C. Tóth Norbert: Zsigmondkori oklevéltár X. (1423) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 43. Budapest, 2007)

Botfalva h. (Zala m.) 1117, 1178 Botfalvi cs. 1117; Nagy cs. 1013 - János, László és Péter királyi ember 1233 Botfalvi Zsigmond királyi ember 610, 1233 Botfeulde lásd Botfalva Botházi Van cs. 1003 Botka Péter rezi várnagy 1390 Bótrágyi cs. 1064 Botunovc h. (Zágráb m.) 85 Botunovci Tamás (István fia) zágrábi püspöki vikárius 85 Boyzka-i István királyi ember 1271 Bozéi Domokos és [...]ako királyi ember 1506 Boziási György királyi ember 850 Bozosi György királyi ember 151 Bozyk cs. lásd Ásgúti Bozyk/Busyk Bozsa cs., Szaploncai 1193 Bődi Jakab felhévizi polgár 408 Bödögei Ferenc veszprémi szolgabíró 492 Bögötei cs. 112 - Domokos királyi ember 1261 Bői cs. és Kántor cs. 1438 Bökény cs. Sajónémeti 1353 - h. (Ugocsa m.) 228 Bökényi cs. 228 - Bus Imre lásd Büsi Imre - Nagy Márton ügyvéd 1013 Bői h. (Torda m.) 848 Börzsöny h. (Hont m.) 1407-1408, 1582 Bős h. (Pozsony m.) 130 Bősi cs. 509-510; Ördög cs. 130, 509-510 Böszörmény h. (Szabolcs m.) 707 Branda bíboros lásd de Castiglione Branda Brassó v. (Barcaság) kh. 104 - város kiváltságai 483 brassói dékánság 49; káptalanjai 365 Brathwys pr. (Szepes m.) 1501 Brest v. (Litvánia) 202 Bresztolci cs. 1437 - István turóci prépost 263, 607, 376, 1179, 1394, 1538 Bresztovci Izsák királyi ember 1238 - Szőrös Tamás királyi ember 871 Brezva h. (Sáros m.) 1176 briga 1507 Brigant cs. lásd Demjéndi Brigant Brod Hungaricalis lásd Magyarbród Bródi László és Szaniszló királyi emberek 51 Brumow vár (Morvaország) 1186 Brünn város tanácsa 947 £7720 cs. Héti 647 Brzeze-i Sbigneus lengyel marsalcus 281 Bubek lásd Bebek buccarói polgár 1443 Buchlau (Morvaország) vár várnagya: Grünbergi Timon Bucló h. (Sáros m.) 628 Buclói cs. 948; Varjú cs. 1361 Bucsai cs. 149 - Lőrinc ügyvéd 491 búcsúengedély 30, 545, 572, 641, 993, 1419; kérése 219, 1541; megerősítése 1033 Buda cs. Budaházi 1445; Veskóci 1445 - melletti Szent Lőrinc-pálos kolostor 804, 919, 986 - v. (Pilis m.) 80, 856, 1059, 1268, 1575; kh. 1, 7, 22, 37, 51, 81, 107, 109-113, 118, 121, 141-142, 144-146, 150-153, 158-168, 170­184, 188-193, 195-198, 203-206, 208-216, 220-225, 228-230, 233-237, 241-256, 269­271, 294, 308-309, 324-325, 358, 367-369, 375-377, 383-384, 387-390, 395, 505, 516, 542, 549, 556, 590, 601-603, 622, 655, 661, 711-712, 715, 727, 730-732, 734-739, 741­747, 758-759, 764-770, 776, 778, 781-783, 790, 792, 794, 800, 804, 810, 827-828, 838, 841, 847, 850-851, 859-861, 863, 866-867, 871-876, 890-897, 901-902, 904, 910, 917­919, 921-922, 927, 930, 964, 981, 985, 989­990, 1013, 1054, 1058-1060, 1063-1064, 1072-1073, 1082-1084, 1086, 1088-1090, 1092-1094, 1096-1099, 1101, 1106-1110, 1112-1120, 1122-1123, 1127-1129, 1138­1140, 1143-1146, 1148-1152, 1156-1159, 1161-1165, 1167-1174, 1176-1177, 1182, 1186-1190, 1195, 1210, 1217, 1219-1221, 1226, 1230, 1232-1233, 1236, 1238-1239, 1246, 1254, 1271, 1275, 1277, 1282-1283, 1289, 1292-1294, 1306, 1308-1314, 1327­1335, 1337-1350, 1355-1358, 1362-1364, 1367, 1370-1376, 1383, 1392-1393, 1436­1437, 1451, 1472-1476, 1483-1485, 1487­1493,1495,1516,1519,1549,1551-1552, 1561-1562 - vár (Pilis m.) 310 - város könyve 639 - - tanácsa 294, 639 Budafalva h. (Pozsony m.) 130 Budafalvi Kis Mihály királyi ember 542 Budaházi cs. 740; Buda cs. 1445 - Bertók királyi ember 882 - Gál királyi ember 875 - Gáspár királyi ember 248, 875, 882 Budai András mester budai kanonok 1307 - bajvívó tér 37, 78, 225, 734 - bíró: Paldorfi Pál - cs. 108, 261; Geregyei 1470 - Dénes budai kanonok 1087, 1530 - gyógyszerész: Benedek 81 - Hamar András vajdai ember 66 - házak 919 - Jakab pozsonyi kanonok 888 - János váradi őrkanonok 1247

Next

/
Oldalképek
Tartalom