Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 41. Budapest, 2004)

Wolf soproni zsidó 1233 Wozestia másképpLybanmezeje h. (Krassó-Szörény m.)359 Wrasanjn. 525 Wrkee lásd Örke Wrnes-i lásd Örösi Wrsy lásd Orsi Wychke lásd Vicske Wyged lásd Véged Wygman lásd Vigmán Wyhhetmm szn. 851 Wynaar lásd Vinár Wynenthy-i lásd Újnémeti JFyse.serafev*' lásd Vizeserdő Wyuaras lásd Újváros Wyzak lásd Viszák ffyzoA-a-i Benedek fogott bíró 1249 Ysserl zsidó 348 Yzo lásd Izsó Z[...]síhwrjn. 848 Zaazd lásd Százd zab 119, 498 Zafte Miklós podversai prédiális 664 Zablát h. (Trencsén m.) 585 Zábláti Imre és fia: Miklós királyi emberek 1088 Zaboki cs. 84 Zabovi lásd Szabó Zabragowcz h. (Pozsega m.) 274 Zac v. (Csehország) kh. 38 Zadorim (Hont m.)287 Zádor h. (Fejér m.) 690 zádori (Somogy m.) jobbágynévsor 525 - Ferenc familiáris 1293 - Forró Demeter és fia: Miklós, másik Miklós és Zelle Pál királyi emberek 525 Zádorháza h. (Zemplén m.) 817 Zádorházai cs. 797 Zagajci cs. 459 Zágráb királyi város 531, 533, 691, 733, 739, 795 bírája: Mihály (Simon fia) 739 esküdt 739 ostroma 795 szabadságai 336 - megye hatósága 633 - v. (Zágráb m.) kh. 4, 773, 890, 904 - jegyzője: Fábián 691 zágrábi 1396 körüli események 890, 961 - egyházmegye 20, 26, 28, 44, 345, 560, 726, 872, 893, 1007-1008, 1019, 1059-1060 - éneklőkanonok: Kaproncai János - ispán: Marcali Dénes -javadalom kérése 92 - kanonok: Bericsi Miklós (Miklós fia), Dávoti Lász­ló, Ebresi Tamás, István (Farkas fia), Kaproncai János, Ladichovit-i Bernát, Péter (László fia), Török László, - kanonokság kérése 92 zágrábi káptalan 555, 691, 697, 873 - hatalmaskodásai a város ellen 531, 533, 691, 733, 739, 795 --kiküldöttje 93, 143, 382, 1003, 1045 - - mint hh. 84, 93, 143, 187, 205, 311, 382, 407, 524, 542, 558, 842, 899, 992, 1003, 1045, 1069, 1223, 1287 - panasza a polgárok ellen 1137 - latinok utcája 890 - olvasókanonok: Henrik sebenicói püspök, Perlbergi Gellért, de Senatibus Miklós - olvasókanonokságért pereskedés 872 - pálos vikárius: János 4 - polgárok 336, 531, 533, 691, 795, 890, 961, 1137 - és lakosok javainak védelme 1229 - polgárnő 733 - prebendárius: Chythan-i Márton, Péter (László fia), Török László, zágrábi püspök: Albeni János, Eberhard - püspöki prédiálisok 61 - vicarius in temporalibus: Ebresi Tamás - székesegyházi főesperes: László 1003 - Szent Antal-, Szent Imre- és Szent János-egyház 890 - Márk-kápolna káplánjai vagy rektorai 890 - - Márton-egyház 795 - Szűz Mária pálos kolostor 494 - Mária-monostor apátja 1018-1019 - vásár 795 Záh cs. 549 Zahar h. (Ung m.) 543, 689 Zahari másképp Monygáti Osolth cs. 882 Zahemiavölgye h. (Valkó m.) 274 Zahora h. (Hont m.) 578 Zahorowcz h. (Pozsega m.) 274 Zaka lásd Szaka Zakalos lásd Szakállas Zakalus lásd Szakállos zákányi (Somogy m.) jobbágynévsor 757 -cs. 757 - Péter (Kelemen fia) váci prépost és kanonok 35, 580,806-807, 966 zaklatás 551 Zakolia lásd Szokolya Zala f. (Zala m.) 547, 1259 - megye hatósága 33, 1042, 1072, 1291 - szolgabírói 937; lásd még Becsvölgyei Pál 1042 - megyei bírságjegyzék 1191

Next

/
Oldalképek
Tartalom