Zsigmondkori oklevéltár XII. 1425 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 52. Budapest, 2013)

Név-, tárgy- és számmutató

Név- és tárgymutató 553 Enying h. (Veszprém m.) 974 Eperjes v. (Sáros m.) 1239, 1309 - tanácsa 1352-1353------újévi ajándéka 7 ep erjesi polgár 1352-1353 epistole 189; lásd még missilis építkezés 1126 -, bártfai városfalé 302 királynéi 281 építkezési anyagok 583, 807- költségek 65, 73 épületek 114, 346, 437, 460, 746 Erdeg lásd Ördög Erdei Mihály diák ügyvéd 142 Erdély 778 erdélyi alvajda: Váraskeszi Lépes Lóránt- és bírótársai 84-85- jelenléte 600- cs., Somkereki 445- dékán: Balázs- éneklőkanonok: György- kanonok: Adorjáni Miklós, Dobai Balázs (Lukács fia), János, Kusalyi Jakes Dénes- káptalan 84-85, 95, 514, 800, 859- mint hh. 84-85, 129, 222, 449, 467, 469-470, 498, 600, 678, 859, 878, 1125, 1143, 1155, 1204- káptalani kiküldött: Bálint karbeli presbiter 1155-: Domokos diák karbeli klerikus 1204- -: János pap 1125 : Mihály karbeli subdiaconus 678- őrkanonok: Mihály- prépost 940; lásd még Laki János, Váraskeszi Lépes György- püspök: Csanádi Balázs- vajda: Csáki Miklós, Stibor Erdeug lásd Ördög erdő 503a; 36, 61, 80-81, 84, 86-87, 114, 123, 148, 164, 194, 199, 228, 232, 302, 325, 347, 352, 363, 381, 391, 393, 415, 460, 468, 470, 500, 531, 534, 536, 555, 567, 572, 605, 620, 695, 723, 728, 734, 745-746, 749, 792-793, 796-798, 830, 848, 852, 927, 956, 961, 979, 1027, 1070, 1109, 1146, 1149, 1175, 1234, 1261, 1270, 1281, 1305, 1371 Erdőd h. (Szabolcs m.) 783 Erdődi cs. 783- Péter szabolcsi szolgabíró 188, 414, 950 Erdőhegyi cs. 390- György (Miklós fia) presbiter 390 Erdőszer vicus (Herpály) 1149, 1175 Erdőteleki András egri kanonok 107, 1311; ügy­véd 258- Dénes diák ügyvéd 233 Erik dán-svéd-norvég király (1412-1439) 15, 20, 1361 Erked h. (Közép-Szolnok m.) 854 Ernő bajor herceg (1402-1438) 1320- osztrák herceg (1404-1424) 810a, 825a, 980a Ernst Konrád soproni esküdt 37 Erős cs., Borsai 1054 Erpal lásd Herpály erszény (marsophia) 81 Érvek-i (Nyitra m.) István királyi ember 655 Erzsébet hercegné (Zs. leánya) születése 927, 932- királyné (Károly felesége) 183- (Lajos felesége) 749 eskü alatti tanúvallatás 86, 221, 243, 276, 381, 419, 429, 570, 573, 592, 691, 713, 852, 1367, 1370 eskütétel 31, 44, 59, 80-82, 84-85, 219, 232, 257, 336,421-422,441,455,472,474, 476, 478, 550, 643, 685, 740, 766, 835, 794, 944, 957, 1050, 1066, 1110, 1112, 1135, 1150, 1156, 1178, 1346; lásd még földeskü- elengedése 135 esküvő 786; lásd még eljegyzés, házasság, lako­dalom Essegvári cs. 530a- János titeli prépost 1085 Eszenyi Balázs királyi ember 1193- István királyi ember 1193; ügyvéd 176, 728- lásd még Kiseszenyi Eszlár h. (Szabolcs m.) 1230 Esztári cs. 335, 1280 Esztergom v. (Esztergom m.) kh. 52, 65-77, 112, 320, 333, 448, 619, 784, 809, 837, 845-846, 997, 1032 esztergomi egyház 952- éneklőkanonok: Miklós- érsek 474a; lásd még Kanizsai János, Pálóci György, Telegdi Csanád és Tamás- érseki kormányzó: Demeter bíboros- érsekség 55-56- kormányzója: Hohenlohe György passaui püspök- érsekséget ért sérelmek 748- javadalmasok dékánja: János 107

Next

/
Oldalképek
Tartalom