C. Tóth Norbert: Zsigmondkori oklevéltár X. (1423) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 43. Budapest, 2007)

- kanonok: András, Budai András, Budai Dé­nes, Eberhard, Galambos Mihály, György, Jakab, Mihály, Nyárhidi Dénes, Temesközi János - éneklőkanonok: Imre - olvasókanonok: Bálint - őrkanonok: Barnabás - káptalan mint hh. 70,150, 250, 326-327, 371, 408, 567, 639, 901, 956-957, 1041, 1061, 1066, 1087, 1158, 1170, 1196, 1277, 1307, 1498, 1529-1530 - óbudai jobbágya 408 - káptalani kiküldött 1073 : Budai András mester kanonok 1061, 1307 : Galambos Mihály mester kanonok 1307 : Gellért klerikus 901 : György mester kanonok 1530 : Márton klerikus 901 : Mihály mester kanonok 70 : Pál prebendarius 901, 1066 - polgár 310, 995, 1170, 1238, 1277 - Szent Márton-kápolna 919 - utca (Buda v.) 919 Budaméri cs. 146, 1267 budavári Szent György utca 310 Budi h. (Bodrog m.) 260 Budróci cs. és Bodor cs. 1358 bujáki várnagyok: Herhok és Oroszvári Tompek György Buji Lőrinc és Tamás királyi emberek 179 Bukovc h. (Zágráb m.) 1556 Buky-i lásd Büki Bulcsú h. (Esztergom m.) 1582 bulcsúi (Arad m.) bencés monostor 201 - Gergely ügyvéd 170 - György beregi szolgabíró 170; királyi ember 268 - István ügyvéd 996 Bulgária 1268 bulla 443; kiállítási díja 699 Burián cs. lásd Pálfalvi Burján Buró h. (Zemplén m.) 1371 Burow lásd Buró Bus lásd Büsi Busini Márton (Gergely fia) királyi ember 918, 1024 Buska h. (Borsod m.) 1520 Busyk cs. lásd Ásgúti Bozyk/Busyk Butka h. (Zemplén m.) 1340 Butkai cs. 214, 786, 1232, 1340, 1480, 1488-1492 - Frank (László fia) királyi ember 249, 927, 1058, 1371 - János (László fia) királyi ember 249, 930, 1371 - Márton királyi ember 927, 1058 - Péter és Sándor (László fiai) királyi emberek 249 - Zsigmond királyi ember 249, 930, 1371 - Keszeg cs. 214, 727, 927, 1287 - - Péter királyi ember 467-469, 472, 481, 485-488, 1107, 1109 Butrus Márton (János fia), a csákhegyi Szent Péter-kamalduli monostor perjele 201 Buzlai cs. 117 - Balázs trencséni várnagy és alispán (1421-1425) 1395 Büki Patacs cs. 440 Büsi cs. 1064 - Imre ügyvéd 3, 5-6, 152, 157, 161-162, 172, 174, 727, 769, 778, 855, 859-860, 863, 866, 872-873, 891-894, 996, 1146, 1164, 1311-1312, 1329, 1343, 1436 Büssüi cs. 1076 Bwbek lásd Bebek Bwchlaw lásd Buchlau Bwdwch cs., Telekesi 1351 Bwgwthe-i lásd Bögötei Bwlch-i lásd Bulcsúi Bwn-i cs. 967 Bws lásd Büsi Bwsew-i lásd Büssüi Bychka h. (Szatmár m.) 168 Byhine más néven Iliesi h. (Somogy m.) 520 Bythek h. (Zágráb m.) 1478 Calanos-i lásd csalányosi Calno-i lásd Kálnói Calsa lásd Kalsa camara 552 canalia 1540 Cancellarius ragadványnév 658 Candal cs., Hosszúmezői 96 Cantor cs. lásd Jánosi Kántor cs. Caposouar kővári várnagy 405 Cappel-i Hartung szentszéki ügyhallgató 642 Cardini de Florentia Konrád váradi prépost (1422-) 291, 355, 1039 Castellano v. (Itália) kh. 227 castellanoi püspök: János (György fia) 227 - Szűz Mária-székesegyház 227 castellum 436, 871, 933, 1055, 1092; és részei 373; lásd még castrum, fortalitium, locus castelli de Castiglione Branda piacenzai bíboros, cseh­országi apostoli legátus 443 - Zenon pápai protonotarius 443 castrum 1211, 1276, 1457, 1534-1535; lásd még castellum, fortalitium Cege h. (Doboka m.) 683 Ceh Péter királyi bírságbeszedő 977 Céke h. (Zemplén m.) 215, 1457, 1535; vár (Zemplén m.) 1457, 1534-1535

Next

/
Oldalképek
Tartalom