Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

Csomafája h. (Doboka m.) 1238 Csomafalvai László királyi ember 182 Csornai lásd Csamai Csomaköz h. (Szatmár m.) 36, 281, 1047 Csomaközi cs. 36, 44, 119, 281, 364, 484, 1045, 1047, 1078 - hospes 484 - Pál királyi ember 1097 Csombord h. (Fehér m.) 852 Csomó ffi szn. 305 Csomonyai cs. 852 Csomorhegye (hegy, Sáros m.) 990 csongrádi főesperes: Ádám - ispán: Ozorai Pipo Csongvai cs. 1080 csonkítás 305 Csonkorfalva pr. (Sáros m.) 990 Csontos cs., Bagolai 21; lásd még Legényei Csontos -jn.1105 Csorbái Lőrinc csorbái soltész 43; lásd még Tyl - soltészség 43 csornai konvent 451, 559, 596, 787, 876, 930,1139, 1151; kiküldöttje 971 - - mint hh. 82, 183, 197, 233-234, 450, 930, 968, 971, 1151, 1153, 1229, 1245 - monostor papja: Balázs 876 - prépost: Antal Csőh. (Bodrog m.) 171 Csög h. (Középszolnok m.) 78 Csögi Fábián királyi ember 1263 Csöglei Péter ügyvéd 218 Csömötei cs. 231 Csöpöny lásd Nagycsöpöny csősz megverése 243 Csősze h. (Temes m.) 648 Csöze cs., Mizsei 1160 Csuda cs., Delnei 990 Csudafalva h. (Sáros m.) 1262 Csúfcs., Oladi 542 Csukárpaka h. (Pozsony m.) 554, 560, 638 Csukárpakai cs. 638 Csuklászi cs. 735 Csupor cs., Monoszlói 1077 Csúz cs. lásd Ludbregi Csúz cs. Csúza h. (Baranya m.) 342 csűr 1091 Csűri András, Bálint és Mihály királyi emberek 568­569, 577 - László királyi ember 568-569 - Lőrinc királyi ember 577 Csütörtök h. (Pozsony m.) 757, 847 Csütörtökhely h. (Zala m.) 425; opp. (Pozsony m.) 705; (Szepes m.) kh. 168 Dabolci István királyi ember 182 Dabrel-i lásd Dobrai Dabrony h. (Zala m.) 801 Dacho ffi szn. 918 Dacsó cs., Ásgúti 406 Dada h. (Somogy m.) 632 Dadái cs. 174, 950 -jobbágynévsor és officiálisok 170, 181 Dalian lásd Dányán Dalmácia határa 726 dalmáciai ferences provinciális: Sebenicói Baptista dalmát-horvát bán: Nagymihályi (Ungi) Albert Dalos cs., Korlátföldei 217 Damai cs. 413 damási várnagy és alvárnagy 839 Dámján fráter pap, leleszi konventi kiküldött 163, 497,578, 926 - mester egri kanonok, káptalani kiküldött 979 Damjánfalva h. (Szatmár m.) 660 Dan szn. 492 Dancs cs., Harábori 1104 - Miklós bácsi éneklőkanonok 209 -szn. 417 Danka cs., Egyházassúri 808 Danko ffi szn. 983 Dányán h. (Küküllő m.) 945 Danyijn. 1036 Darabos cs., Andrásházai 399 - András ügyvéd 931 - Tamás mester aradi kanonok 684, 1219 -jn. 243 Darachi-i lásd Daróci Darai András, Bálint, Dámján, Jakab, János, Tamás és Tamás (másik) királyi emberek 660 Darázsi h. (Hont m.) 996 - cs. 1230 - Demeter nádori ember 202, 518, 991 - Fülöp nádori ember 1230-1231 - István és Péter királyi emberek 984 Damóc vár (Körös m.) 355, 366, 387, 674, 1061 Daróc h. (Bereg m.) 578, 927; (Középszolnok m.) 458; kh. 564; opp. (Szatmár m.) 648 daróci (Szatmár m.) Szent Mihály-egyház 648 -cs. 612, 924, 927, 1101, 1222 - Bertalan királyi ember 1104 - László királyi ember 473 - Mihály ügyvéd 979 Darvas h. (Bihar m.) 648 datia 201, 870 dátum per manus 439, 482-483, 826, 946 Dávid fehérvári őrkanonok 641, 1027 Dávidházai cs. 1128 - György királyi ember 1128

Next

/
Oldalképek
Tartalom