspökség kormány­zója: Rozgonyi István (id. László fia)- aléneklőkanonok 1311- alolvasókanonok 1311- éneklőkanonok: György- h. (Szatmár m.) 435, 492- cs. 435, 870, 1063- kanonok jövedelme 158- kanonokok: Budaméri Gergely, Csarnavodai Grisogonus (György fia), Csebi László, Erdő­teleki András, Gregorjánci Gergely, Henyei Bernát, János pankotai főesperes, Király- helmeci János, László tárcafői főesperes, Lukács, Miklós kánonjogi doktor, Szécsi Péter, Szurovini Mihály (Pál fia), Turóci János, Váradi András, Versegdi Pál- káptalan 107, 158, 216, 233, 258, 391, 393, 550, 684, 1227- mint hh. 45, 49, 52, 106, 121, 148, 151, 169, 210, 312, 350-352, 360, 363, 366, 396,409-410, 438,479,488, 522, 546, 602,613,617-618, 642, 657, 669, 700, 781, 808, 895, 899, 958, 961, 965, 975, 1021, 1023, 1049, 1113, 1127-1130, 1203, 1227, 1255, 1265- tizedszedői 107- káptalani kiküldött: Antal karbeli klerikus 363, 1203- Csebi László kanonok 45 Ferenc karbeli klerikus 350-352, 1023- -: Gergely karbeli klerikus 808- -: Gregorjánci Gergely kanonok, királyi ítélő­mester 1113- -: Jakab karbeli klerikus 396-: László karbeli klerikus 895, 1023 Lukács kanonok 488- Mihály pap/presbiter, egri káplán 617-618, 1265- -: Pál karbeli klerikus 1127-1130- -: Turóci János kanonok 479- -: Versegdi Pál kanonok 49- Miklós ügyvéd 544, 1210- nagyprépost: Jakab, Montaji Bereck- olvasókanonok: Miklós kánonjogi doktor, Pongrác- őrkanonok: Balázs- püspök 248, 805; lásd még Ludányi Tamás, Rozgonyi Péter, Stibor- megérkezése 602- püspöki szék betöltése 550, 1044- üresedése 91, 178-183, 237, 349, 628, 645-646, 724, 802, 877, 913, 916- püspökség kormányzója: Rozgonyi István (id. László fia)- segédpüspök: Miklós dionysiasi püspök 1311- Szent Kereszt-oltár rektorsága 35- Mihály-kápolna mestere: Szécsi Péter- szentszék 333- Szűz Mária ferences kolostor 577- Tamás szatmári szolgabíró 689; ügyvéd 544- vikárius: Miklós kánonjogi doktor Egyed győri nagyprépost lásd Tót Egyed- nyitrai karbeli klerikus, káptalani kiküldött 1177 Egyedi Gergely (András fia) pécsi egyházmegyei klerikus, császári közjegyző 65-76 egyetemi fokozat, borostyánkoszorús 258 doktorjogi 56, 316-318, 545, 556, 590, 876 kánonjogi 19, 61, 65-76, 107, 210, 316-318, 377, 397, 404, 574, 602, 784, 837, 1024, 1032, 1311, 1363, 1367- -, mindkét jogi 52, 65-77, 107, 112, 227, 258, 316-318, 320, 333, 377, 404, 619, 784-orvosi 65-76, 133,404------, teológiai 133, 575, 884 —, licentiatus 315- -, mester, szabad művészeteké 377, 784, 837, 875-876 professzor, szabad művészeteké 65-76 egyház lásd templom Egyházasagárosd h. (Somogy m.) 1243 Egyházasbercel h. (Nógrád m.) 173 Egyházasgelse h. (Szabolcs m.) 119 Egyházaskürt h. (Pozsony m.) 339, 754, 1146 Egyházasrécsényi cs. 867 Egyházassúr h. (Pozsony m.) 1072 Egyházassúri cs. 241, 919- Mihály királyi ember 241- plébános lásd Mihály egyházassúri/szent- andrás(súr)i plébános egyházatyák munkái 189 egyházi büntetés 397, 582, 644, 675, 722, 837, 875-876, 976- engedély kérése 722- felmentés 939, 941, 955- javadalmak cseréje 524

Next

/
Oldalképek
Tartalom