Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

Cseh cs. lásd még Lévai és Marosfalvai Cseh cs. - eretnekek elleni harc 936, 997 - háború 664, 923, 927, 949, 951, 957,1005, 1062, 1090, 1156 - háborúba vonulás 1204 - rendek felirata 47 - vádjai Zs. ellen 1281 Csehi h. (Komárom m.) 359 - cs. 468, 801; lásd még Mikefalvai Csehi cs. - János comes, de parochia Simigiensi (1249) 632 - Sebestyén nádori ember 202, 991 Csehország 94, 103, 105, 138, 146, 157, 203, 231­232, 286, 289-293, 310, 328, 331, 398-399, 425, 542, 561, 622, 689, 704, 997, 1026, 1062, 1098, 1127,1139,1195 Csehországba küldött pápai teológus 1240 Csekei cs. 605 Cseklészi Gróf Károly lásd Korbáviai Károly Cselei cs. 794 - János nádori ember 154 Cseleji cs. 1058, 1126-1127 cselszövés 67, 191, 679, 712 cseményi (Baranya m.) Szent György-egyház 45 - cs. 45 Csememye h. (Zemplén m.) 305 Csenge h. (Vas m.) 823 Csenger h. (Szatmár m.) kh. 19, 1179 Csenke h. (Zemplén m.) 848-849 Csenkeházai Pál királyi ember 1237 Csenkeszházai Pál és Laczky György királyi embe­rek 1003 Csenkeszi György királyi ember 216, 419 - Lőrinc királyi ember 216 Csenő cs., Káli 1123 Csép cs. lásd Gyertyánosi Csép Csépánfalvai cs. 1165 Csepcsényi cs. 735 Csepcs lásd Csipcs Csepe cs., Piri 1230 Csepel h. (Hont m.) 996 Csépi Péter vasvári domonkos perjel 1288 Csepregi Gergely győri egyházmegyei kanonok, zó­lyomi főesperes, esztergomi kanonok 494, 1293 cserelevél 1119, 1159 Cserenkovci cs. 870 Cserényi majd Balázsfalvai cs. 346, 1148 Cseres cs. lásd Pazonyi Cseres cserfa 359 Csergő h. (Zemplén m.) 794 Cseri cs. 1091 - Ferenc karbeli klerikus, egri káptalani kiküldött 1160 cserjés 328, 990, 997; pusztítása 231; liget 917 Cserkeházai lásd Csenkeházai Cserié h. (Pozsony m.) 1162 Cserlei cs. 756, 1162 Csemeki András pozsegai alispán (1421) 1102 - Miklós pozsegai szolgabíró 1102 Csemel h. (Tolna m.) kh. 413 Csernicei cs. 1165 Csertész h. (Ung m.) 555, 1138 Csertőházai Balázs ügyvéd 679 - György és Péter királyi emberek 670 Cservelyesi György és Vinclo királyi emberek 137 Cseszneki Lukács ügyvéd 949 Csesztve h. (Nógrád m.) 1171 Csetelakosa h. (Zala m.) 425 Csetenye föld (Szepes m.) 616; h. és erdő 774; más­képp Hoverföld h. 774 Csetnek opp. (Gömör m.) 87 Csetneki cs. 6, 57, 87, 151, 228, 269, 501, 1043 - László esztergom-zöldmezei prépost (1408-1424) 57, 87, 228, 495, 501, 956, 1043 - polgár 87 Csévics. 437, 153, 651 Csicseri Fodor cs. 251, 794, 999 - Ferenc ügyvéd 736 - másképp Radácsi Fodor cs. 1055 Csicseri Ormos cs. 694, 794, 849, 1105, 1184, 1222 --László szabolcsi alispán (1420-1421) 27 -Orosz cs. 694, 1103 - - Miklós leleszi prépost (1414-1441) 4, 63, 294, 335, 369, 379, 418, 470,474-475, 480,486, 532, 555, 689, 715, 749, 762, 780, 825, 835,842,891, 1074,1222-1223,1233 Csicsó h. (Pozsony m.) 1013, 1024 Csipcs h. (Bodrog m.) 469 Csipcsi Jakab ügyvéd 175, 184, 203-206, 219, 621, 639,942 Csire cs. lásd Álmosdi Csire cs. csirke 576 - cs., Alattyáni 207, 1160; Idai 794 Csitár h. (Nyitra m.) 563 Csitári cs. 657, 1230; Korom cs. 1230 - Korom István nádori ember 202 - Lőrinc nádori jegyző, kúriából kiküldött királyi ember 184 - Miklós segesdi főesperes, veszprémi kanonok 657 Csíz h. (Gömör m.) 201 Csízi cs. 154, 201 Csobaji Mihály pataki udvarbíró 80 Csobánkafalva másképp Rimaláza h. (Gömör m.) 94 Csok(o)nya h. (Somogy m.) 257 Csókás pr. (Zaránd m.) 290, 543, 738 Csókházai Csók cs. 1222 - Miklós nádori ember 154

Next

/
Oldalképek
Tartalom