C. Tóth Norbert: Zsigmondkori oklevéltár X. (1423) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 43. Budapest, 2007)

egyház alapítása 631 - építése 572, 593 - felszentelése 993 - kirablása 308 Egyházasbári h. (Zemplén m.) 215; vagy Kis­bári h. (Zemplén m.) 1015 - cs. 215, 1015; Thwbud cs. 1015 Egyházasdalmad h. (Hont m.) 1210 Egyházaserdőteleki Bereck, Dénes diák, György, István, János és Vörös István királyi em­berek 1165 Egyházasfügedi cs. 658; Veres cs. 658 - Szent Kereszt-egyház 658 Egyházaskosód h. (Pozsony m.) 130 Egyházaskölked h. (Vas m.) 838, 963,1085,1160 Egyházasmagyar h. (Pozsony m.) 516 Egyházasmalonyán h. (Bars m.) 790 Egyházassúr h. (Pozsony m.) 259 egyházassúri jobbágy névsor 380 - Mihály (Egyed fia) és Danka Mihály királyi emberek 964 Egyházastokány h. (Borsod m.) 949 Egyházastokányi István (Kis Simon fia) szent­péteri plébános 949 egyházi adományok kérése és engedélyezése 328 - fenyíték 1518 - javadalmak cseréje 362, 1230 - egyesítése 240 - halmozása 1241 -javadalom adományozása 381, 401,1462,1464, 1543-1544 - átadása 555 - birtokában megerősítés 1081 - elfoglalva tartása 240 - elnyerése 969 - jogtalan adományozása 1230 elfoglalása 401 - - jövedelme 289, 344, 703, 771, 780 - jövedelmének beszedése 581 - kérése 282, 289, 402-404, 420-423, 427-429, 493-494, 500, 503, 1199-1200, 1247, 1269, 1471, 1525, 1547 - javadalomért pereskedés 381, 423, 427-428, 503, 999 - javadalomra áthelyezés 1237 - bemutatás a patrónusok által 423 - - kinevezés 1081, 1368 - kinevezőlevél 820 - javadalomról lemondás 282, 289, 618, 703, 780, 1199 - javadalomtól való megfosztás 382, 1099 - javak pusztítása 1011 - védelme 1011 -joghatóság 1509 - rendek felvétele 227, 608, 613 - személy idézése 280 - szertartások elvégzésére engedély 1553 - tizednegyed feletti pereskedés 1045 Ekli cs. 440-441 - (Komárom m.) Szent György-egyház 440-441 Eldwelge h. (Gömör v. Torna m.) 787 Elefánt h. (Nyitra m.) 1279 Elefánti cs. 1279 - István királyi ember 8 - Keresztelő Szent János-monostor 593 - plébánosok 415 elégtételadás 64, 405, 434, 442, 479, 491, 670, 689, 803, 809, 854, 1027, 1054, 1072, 1112, 1122, 1135, 1140, 1278, 1390, 1431, 1497, 1515 Elek cs. lásd Tyukodi Elek Elekesei cs. 1582; Német cs. 1582 élelmiszer 1092 életkor megállapítása 374 Elewteyed-i lásd Előtejedi ellentmondás 23, 113, 180, 215, 221-223, 242, 244, 258, 263, 270, 273, 406, 411, 413, 460, 463, 473, 514, 525, 665, 696, 701, 708, 714-715, 736, 739, 758, 800, 810, 846, 857, 875, 898, 931, 938, 942, 963, 966, 998, 1029-1030, 1041, 1051, 1059, 1067-1068, 1079, 1094-1095, 1143, 1158, 1160,1170,1176, 1255,1273, 1285,1306­1307, 1341,1349, 1444,1448, 1478, 1519, 1534-1536 Előtejedi cs. 58, 460, 800 - András (Pető fia), Balázs (Mihály fia), Deme­ter (István fia), János ([....] fia), (János fia), János (Lőrinc fia) és Simon (János fia) királyi emberek 58 Elsterbergi Henrik cseh udvarmester 564, 725 eltiltás 35, 43, 50, 76, 81, 83,117, 122,126, 155, 170, 194, 209, 292, 302, 322, 326-327, 371, 376, 398, 400, 418, 507-508, 514, 587, 591, 615, 647, 659, 683, 702, 708, 722, 727, 740, 797-798, 801, 826, 852-853, 857, 897, 899, 931, 942, 960, 997-998, 1029-1030, 1034, 1051, 1059, 1067-1068, 1079, 1117, 1127, 1143, 1255, 1285, 1287, 1306-1307, 1374, 1401, 1403-1406, 1408, 1411-1416, 1448, 1455, 1470, 1478, 1494, 1499-1500, 1507, 1535-1536, 1558 Elvesfalva h. (Zala m.) 887 Elyefalva lásd Illéfalva Ellyevölgyi cs. 324 Embel lásd Ömböly Embeld-i lásd ömbölyi Emeshus János közjegyző 1230 Ernőd h. (Borsod m.) 259, 265, 1196 Emőkéi cs. 7, 53, 383; Szobonya cs. 909; lásd még Nagyemőkei Emreg-i lásd Imbregi Endréd h. (Bars m.) 790

Next

/
Oldalképek
Tartalom