Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

(csanádi) kanonokság 655, 1066 - káptalan kiküldöttje 81 - minthh. 25, 33,58, 62, 81, 115-116 - oltáros: Péter (Mihály fia), Szerdahelyi György - olvasókanonok: Mátyás (Imre fia) - pap: Szentpéteri Pál 655 - prépost: László - püspök: Marcali Dózsa - püspökség birtokai 861 - Szent István első vértanú-oltár oltárosa: Péter (Mi­hály fia) csanádi kanonok - Üdvözítő-egyház 99 - Szentháromság-oltár oltárosa: Szerdahelyi György - Szűz Mária-monostor apátja 24 - vikárius: Péter csanádi éneklőkanonok Csanak h. (Pozsony m.) 757, 768, 847 Csányi cs. 201, 672, 995, 1059, 1105 - Imre királyi ember 998 - Mihály tordai szolgabíró 1072 Csanytelek h. (Csongrád m.) 367 Csap h. (Zemplén m.) 4 Csapi cs. 4, 154, 905, 1138 - András 916, 1069; ügyvéd 189; felesége: Lévai Cseh Katalin (Battyáni György özvegye) 153,189, 437,441 - Péter nagybányai plébános 905 -jn. 169 Csaplyani cs. 1165 Csapójn.983 Csapóházai Domokos nádori ember 154 Csapovci Demeter és Simon báni emberek 937 Csárad h. (Bars m.) 345 Csarnavodai cs. 470 - Domokos, Péter és Kántor László királyi emberek 1196-1197 - György királyi ember 607, 1196-1197 - Jakab királyi ember 607 Császár h. (Komárom m.) 1027 -jn. 762 Császári cs. 182 - György királyi ember 588, 880, 1204 - Illés királyi ember 880 - István és Zelch Mihály királyi emberek 589 - Mihály királyi ember 588, 1204 - Péter királyi ember 589, 1204 - közjegyző: Bodrogi János, Dögei Kaszás István, Gyulai Gergely, Lupstowo-i János, Ötvényi Sebes­tyén, Pesti István, Potych-i Orbán Császlóci cs. 110, 555, 609, 731, 948, 1223 - Márton zágrábi tanú 842 csata 810 Csataj h. (Pozsony m.) 757, 847 csatári apát: Péter 197 - Imre, Mihály és Miklós királyi emberek 319 - Lőrinc és Korom István nádori emberek 991 csatkai pálos szerzetes: Hanusdorfí Simon - Szűz Mária-páloskolostor 1249 csatlós 717 csatorna házak között 489 Csatornaöntő lásd Kanelgisserin Csázma v. (Körös m.) 67; kh. 64 Csázmai Brumeni Tamás bácsi prépost és vikárius, csázmai őrkanonok és kincstáros 209-210, 326­327,376,523 - Domokos csázmai kanonok 265, 423 - főesperes: Csázmai Domokos, Cernech Benedek, Detre (Jakab fia), Pál (György fia), Perger Kon­rád, Szentandrási Péter, Szentgyörgyi András - kanonok: Csázmai Domokos, Szentandrási Péter, Szentgyörgyi András - káptalan kiküldöttje 67-68, 877, 902, 908, 937, 1028, 1124 - minthh. 14,67-68,92, 187,250,354,431,615, 682, 703,706,797, 818, 841,873,877,902,908, 937, 1025, 1028, 1077,1124,1177,1257,1285 -kincstáros: Csázmai Brumeni Tamás, Szentgyörgyi András - Lőrinc zágrábi egyházmegyei pap 10 - Mátyás zágrábi egyházmegyei diaconus, zágrábi kanonok 523, 567 - olvasókanonok: Pál kanonok - őrkanonok: Csázmai Brumeni Tamás - őrkanonokság kérése 210 -prépost 55, 617, 783 - Szentlélek-egyház 729 Cseberkovci András és Illés báni emberek 937 - Balázs diák, körösi comes terrestris 436 - István körösi szolgabíró 295 Csebi cs. 1222; Buza cs. 236; lásd még Koksómind­szenti Buza cs.; Orosz cs. 1196-1197; Vörös cs. 410 - Benedek királyi ember 1005 - István (János fia) és Péter királyi emberek 1208 - István, Mihály és Tamás királyi emberek 711,1005, 1208 - László királyi ember 602, 604, 618 - Márton királyi ember 711,1208 Csebő h. (Somogy m.) 704 Csécsényi cs. 346 Csécsteleki Pál megyei ember 221 Cséfa opp. (Bihar m.) és Szűz Mária-egyház 648 Csegödi cs. 660 - András királyi ember 511-512 - Mátyás (Péter fia) szatmári alispán (1421-1422) 19, 882, 1179; királyi ember 511-512, 1129 - Mihály királyi ember 511-512, 1129

Next

/
Oldalképek
Tartalom