Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

Cétényi Katona Miklós és Péter meg Német János királyi emberek 1002 cetinai comes: Nelipcsics János Chabay lásd Csabb Chaford lásd Csáford Chahal-i lásd Csaholyi Chako lásd Csákó Chalaz lásd Csalász Chand-i lásd Csanádi Changacz jn. 717 Chanok lásd Csanak Chaplan-i lásd Csaplyani Chasiloch-i lásd Császlóci Chatana másképp Eberfeld h. (Szepes m.) 446 Chathe/Chate lásd Csataj Chazar lásd Császár Chazloch-i lásd Császlóci Cheb lásd Cseb Chebch-i lásd Csipcsi Chebew lásd Csebő Ched-i lásd Csebi ChegdlChegedlCheked-i lásd Csegödi Chegle-i lásd Csöglei Cheklyz-i lásd Cseklészi Chelee-i lásd Cseleji Chema szn. 612 Chenew lásd Csenő Chenkez-i lásd Csenkeszi Chenkouch-i cs. 14 Chentheregh jn. 197 C/ienyz-i Péter ügyvéd 201 Chepchynecz p. (Turóc m.) 349 Chepey-i cs., Koroszegi 665 Cheprek-i lásd Csepregi Chepy-i lásd Gyertyánosi Csép cs. cAer lásd cserfa C/ieresnew h. (Körös m.) 507 Cheresnew-i Pál Hont megye jegyzője, ügyvéd 244 C/ierezrcw-i cs. 1018 Chergew lásd Csergő Cherike cs. lásd Csirke cs. Chermenyen lásd Csemernye Chernee-i lásd Csemicei CherteuhazalCherthehaza-i lásd Csertőházai Cherueles-i lásd Cservelyesi Cheterthekhel lásd Csütörtökhely Chethene lásd Csetenye Chetheo-i lásd Cétényi C/jew lásd Cső Cheuze lásd Mizsei Csöze Chew-i lásd Csévi Chezneg-i lásd Cseszneki Chiasma-i lásd Csázmai Chikud-i lásd Tyukodi Chiph-i lásd Csipcsi Chirmiwam/Chyrmiwan h. (Nyitra m.) 563 chirographum 92,532,682, 748, 794, 797, 917,998, 1016,1059,1124, 1269 Chladnich h. (Körös m.) 92 Chokode jn. 492 Chomokaz lásd Csomaköz Chompua-i lásd Csomonyai Chonbord lásd Csombord Chonga-i lásd Csongvai Chontus lásd Csontos Chopaága (mocsár, Pozsony m.) 874 Chorber Mihály varasdi írnok 752 Chornauada lásd Csamavoda Chruchow-i lásd Krucsói Chuclas-i lásd Csuklászi Chukapaka lásd Csukárpaka ChumakazlChumokaz-i lásd Csomaközi Church cs., Pribinovci 870 C/ÍWÍ lásd Csúz Chusa lásd Csúza CAwz h. (Szabolcs m.) 826 Chwdafalua-i lásd Csudafalvai Cftw/lásd Csúf CAw/íy-i lásd Cupi CWre lásd Csire CAwz lásd Csúz Chycher-i lásd Csicseri Chypch-i lásd Csipcsi Chyr-i lásd Csűri Chytar-i lásd Csitári Chythnek/Chytnek-i lásd Csetneki C/ryz-i lásd Csízi Cigánd h. (Zemplén m.) 2 cikádori apát: Imre -konvent469, 931 Cikóffiszn. 1008 Cilia-i lásd Ciliéi Ciliéi Frigyes és felesége: Erzsébet 751 -Hermann 354, 1260 - Miklós zágrábi kanonok, káptalani kiküldött 73 címeradomány 86, 337-339, 424, 468, 807 címerkép 339 cinkos 660, 830, 1105 cirill betűs írás 1169 ciszterci rend 240 ciszterciek 785 civitas 87, 99, 254, 291, 314-315, 320, 348, 374, 444, 447,456,462,486,490,494,524-525,541-542,545, 552,558,656,664,677,717,723,757,784,786,791­792, 794-796, 808-809, 814, 828, 832, 834, 840, 898-900, 956, 1022,1032, 1050,1147,1172

Next

/
Oldalképek
Tartalom