Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 41. Budapest, 2004)

Bericsi Miklós (Miklós fia) csázmai majd zágrábi és bácsi kanonok 1019, 1061 Berivojszentiván castellum (Körös m.) 755; h. 755; kh.217 Berivoj szentiváni Pál királyi ember 771 Berkesz h. (Szabolcs m.) 920, 1186, 1268 Berki cs. 320, 1116 bérlet 338; kifizetése 192; lásd még feudum Bernardi Ferenc altárnokmester (1420-1422) 96 Bernát turóci prépost 862 Bernece h. (Hont m.) 388; (Zemplén m.) 1133 bernecei parochiális-egyház 388 - Gergely nádori ember 654 - Tamás királyi ember 654 Bernecepataka f. (Hont m.) 535 Bernecevize p. (Hont m.) 388 Bersy-i lásd Bölzsei Bertalan karbeli pap, váradi káptalani kiküldött 1130 , vasvári káptalani kiküldött 242, 960 Bertók ffi szn. 723 Bertóti cs. 153, 496, 1260 Berzéki Borsos cs. 24, 64 Berzencei cs. 467, 793 - György (Loránd fia) alkapitány mint tanú 38 Berzéte Miklós 911 Berzevici Herlih (Miklós fia) protector 922 - Péter tárnokmester (1419-1433) liptói (1411 -1433) és szepesi (1411-1430) ispán 646; mint tárnok­mester 16, 84, 105, 148, 193, 502, 571, 649, 761, 782,906, 946,992,1029,1073-1075,1204,1226 - Pohárnok István (Tamás fia) volt királynéi pohár­nok 813, 881 berzsenyi plébános 1246 Bés h. (Zemplén m.) 496 Besenyő h. (Fejér m.) 1077; (Tolna m.) 717 - cs, Deregnyői 1202; Galántai 1146; Püspöki 598; Sarádi 185; lásd még Özdögei - Miklós ügyvéd 866 Besenyői cs. 233,618,717 - Bálint és Mihály királyi emberek 629 - Bertalan és Gergely megyei emberek 808 - Fülöp ügyvéd 1143 - Tamás ügyvéd 273 Besenyőd h. (Szabolcs m.) 12 Besenyődi István királyi ember 2 Besev/Besew/Besow jn. 675 Bessegh-i lásd Berzéki Beszterce h. (Trencsén m.) 154; vár (Zágráb m.) 842 Besztercebánya v. (Zólyom m.) szokása és bírája: Rwdlinus 383 Beszterec h. (Szabolcs m.) 907 betegágy 706 betegség 268 Bethesjn. 324 Betlenfalva h. (Szepes m.) 1243 Betlenfalvai Márton királyi ember 1243 - Tatár Miklós (János fia) szepesi lándzsáscomes (1411-1422) 119, 1243 Betleni Antal királyi ember 1010 - Gergely királyi ember 889, 1010 - János királyi ember 1010, 1178 - Nagy Pál királyi ember 1178 Beus-'i lásd Bősi bevallás otthon 1290 bevezetés birtokba 12, 15, 30-31, 35, 65, 93, 121, 131, 138, 140-141, 149, 167, 175,179, 214, 233, 242, 256, 280, 306, 311, 315-316, 322, 333, 346, 349, 360, 371, 378, 382, 407, 422, 472, 476, 485, 506, 524, 526, 540-542, 565, 588, 606, 609, 617­618, 620, 630, 647, 684, 695, 730, 748, 754, 764, 769-771, 773, 782, 796, 799, 828, 859-860, 862, 868-869, 886, 905, 917, 930, 960, 962, 978-979, 982, 1022-1023, 1036-1037, 1080, 1152, 1156­1158,1170, 1182, 1192-1194, 1198, 1224, 1231, 1238, 1243, 1271; titokban 852 - egyházi javadalomba 20 Bewken lásd Bökény Bewl-i lásd Buji Bewse ffi szn. 169 Bewsew-i lásd Büssüi Bezdédi cs. 723, 907 - Dávid, János és Márton királyi emberek 690, 920 - Domokos királyi ember 690 Bezdyd-i lásd Bezdédi Bezejn. 1169 Bező h. (Ung m.) 665, 882-883 Bezzeg-i lásd Berzéki Bezzeki György és Sebestyén királyi emberek 1135 bíboros: Antal, Ragusai János, Tamás bíborosi kollégium kamarása: Ferenc velencei bíbo­ros bíborosság kérése 29 bicellum 100, 481, 548, 719, 923 Bicske (Tolna m.) lásd Vicske Bicskeié, cs. Zelnai 1082 Bihács v. (Horvátország) kh. 1225 Bihar megye hatósága 424 bihari alispán: Esztári Imre 1270 - ispán: Csáki Miklós - János klerikus 76 - szolgabíró 424; lásd még Tépei János 1270 Bikácsi cs. 17 Bikal h. (Tolna m.) 274, 782 Bilgezdi Domokos és István familiárisok 990 - Gál, László, Márton és fia: Lőrinc, Vörös Mihály és Zeke Pál királyi emberek 990

Next

/
Oldalképek
Tartalom