Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 41. Budapest, 2004)

-visszafoglalása 1133 - visszaszerzése 1109; jogi úton 921 -visszaváltása 116, 760, 1014 - zálogosításának érvénytelenítése 853 - zálogosítása 18-19, 30, 34, 56, 87, 98, 157, 189, 204, 217, 255, 260, 299, 309, 326, 381, 476, 608, 734, 754-755, 764, 770, 862, 953, 1058, 1076, 1082, 1131, 1146 - apától fiának 1014 -, lakatlan 750, 764, 782, 792, 945, 960, 964, 1023 -, vásárolt 107, 383, 690, 700, 779, 1120 —, hagyományozásának szokásjoga 862 birtokból kizárás 121, 619, 924 birtokcsere 35, 387, 472, 518, 635, 647, 750, 755, 782, 964, 1091,1222 -címén 654, 769, 868 -jog 472 - záradéka 534 birtokcserelevél 654; bemutatása 1160 birtokhatár 274, 387, 415, 422, 692, 794 - ellenőrzése 1101 - kiigazítása 870 birtokhatár levél 856, 1161 -per 946, 1281 - rectificatio-ja. 1161 - újrajárása 866 birtokhoz csatolás 238, 306,481, 654,662,694,982, 1086, 1208, 1210, 1263 birtokjog 119, 137, 153, 189, 243, 274, 396, 404, 413, 444, 575, 609-610, 662, 700, 705, 779, 862, 953, 1000, 1105, 1161 - adományozása 992 - átadása 1235 - eladása 992 - elfoglalása 1092 - elválasztása 1206 - hagyományozása 992 - háramlása 599 - használata 1092 - igazolása 1168 - igény 1120 - visszaadása 1262 birtokjogi eljárás megismétlése 639 - végre nem hajtása 649 - oklevél 10, 275, 480, 690, 700-701, 703; ellopása 1010 birtokjogok védelme 480 birtoklás igazolása 491 birtokok monostornak adományozása 911 - protector-a 922 birtokosztály 121, 153,237, 269,324,372, 508, 792, 863, 870, 1003, 1107, 1120, 1223 birtokosztályt elrendelő levél 508 birtokra törés 3, 58, 101, 143, 152, 154, 267, 282, 304, 437, 923, 970, 990, 1021,1042, 1047, 1141, 1203 birtokrész 35, 77, 80, 88-89, 93, 104,123, 140, 175, 179, 379, 382, 388, 408,412-413, 443, 453, 455, 472, 485, 534, 542, 565, 610, 612, 621, 648, 708, 713, 750, 771, 773-774, 832, 951, 979, 1080, 1101, 1110, 1123, 1193 - adományozása 119, 588, 787, 1058, 1078, 1120, 1219 - arendatio-\a. 371 -átadása 892, 1167, 1219, 1235 - átengedése 1286 - cseréje 592 -eladása 109, 327, 588, 786, 799, 904, 1182, 1219 - elcsatolása 665, 1032 - elfoglalása 181,235,306, 342,444, 545, 572,627, 673, 696, 728, 789, 859, 889, 921, 1127, 1138, 1146, 1155, 1161, 1184 - elhatárolása 66 - elidegenítése 79, 321, 371, 588, 717, 799 - elnéptelenítése 1116 - elpusztítása 680 - felkérése 588 - felosztása 792, 847 -használata 181, 1169, 1190 - kiváltása 335, 1130 - lefoglalása 51; hűtlenség miatt 88 - meghagyása 372 - tovább zálogosítása 1014 -vásárlása 1041, 1198 - visszaadása 572, 588 - visszaszerzése 1005 - visszaváltása 744 - zálogosítása 347, 371, 483, 495, 508, 520, 568, 588, 603, 660, 728, 744, 767, 785, 799, 842, 879, 899, 972, 1084, 1170, 1191, 1199 -, nemesi 609 -, nőági 1041 -, örökölt 383, 792 -, vásárolt 245, 324, 383, 792 birtokrészből kizárás 324, 633, 657, 1155, 1264 birtoktalan ember nemes özvegye 584 bizonyítékbemutatás 88, 147, 221-222, 240, 287, 456,460,604,615,625,640,700,704,1099,1102, 1115 biztosíték esküvel 705 -, királyi (kölcsönre) 608 Blagaji László özvegye: Klára 923 Blasnicz h. (Valkó m.) 274 Bobayl jn. 548 Bobonik-i lásd Bobovniki Bobovnik h. (Turóc m.) 862

Next

/
Oldalképek
Tartalom