Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

(budai káptalan) mint hh. 53, 153, 323, 485, 594, 606,631,786, 790,1008, 1112,1122,1147,1221 - márka, ezüst 18 - olvasókanonok: Bálint - őrkanonok: György, Miklós - polgár 323, 695, 697 - prépost: Geldemi Sluter Lampert, Szászi János - prépostság kérése 211 -szabó 1294 - Szent György-egyház 996 - György-kápolna 191 - szőlőhegy 1147 - Szűz Mária-egyház 456 Budaszentlőrinc h. (Pilis m.) kh. 504 Bud-x lásd Bulcsúi és Büdi Bugo női szn. 699 Buji Tamás szabolcsi szolgabíró 1011 Bukouch lásd Bukovc Bukovc h. (Zágráb m.) 83 Bukovec f. (Zágráb m.) 199 Bulcsú h. (Bereg m.) 576 Bulcsúi cs. 1137 - István márki officiális 576; ügyvéd 578, 771 - László királyi ember 576, 580 Bulcsuházai György és Mátyás nádori emberek 795 Bunder cs., Pásztori 112 Burkartin pozsonyi szőlőszomszéd 1167 Bursewicz pn. 1246 Buserich castellum (Zágráb m.) 985 Butka h. (Zemplén m.) 891, 983 Butkai cs. 891, 983, 1208; Keszeg cs. 712, 891 - Antal (László fia) királyi ember 8 - Benedek, István és Zsigmond diák királyi embe­rek 983 - Frank királyi ember 300 - János királyi ember 8, 300 - Péter ügyvéd 976 - szn. 124 Butkafóldei cs. 797 - Szent Miklós-egyház 797 bútor elvitele 777 búza 72 - cs., Csebi 236; Koksómindszenti 236 - Péter ügyvéd 1259 Buzlai Balázs trencséni alispán (1421-1425) 505 Büdh. (Abaúj m.) 1250 Büdi cs. 794, 1250 bűnbocsánat 1248 bűnök 32 büntetés 687; pápai 1182, 1191 Büsi Imre ügyvéd 122, 603, 715, 920, 951 Büssü h. (Somogy m.) 243 Bwdew ffi szn. 870 Bwlch/Bwlcho-i lásd Bulcsúi Bws lásd Büsi Bycech'yn. 104 Bychanyjn. 170, 181 Bychayjrx. 170 Bykan')vx. 181 Bykche-i lásd Bicskei és Bikcsei Bykedy-'x cs. 1272 Byk-i lásd Biki Bykmegh h. (Gömör m.) 398 Bylie-i lásd Billyei Byr-x lásd Biri Bytho lásd Bittó Byztrice lásd Beszterce Cacuina vár (Horvátország) 800 calix seu monstrantia 965 Calkow-i plébániaegyház (boroszlói egyházmegye) és plébánosa: Speyel Gábor 438 Callo-i lásd Kallói Calna lásd Káinok Camanya lásd Kamonya camara, királyi 1050;országbírói 188, 253 Caraad-x lásd Karádi de Carceribus Galhardus titeli prépost (1338-1344) 707 Cardeni de Florentia Konrád váradi olvasókanonok és kanonok, pápai acolitus 46, 192, 538, 1174, 1180-1182,1187, 1189-1191,1226-1228,1235­1236,1242 Cáslav v. (Csehország) kh. 47, 229, 838 castellum 322, 563, 1060, 1094, 1161; és tartozékai 985; építése 437; építési engedély 1044; lásd még vár de Castiglione Branda piacenzai bíboros, a veszpré­mi püspökség adminisztrátora 214 Cczaba-x lásd Csabbi Ceba-'x Richárd trencséni ispán 537 Ceben/Cebeny lásd Kisszeben Cegléd másnéven Koroszeg h. (Pozsony m.) 946 Ceglédi Péter ügyvéd 234 Céke h. (Zemplén m.) 602 Cékei cs. 1209, 1233 Cekeházai cs. 1222 Céli cs. 374 census 76,201,240, 247,400, 494, 1022; elengedé­se 928; szokásos 551 - annualis seu feudális 197 - seu feudunt 72 - terragium 11A Cernech Benedek zágrábi egyházmegyei pap, domb­rói plébános, csázmai kanonok 701, 772 Cesska női szn. 560

Next

/
Oldalképek
Tartalom