Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 41. Budapest, 2004)

Pasthogh-i lásd Pásztói Pasyth lásd Pázsit Pászmos h. (Kolozs m.) 576 Pásztó h. (Nógrád m.) 260; (Nyitra m.) 900 Pásztói cs. 224; Kakas cs. 519 - Kakas László lásd Kazai Kakas László Pásztor jn. 1042 Pásztori cs. 377 - László diák, ügyvéd 1263-1264 Pat h. (Pest m.) 635 patai főesperes: Nánai Miklós 374 - főesperesség évi jövedelme 374 - hospes-ek. 577 Pataji Zuborcs. 1113, 1250 patak 317, 322, 388, 417, 508, 536, 578, 848, 862, 882, 958, 1026, 1032, 1103, 1219 -h. (Nógrád m.) 761; opp. (Zemplén m.) 1138, 1252 Pataki Lőrinc és Mátyás fogott bíró 1249 patakpart 882 Patasi cs. 620 Paternyk'ya.. 152 Path ffi szn. 121-122 Pathan-i Máté királyi ember 838 Path-i lásd Patyi Pathil-i György ügyvéd 1147 Pathogh lásd Pátroha Pathuarus lásd Patvaros Pató cs. lásd Magasmarti Pató Patófalvi cs. 692 Patóházai György ügyvéd 197 - Kelemen ügyvéd 237 Patói lásd Patóházai Pátroha h. (Szabolcs m.) 1214, 1268 Pattá h. (Nyitra m.) 577 patvarkodás 380, 1027 Patvaros jn. 935 Patyi cs. 973 - János altárnokmester (1422), relator 503 Pátyodi János királyi ember 1136 pavlovci prédiálisok 61 Pawr Hanns pozsonyi tanácstag 339 Payer pn. 14 Pazdics h. (Zemplén m.) 391, 1202 Pazdicsics. 179, 1133, 1178; Vörös cs. 1202 - Mátyás munkácsi várnagy özvegye 1202 Pazman cs. lásd Szántói Pazman Pázmán h. (Békés m.) 1170 Pázmánrakattya tüskés (Bereg m.) 1103 Pazonyi Bereck (Benedek fia) 702; kúriából külön kiküldött királyi ember 1258 - Cseres László és fia: János királyi emberek 724 - Gergely és Mátyás ügyvédek 1066 - György királyi ember 219 - Miklós királyi ember 1 Pázsit h. (Bars m.) 238 Pecech-i lásd Pércsi Pech lásd Pécsi - lásd még Pócs Pechem cs., Rajkai 878 Péci János királyi ember 30 -jn. 427, 433 Pécs v. (Baranya m.) kh. 540-542, 992 pécsi egyházmegye 20, 57, 357, 361-362,450, 570, 809 - káptalan mint hh. 59-60, 200, 202, 459, 716, 888, 1127 - választott püspök: Albeni Henrik - Tamás királyi ember 93 Pécselyi György diák ügyvéd 1256; királyi ember 253 - Lőrinc királyi ember 253 pecsét vizsgálata 1187 -, Albeni János zágrábi püspöké lásd ott -, aradi káptalané 1245 -, Bebek Györgyé 1252 -, Béla (IV.) királyé, arany 1069, 1187 -, Cudar Jakab özvegye: Kataliné 1269 -, csázmai káptalané 443 -, Edelényi Andrásé 1051 -, egyházi intézményeké 1273 -, Eperjes városé 1226 -, Garai Miklós nádoré 88, 238,251, 387, 654, 1187 -, garamszentbenedeki konventé 274, 779 -, gömöri alispánoké 908 -, István (V.) királyé 287 -, jászói konventé 290 -, Károly (I.) királyé 571, 884 -, királyi, cseh, függő 279 - -, kisebb 93 - -, közép 472, 621, 771; függő 182-183 - -, nagyobb 18, 31, 131, 168, 233, 289, 298, 391, 524, 526, 540-542, 609, 633, 712, 734, 743, 754, 760, 770, 783, 828, 861, 910, 967-968, 978-979, 1045, 1067, 1213, 1243 , kettős 84, 88, 558, 782, 841, 992, 1029 - -, titkos 509, 532, 537, 572, 619, 688, 761, 777, 1029, 1201, 1275 , kicsi 266 , új 782, 992 -, körösi ispánoké 63, 504, 868-869 -, Lajos (I.) királyé 290 -, leleszi konventé 372, 391, 397 -, Marcali Dénes szlavón báné 786, 831 -, Miklós dömölki apáté 809 -, Nagymihályi (Ungi) Albert vránai perjelé 416 -, nyitrai káptalané 709, 802

Next

/
Oldalképek
Tartalom