Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

(esztergomi) káptalan 185, 202, 252, 396, 518, 625, 631, 790, 839, 903, 991, 1230-1231; tagjai 494 - minthh. 833, 956, 990-991, 996, 1004, 1043 - okleveleinek jegyzéke 494 - káptalani vikárius jelenléte 118 - vicarius in spiritualibus: Vicedomini Máté - Mária Magdolna-egyház 494 - Márton diák királyi ember 581 - nagyprépost: András, Mikefalvai Csehi Péter, Teofil - - halála 503 - olvasókanonok: Vicedomini Máté - őrkanonok: Ábrahám (Mihály fia), Miklós (Mihály fia) - őrkanonokság jogai 494 - - kérése 248 - negyedjövedelme 494 - örökös ispán: Kanizsai János - plébánosok 494 - polgár 252 - prépost: Gewitz Ferenc, Miklós (1339) - Szent Adalbert-egyház 941 - Anna városrész 252 - István király kereszteseinek szerzetese: Nagy Péter 494 - János- és Szent Mihály-egyház 494 - Lucia-oltár 494 - Margit-oltár javadalmasa: Mihály - szentszéki jegyző: F(erenc) 118 - vár procurator-a: Kővágóörsi György (1396) - várnagy: Rewth-i Hans esztergom-szentgyörgymezei prépost: Kazai László esztergomi-szentistváni prépost: Bodonyi Domokos esztergomi-zöldmezei prépost: Csetneki László Étei Jakab nádori ember 828 - lásd még Balázsétei, Nagyétei, Poldaétei, Töbörétei Eth fia lásd Adfi Ethe-i lásd Hetei Etrekarcsa h. (Pozsony m.) 853, 901 Etrekarcsai Gyerch cs. 96 eulenbachi plébános 1030 Eused pr. (Békés m.) lásd Őszöd Euzpatak-i lásd Őzpataki evangéliumokra esketés 1146 éves megbizás 26, 63, 81, 469, 1163 évjáradék 533 evocaíio non est facta 872 Ewd-i lásd Edvi Ewdynius lásd Ödön(fi) Ewrke lásd Örke Ewrmenes-i lásd Örményesi EwrsyÁ lásd Örsi Ewsed/Ewsewd lásd Őszöd Ews-i lásd ősi Ewz lásd Ősz Ewzpatak-i lásd őzpataki Ewztuerfalu lásd Ösztövérfalu exactio, jövedelemrészé 240 Eyser Jorg pozsonyi halász 1185 Ezdege-i lásd Özdögei Ezen-i lásd Eszenyi ezüstbánya 501 ezüstcsésze 18 ezüstékszer 965 ezüstnemű 267, 664 ezüsttárgy 18 F(erenc) esztergomi szentszéki jegyző 118 fa 240, 532, 1064; csonkított 359; elhordása 830; elszállítása 126, 990; kivágása 26, 231; kivitele 136; vágása 940; lásd még almafa, cserfa, egres, fűzfa, gesztenyefa, gyümölcsfa, harasztfa, körösía, körtefa, meggyfa, szilfa, tölgyfa - mint zöldelő határjel elpusztítása 1230 faág 686 Fábiánülése h. (Somogy m.) 123, 373 Fabyanylese lásd Fábiánülése faeregetew (fn., Sáros m.) 990 Fahíd h. (Fehér m.) 737 Fahídi András és István királyi emberek 1238 Fain h. (NRB) kh. 225 Fájsz h. (Veszprém m.) 1065 fakápolna 324 FalkenbergkIFalkinberg pn. 645, 1246 falu közepén közút 874; elhagyott 990 falunagy lásd villicus familiáris 2,4,14, 83, 126, 240, 243, 251, 253, 291, 293, 302, 305, 338, 342, 363, 398, 469, 509, 561, 576,588-589, 603, 615, 660, 679, 712, 715, 717, 760, 775, 781, 825, 830, 835, 852, 868, 871, 882, 937, 953, 961, 972, 995, 997, 1020, 1091, 1096­1097, 1103, 1105, 1204, 1233, 1274 - elfogása 511; és bilincsben tartása 660 - előállítása 131,160, 231, 597-598, 712-713, 942, 983,1096 - kifosztása és megsebesítése 1105 - megölése 642-643 - megverése és megsebesítése 871, 1197; és elfogá­sa 413 - mint adószedő 1197 - összeverése és elkergetése 1208 - és megsebesítése 1097 -, ajtónállómesteré 241, 775; királyi 542; királynéi 1029;pápai 460, 1009; püspöki 1135 -, bíborosi kollégiumé 646 -, birtoktalan 32, 404, 407, 668; előállítása 1091

Next

/
Oldalképek
Tartalom