Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

(egyházi) javadalomról lemondás 212-213, 327 -javadalomtól megfosztás 266 -javak fogyatkozása török támadások miatt 1073 - nagyobb javadalom kérése 427, 1067-1068 -provisio kérése 1066-1067 - unió 399 egyházmegyéből áthelyezés boszniai ferences viká­rius hatáskörébe 1244 egyházunió 704 Ehhe-i lásd Hetei eke, saját 201 ékszer, arany és ezüst 965 Elecchy-i lásd Elekesei electi püspök 481 Elefánt h. (Nyitra m.) 125 Elefánti cs. 104, 320, 784; lásd még Alsó- és Felső­elefánti cs. - Mátyás és Miklós királyi emberek 151 elégtételadás 25, 197, 408, 431, 440, 490, 654, 697, 812, 814, 883; megtagadása 1072; szolgáltatása 1033 Elekesei Katona Miklós királyi ember 862 Elekespatak p. (Sáros m.) 990, 1064 élelem elszedése 1135 élelmiszer 870 Eleujaro-'\ lásd Előjárói elévülési idő 996 ElewsiTx szn. 1080 elfogás 243, 660, 971 Eliber ffi szn. 425 elidegenítés 374 elismervény 188, 472, 478, 550, 635, 775-776, 1032-1033,1133,1142,1167,1216-1217; hamis 1041; rablott holmi visszaadásáról 392 elkergetés 642-643, 1085 ellentmondás 17, 73, 102, 107, 110, 123, 125, 151, 156,164,174, 186-187, 199, 224, 232, 253, 276, 279, 294, 300, 306, 312, 314-315, 318-319, 359, 369, 410, 415,417,448-^149,457, 467,470-471, 475,497, 524, 543, 549, 554, 559, 566, 575, 605, 607, 609-610, 619, 631, 638, 641, 657, 659, 662, 666, 670, 689, 698, 711, 723, 744, 748, 756, 766, 774, 780, 787, 789, 808, 834, 837, 840, 847-848, 853-854, 862, 864, 906,908,919,945, 947-948, 960,965,970, 978-980,989-991,996,998,1002­1003, 1018-1019, 1041,1046,1052,1056,1059, 1064, 1092-1093,1115,1124-1125, 1129, 1142, 1155, 1159-1160, 1166, 1171, 1225, 1230, 1271; visszavonása 1142 Ellősi cs. 219 elmarasztalás 996 előállítandó jobbágy lásd jobbágy előállítása Előjárói cs. 308 Előtejedi cs. 763 - Gál szentmihályfalvai plébános 763; pozsonyi káp­talani kiküldött 419, 970 Elska női szn. 560, 841 elszámolás 41; polgármesteri 28 eltiltás 16-17, 23, 26, 56, 63, 69, 77, 150, 167,199, 221,235,244,314-315, 361, 374-375,380,449, 470, 474, 499, 501, 526, 536, 549, 565, 606, 644, 657, 668, 689, 698, 743, 788, 843, 848-849, 851, 996, 1021, 1041, 1046, 1048, 1065,1166, 1171, 1176,1179,1184, 1211, 1223, 1229, 1231,1239, 1262, 1267, 1289; csalárd 891 -birtokok lekötésétől 1071 - leánynegyed címén negyednél nagyobb rész kiadá­sától 474 - szemtől-szemben 514, 530, 1064 - visszavonása 633 emberölés 89, 396, 413, 1022; bűne 916; véletlenül 51 Emeke-i lásd Emőkéi Eminfalu másképp Lovász h. (Zala m.) 1290 Emőkéi cs. 118, 350 - Dezső ügyvéd 350 Endesi János királyi ember 603 Enezkel'Enizke-i lásd Enyickei Enyed h. (Pozsony m.) 874 Enyedi cs. 792 Enyickei cs. 977, 1108, 1165, 1262 - András királyi ember 759, 1140 - Baltazár királyi ember 1140 - Máté királyi ember 759 Enyingi Török cs. 222, 255 Enyske-i lásd Enyickei Eperjes város közössége 75 építés és felújítás, malomároké 240 építkezés 663, 1012 épületek 690; vas-, kő- és fa 117 Erasmus szn. 687 Erdély 390; határai 1089 erdélyi alvajda: Swerch-i János, Váraskeszi Lépes Loránd, Verebi Péter - alvajdai jelenlét bírósága 677 -cs. 588,643,825, 1103 - egyházmegye 7, 842, 863 -jn. 169 - kanonok: Mérai Tamás, Miklós mester, Péter péterlakai plébános; lásd még gyulafehérvári ka­nonok - kanonokság 863 - káptalan mint hh. 38, 53, 79, 135, 259, 280, 282, 734,739,894,1076, 1080, 1239 - László és János pataki esküdt 80 - nemesek gyűlése 677

Next

/
Oldalképek
Tartalom