Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 41. Budapest, 2004)

zalai (Zala m.) hospes-névsor 848 - alispánok: Csabi Bazsi Balázs, Henyei Bereck - apát: Ferenc fráter - cs., Dorogdi 700 -jn.215 - konvent kiküldöttje 253, 411, 1256 - minthh. 103, 188,253, 335,411,700, 793, 1256 Zalamellékei Kis János nádori ember 453 Zalaüna-i lásd Szalatnyai Zalatna f. (Turóc m.) 417 Zalatnavölgye völgy (Turóc m.) 417 Zalátnok h. (Körös m.) 886 zalavári Szent Adorján-monostor apátja: Ferenc Zalkodi Péter királyi ember 1046 Zalmad/Zalmag/Zalmath-i lásd Szalmadi Zalmaterch-i lásd Szalmatercsi zálog címén 526, 684, 700, 730, 770, 773, 868, 886, 905, 978-979, 1161, 1192, 1194, 1208 -jogú birtok 88 zálogbirtok 73, 254, 271-272, 608, 1028 - eladása 308 - kiváltása 335, 1042 - visszaváltása 34, 87, 98, 486, 489 - zálogosítása 1082 zálogbirtokból kizárás 157 zálogbirtokrész 327, 453, 923, 1025 - elfoglalása 1267 - kiváltása 1191 zálogjog 65, 138, 140, 167, 179, 233,255-256, 257, 322, 346, 382, 754, 860, 978-979, 1036-1037, 1096, 1157, 1170 zálogosítólevél 86, 453, 603, 609 Zalogosradelew lásd Zálogosrádelő Zálogosrádelő más néven Homokláb föld (Borsod m.)508 zálogösszeg 73, 116, 157, 272, 1043 Zalokjn. 525 Zalvatő h. (Bihar m.) 1185 Zamárdi cs. 1088 - Ábrahám ügyvéd 371 -András trencséni alispán (1421-1427) 585 Zámbó cs., Mezőlaki 114 Zambok/Zombok jn. 58 Zamoszegh/Zamuszegh-i lásd Szamosszegi Zanastow mocsár (Somogy m.) 550 Zánka h. (Zala m.) 690 Zantho lásd Szántó Zanyo cs., Pércsi 1022 Zap-i lásd Szapi Zappanos lásd Szappanos Zar lásd Szár záradék 513, 767, 899; lásd még örökösödési, pe­csételési zárai érseki szék üresedésben 84, 571, 782, 992, 1029, 1159 - Szent Grisogonus bencés monostor apátja 132 Zaralyan lásd Zsarolyán zarándi ispán: Ozorai Pipo zarándoklat 135, 465, 706 Zárka lásd Szarka Zarkada lásd Szarkadi Zasfalw-i lásd Szászfalvi Zath lásd Pató Zatha lásd Szata Zathaka fn. (Ung m.) 882 Záturcsahida híd (Turóc m.) 417 Záturcsaics. 155, 159, 417 - Demeter királyi ember 1086 Záturcsányi lásd Záturcsai Zaundürr pn. 539 Zavaiche pr. (Zágráb m.) 873 Zavari cs. 678, 756 zavaros idők 782 Zavodah. (Ung m.) 137 Zayhanus lásd Szejhán Zaz lásd Szász Zazsciluas lásd Szászszilvás zborói Nagy Simon familiáris, ajtónálló(mester) 1269 Zbugyai György és János királyi emberek 889 Zdenci Bánfi lásd Meggyesi Bánfi Zdoba h. (Abaúj m.) 864 Zebechke lásd Sebecske Zebenleb-\ lásd Szebelléb Zechech-x lásd Szécsi Zechen lásd Szécsény Zedel cs., Mármánykői Zederken-i lásd Szederkényi Zedlecz-i lásd Szedleci Zeenes lásd Fenes Zeer lásd Szér Zegedjn. 848 Zegew-i lásd Szögi Zegnye lásd Zsegnye Zekchew lásd Szekcső Zeke cs., Bilgezdi 990 -jn. 252, 990 Zekeres lásd Szekeres Zekereseghaz lásd Szekeresegyház Zeko lásd Székó Zekzoo lásd Szikszó Zel lásd Szél Zélah. (Nyitra m.) 900 Zelchen lásd Szelesén Zeleky-i András királyi ember 1224 Zelemér h. (Szabolcs m.) 1014 Zeleméri cs. 710, 1066, 1130

Next

/
Oldalképek
Tartalom