Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 41. Budapest, 2004)

- Pál ügyvéd 239 Pályin h. (Ungm.) 1190 Pan lásd Pányi páncél mint zálog 706 Pangracsovci Me//es cs. 1092 pankotai főesperes: Dellana Miklós (István fia) 264 pannonhalmi apát: Dombói Miklós - káplán: Negrech-i János 844 - konvent 877; kiküldöttje 301, 662, 844, 897, 969, 1064, 1209 - mint hh. 131, 241, 301,462, 662, 681, 718, 745, 794, 844, 897, 915, 969-970, 1064, 1087, 1154, 1209 Pányi cs. 496 - Demeter familiáris 457 Panyola h. (Szatmár m.) 728, 838-839; más néven Kissemjén h. (Szatmár m.) 838 Panyolai cs. 151, 728, 791, 835-839, 903, 1017, 1123, 1174 - Frank királyi ember 9-13, 629, 659, 675,679, 798, 1124, 1169; nádori ember 283, 655, 964 pap 31, 77-78, 80, 85-86, 91, 102, 111, 115, 155, 158, 220, 233, 242, 251, 253, 255-256, 281, 306, 318, 328, 379, 401-402, 408, 411, 417,451, 453, 550, 565, 578, 597, 642, 651, 657, 679-680, 708, 710, 731, 737, 781, 804, 819, 821-822, 862, 866, 869, 896-897, 938, 960, 969, 972, 995, 1028, 1064, 1077, 1086, 1088, 1091, 1103, 1130, 1161, 1209, 1239, 1256, 1259, 1262; lásd még plébá­nos, presbiter - cs. lásd Balkányi, Gergelyi és Komoróci Pap -jn. 252, 552, 1042 - Miklós vizsolyi hospes 950 - pn. 846 Papáin. 518 Pápa opp. (Veszprém m.) kh. 1083 Pápai Kövér pn. 1083, 1246, 1290 - pálosok 301 -polgár 1083, 1246, 1290 - posztónyírók 1290 - Szent István első vértanú-egyház plébánosa: Bele­di, egykor Pápoci Péter 775 pápa: Bonifác (VIII.), Márton (V.) pápai adomány 331, 340-341; kérése 419 - audientia contradictorum 704 - bulla 1018, 1031; kijavítása 353 - ingyenes kiállítása 570 - commissarius és executor unicus: Miklós 809 - engedély 22, 389, 805, 872, 1031; kérése 28, 57, 70, 135, 230-231, 310 - főesperes: Beledi, egykor Pápoci Péter 775 - intézkedés 843 - írnok 686-687 -jóváhagyás 392; kérése 62 - kamara 1004; klerikusai 1059 - kamarai befizetés 1059 - kiváltság 449 - követség költsége Csehországba 232 - kúria 704 - legátus: Ragusai János, Zeno Antal - megerősítés 916, 1031; kérése 29, 130 - nuncius: Palacios Ferdinánd - parancs 264, 310, 340-341, 366-367, 385, 389, 420, 521-522, 560, 669-671, 1019 - penitentiaria 1061 - provisio kérése 264 - thesaurarius: Ferenc velencei bíboros -tilalom 1031 - ügyhallgató 872; lásd még Bolognai de Thomoriis János, Laturre-'i Capo, Opuczis-i János, Podm­berg-i Henrik (Farkas fia), Vicedomini Máté Papi h. (Bereg m.) 1103 - cs. 48, 625 - János familiáris 1135 - Péter ügyvéd 222 Pápoci cs. 376 - János (Mihály fia) váradhegyfoki prépost 403 - Péter lásd Beledi, egykor Pápoci Péter - Üdvözítő-egyház prépostja: Gergely (Balázs fia) 704 Papteleke más néven Gyügyeteleke pr. (Szatmár m.) 787 Papvölgye föld (Hont m.) 388; völgy (Hont m.) 535 Papwelge lásd Papvölgye par 260, 391, 435,453,480, 508,701, 703,707, 796, 1113, 1132; átírása 527, 530 - in papiro 709 Parázna jn. 58 párbaj elhalasztása 784, 1067 - tér, Budán 967 paripa 582 Pariscidus ffi szn. 570 Parlagi Frank/Ferenc királyi ember 245-246, 1014; ügyvéd 1066 - János királyi ember 245-246 -jn. 215 parochialis iskola, Szeretva 158 Parys ffi szn. 203 Pasar lásd Pozsár Paschen-i lásd Pestyéni Paska ffi szn. 123 Pasna-i Jakab tanú 1273 Passau v. (NRB) kh. 1035, 1043 passaui egyház 1039 - egyházmegye 1273 - püspök: Hohenlohe György

Next

/
Oldalképek
Tartalom