C. Tóth Norbert: Zsigmondkori oklevéltár X. (1423) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 43. Budapest, 2007)

Endrédi cs. 199, 387, 790, 792, 1582 - János szegi (Csongrád m.) officiális 463 Endrédi Tamás királyi ember 1105 Engelmar pn. 364 Enzersdorfer cs. 1018 Enyedi cs. 460, 800 - György királyi ember 673 - Mihály (György fia) királyi ember 601 - plébános: János gyulafehérvári dékán 101 Enyerei cs. 1326 Enyickei cs. 1062,1362 Eperjes v. (Sáros m.) 690, 1115; kh. 477 - város közössége 2, 883 eperjesi bíró (volt): Lucifer János 370 - Ördög cs. 952 Epöl h. (Esztergom m.) 70 Erdély 1310 Erdélyi cs. 8, 1162; Somkereki 35 - Antal alnádor és bírságbehajtó 941, 952; ná­dori ember 665 - Péter nádori ember 701 - alvajda: Váraskeszi Lépes Loránd - - jelenléte 75, 136 - hét szász szék hatósága 187 - kanonok: Mérai Tamás - káptalan 321, 562; mint hh. 66, 77, 101, 543-544 - káptalani kiküldött: György pap, a gyulafe­hérvári Szent István és Imre-oltár rek­tora 101 - püspök: Palóci György - püspöki szék üresedésben 1458, 1554-1555 - vikárius: Mérai Tamás - vajda: Csáki Miklós Erdewschyna vagy Glogoncamelléke h. (Körös m.) 457 Érdi Benedek fogott bíró 658 erdő 39, 86, 96, 359, 457, 460, 464, 472, 513, 522, 611, 625, 637, 658, 688, 701, 719, 726, 794, 800, 915, 958, 1003, 1013, 1060, 1120-1121, 1157, 1166, 1176, 1211, 1233, 1236, 1266, 1275, 1295, 1306-1307, 1315, 1374,1390,1401, 1412-1413,1415,1448, 1455, 1483-1485,1489, 1499,1556, 1582 - használati jog 483, 548 Erdőd h. (Szatmár m.) 232, 1157 erdődi (Közép-Szolnok m.) jobbágynévsor 1483-1485 - Benedek erdődi plébános 282 - plébános: Erdődi Benedek, János (Ferenc fia) titeli prépost, Szalánkeméni Miklós - Szent István király-plébániaegyház 282 Erdőfalu h. (Zala m.) 1296, 1479 Erdőhát h. (Zala m.) 1125 Erdőteleki Dénes diák fogott bíró 658 - Madarász György királyi ember 1165 ereklye 1006 eretnekek 56, 366; csehországi 1275 Erge Pál apáti (Szatmár m.) lakos ügyvéd 200 Erhard valkói főesperes 649, 1462 Ernő osztrák herceg 1006, 1011, 1577 Ernst Konrád soproni jegyző 18,132-134,175 értékcikkek 1238 Erzsébet hercegnő, Zsigmond leánya 1044, 1186-1188 - királyné (Lajos király anyja) 394, 919,1176 - (Lajos király felesége) 635 eskü 46, 53, 112, 168, 210, 260, 293, 383, 464-465, 491, 629, 638, 652, 739, 751, 787, 803, 809, 856, 865, 920, 929, 950, 995, 1000, 1002, 1101, 1131, 1136, 1140, 1145, 1168, 1170, 1197-1198, 1217, 1222, 1279, 1311,1337, 1355,1361, 1382, 1392, 1432, 1439 - alatti tanúvallatás 25, 79,197, 436, 460, 612, 629, 656, 668, 701, 800, 824, 856, 972, 985, 1140, 1174, 1388, 1400, 1410, 1428-1430, 1512 - elengedése 383, 439, 447, 1197 - föld- 52, 83-84, 90, 214, 800, 1424 -, hűbér- 1186-1188 -, hűség- 1186, 1397 eskütétel elhalasztása 220, 442 Esze Kelemen apáti (Szatmár m.) lakos ügy­véd 200 Eszeny h. (Zemplén m.) 1534 Eszenyi cs. 1534; lásd még Kiseszenyi - Balázs királyi ember 249; nádori ember 222 - István királyi ember 249; nádori ember 222; ügyvéd 237, 253, 409, 1094 - Pike cs. 215,1534; lásd még Kiseszenyi Pike - Balázs (Pál fia) királyi ember 1106 Esztár h. (Szabolcs m.) 727 Esztári Antal megyei ember 300 - János ügyvéd 996 Esztergom v. (Esztergom m.) 70; kh. 74, 310, 415, 605, 839, 914, 992, 1006-1007, 1038, 1075, 1081, 1104-1105, 1504 - város jegyzője: Tamás 1001 -, Szent Anna városrész 1001 esztergomi egyház javainak pusztítása és an­nak listája 1582 - országos vámmentessége 853, 1407-1408, 1417, 1465, 1582 - érsek 1500; lásd még Borsnitzi János, Palóci György, Boleszló (Piast), Telegdi Csa­nád, Telegdi Tamás - érseki szék üresedésben 351, 1075, 1185, 1368 - érsekség 826; birtokai 852 - adminisztrátora/gzzoer/zaíor-a: Hohenlohe György - Gál diák ügyvéd 1001 - iskola 1001

Next

/
Oldalképek
Tartalom