Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 41. Budapest, 2004)

bilincs(elés) 252, 297-298, 428,431, 525, 705, 719, 921, 988, 1095, 1179, 1216, 1235 Bilye h. (Pozsony m.)480, 701, 703 Billye h. (Pest m.) 1096 Billyei János királyi ember 260, 707; nádori ember 707 Bir h. (Szabolcs m.) 1 Biri Benedek ügyvéd 459 - György ügyvéd 1191 bíráskodási kiváltság 438 bíró 88, 552, 675, 857, 958, 1042; mint rabló 791 - cs. 282 - Antal famulus, ügyvéd 895 -jn. 3,427, 430, 433, 525 birodalmi alkancellár: Gewitz Ferenc bírói intézkedés 5, 21, 41, 61, 88, 103, 123, 162, 184, 221, 239, 251, 287, 318, 372, 454, 459-460, 477,484, 492, 535-536, 554, 612, 614-615, 618, 625, 639, 649, 654, 662, 700, 747, 752, 814-815, 824, 848, 866, 882-883, 888, 898,917, 967,1003, 1026, 1032, 1067, 1077, 1101-1102, 1153, 1174, 1177, 1256, 1289 - újbóli végrehajtása 1165 - intézkedőlevél 508, 779 - különleges jogkör 469 - rész 66, 98, 300 - teher 1289 bírósági feljegyzés 6, 64, 77, 85, 88, 161, 171-174, 200, 216, 237, 239, 248, 260, 281, 283, 406, 408, 457, 463, 484, 604, 623-624, 627, 657, 679, 707, 780, 825, 844, 895, 919-920, 922, 925-928, 938­942,957,993,1015-1016,1024,1026,1047,1086, 1099, 1106-1107, 1110, 1121, 1123, 1128, 1138­1139, 1142, 1147-1148, 1155, 1160, 1163-1164, 1172, 1175, 1191, 1205, 1211, 1224, 1256, 1267, 1274; lásd még kancelláriai, káptalani és konventi -tárgyalás 151, 162, 180,241,273; elhalasztása 142 bírság 67, 98, 161, 323, 387, 567, 580, 612, 654, 709, 776, 815, 831, 900, 1113; lásd még királyi - elengedése 40, 254, 523, 743, 863, 1275 - kifizetése 234, 282, 300, 602, 1126 bírsághalmozódás 144,147,150-151,237,247,456, 604, 627, 698, 948, 1099, 1111, 1114-1115, 1160 bírságjegyzék lásd az egyes megyéknél bírságmárka 17, 88, 103, 144-145, 150-151, 166, 180, 201-202, 217, 221-222, 237, 240, 244, 247, 251-253, 260, 273, 281, 287, 364, 402, 406, 408, 412, 453^54, 518, 534, 538, 563, 579, 604, 615, 623, 638, 640, 644, 655-656, 659, 665-666, 672, 698, 700, 705, 710, 820-822, 846,902, 919,925­926, 928-929, 942, 948-950, 1084, 1090, 1110, 1123-1124, 1153, 1160-1164, 1183, 1212,1256, 1274, 1289 bírságolás 6, 33, 85, 90, 103, 145, 150, 161, 166, 180, 186, 217, 221-222, 237, 244, 247, 251-253, 260-261, 263, 281, 286, 364,440, 453, 460, 501, 523, 538, 579, 604, 615, 634, 638, 644, 651, 700, 705,707,788, 988,1090,1098,1122,1139-1140, 1142, 1148, 1155, 1161, 1172, 1177, 1179, 1223, 1274, 1289, 1291 -, felperesé 1154 bírságolólevél 260, 453, 651, 938, 1179, 1289 bírságszedő, szlavón báni 98 birtok 546 - adományozása 52, 88, 108, 224, 274, 309, 541­542, 696, 831,992, 1023 - átadása 108, 182, 238, 260, 274, 327, 709, 831, 1000 - átengedése 66, 274, 317, 359, 692 - áthelyezése másik megyébe 421 - eladása 18, 59-60, 106, 224, 236, 309, 388, 476, 833, 862, 878, 904, 973, 992, 1068, 1205 - elcsatolása lásd birtokhoz csatolás - elcserélése 309 - elfoglalása 2, 88, 95, 121, 154, 161, 194, 224, 245, 253, 284, 287, 387, 407, 422, 471, 481, 525, 534, 632-633, 642, 674, 765, 794-795, 851, 896, 924, 982,1086,1095,1106,1142,1168,1199,1249,1276 - elhatárolása 88, 193, 578, 982, 1103, 1133, 1223, 1268 - elidegenítése 224, 309, 316-317, 422, 476, 488, 974 - elkobzása 88, 862 - elnéptelenítése 416, 595, 990 - elpusztítása 95, 304, 416, 749 - elvesztése 387 - elvétele hűtlenség címén 665 - felégetése 58, 95, 553 -felkérése 66,316, 324 - felosztása 700, 1003, 1103, 1258-1259, 1286 - háramlása 149, 243, 316, 396, 413,483, 598, 696, 700, 709, 755, 770, 953, 1032 - használata 729, 974, 1109 - kettéosztása 518 - kihasítása 59, 240 - lefoglalása 51,236,278,486, 523, 636, 680, 1222; adósság fejében 1129 - zálog címén 700 - megrohanása 249 - megszerzése 324 - örökítése 316, 764, 859, 992, 1023 - öröklése 1146 -, öröklött 106, 260, 324, 383, 547, 1120, 1208 - recaptivatio-ja 654 - vásárlása 1287 -visszaadása 86, 523, 755, 761

Next

/
Oldalképek
Tartalom