Zsigmondkori oklevéltár XII. 1425 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 52. Budapest, 2013)

Név-, tárgy- és számmutató

552 Név- és tárgymutató (egyházi) javadalom adományozása 19, 25-28, 77, 501, 1134, 1172- elfoglalása 784- elnyerése 898-jövedelme 34, 462, 501, 525, 607, 686, 759, 931, 1001, 1030, 1051, 1134 - kérése 23, 34-35, 99, 133, 524, 578, 595, 607, 686, 758, 906, 1030, 1153, 1254, 1294, 1306- tanulásra fordítása 908- üresedése 524, 552, 761- javadalomért pereskedés 759, 784, 837, 1153- javadalomra ígérvény 525- - kinevezés 545, 705, 759, 897- javadalomról lemondás 19, 99, 462, 759, 931, 1254- javadalomtól megfosztás 133, 794- való távoliét 939-940, 1318- jövedelmek 952- kérvény megváltoztatása 897- kiváltságok adományozása 195- rendek felvétele 101, 939, 955; Rómában 1312- ruhák és tárgyak 189- statutum lásd statutum, egyházi egyháziakra kivetett királyi adó lásd adónem, taxa, királyi, egyháziakra kivetett Egyudovci Zala cs. 888 Ekel h. (Komárom m.) 942 Ekkil Miklós bártfai esküdt 275 Ekled h. (Komárom m.) 942 Ekli h. (Komárom m.) 411- Szent György-egyház 411- cs. 411, 942-943- Simon ügyvéd 1307 Él h. (Bodrog m.) 142 Elefánt h. (Nyitra m.) 1139, 1160 Elefánti cs. 220, 601, 1139, 1160- Keresztelő Szent János pálos kolostor 795 perjele; János 198- Gáspár királyi ember 773- Márton királyi ember 806; nádori ember 795- Mátyás, Miklós és Tamás királyi emberek 773- lásd még Felsőelefánti elégtételadás 40, 47, 52, 79, 102, 210, 219, 380, 441, 455, 493, 552, 643, 657, 662, 734, 766, 930, 964, 902, 1074, 1110, 1380 élelmiszer 132, 212, 238, 342, 797, 845, 1083, 1302; vár ellátására 793 Éles cs., Bégányi 1004 életkor megállapítása 172, 760 elévülési idő 1024 elfogult bíró 216, 537 eljegyzés 1330; lásd még esküvő, házasság, lako­dalom Elku lásd Árki ellentmondás 530a; 104, 149, 161, 169, 173, 176, 227, 230,261, 282-283, 296, 310, 325, 378, 393, 438, 444, 466, 468, 481, 489, 491, 507, 548, 593, 609, 624, 658, 661, 680-682, 701, 703, 706, 719-720, 729, 750, 764, 819, 828, 830, 852, 872, 892, 914, 947-949, 956, 961, 965, 972, 975, 987-988, 991-992, 1008, 1027, 1033, 1035, 1101, 1152, 1161, 1168, 1174, 1186, 1190, 1202, 1208, 1215, 1217-1218, 1242, 1247, 1251, 1253, 1261, 1267, 1303, 1307; lásd még eltiltás- visszavonása 1338 Ellerbach cs., Monyorókeréki 565 Elles Benedek alsólindvai várnagy 301 elszámolás 474a; 535 eltiltás 5, 51, 61, 78, 111, 120, 130, 164, 171, 199, 251, 261, 265, 269, 282, 298, 310, 325, 393, 407, 426, 431, 437, 444, 454, 461, 466, 468, 481-482,491, 548, 551, 620, 635, 673, 680, 695, 702, 726, 750, 756, 764, 781, 791, 793, 801, 817, 859, 861, 872, 886-887, 892, 914, 920, 947-949, 956, 961, 965, 972, 975, 982, 1035, 1060, 1101, 1119, 1139, 1168, 1174, 1239, 1251-1252, 1261, 1307, 1340, 1342, 1347, 1371 Emőkéi István királyi ember 139; nádori ember 1139, 1160- Mihály és Miklós királyi emberek 806- Szobonya cs. 706 Encsencs h. (Szatmárm.) 119 Endréd h. (Szatmár m.) 1307 Endrédi cs. 1307- András trencséni várnagy és alispán (1422- 1427) 1348, 1377- Farkas, Fodor és Flarangi cs. 522- Harasztos cs. 522- Domokos királyi ember 787- István komáromi várnagy 1307- Kereki, Keresztszegi, Kérő, Kis, Kövér, Nemes és Vasas cs. 522 Endrych lásd Andreic Eneske/Enezke-i lásd Enyickei enyedi plébános: János- Lőrinc és Pál királyi emberek 196 Enyere h. (Zala m.) 1159 Enyerei cs. 44, 1159; Pogány cs. 44, 1159 Enyickei cs. 476, 948- Benedek királyi ember 734; ügyvéd 1149, 1175

Next

/
Oldalképek
Tartalom