Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

(Dávidházai) János beregszászi plébános 1128 Dawar-i lásd Dovori debreceni sókamarás: Zeleméri László Debregh-i lásd Döbrögi Debröi cs. 848 -István 794, 1184 Dechsenpek Ozsvát ebenfurti officiális 394 decretum 388, 810, 839, 1171 dédai várnagy: Palóci Máté Deecz-i lásd Dicsi Deffelde lásd Dezsőfölde Dege-i lásd Dögei Deghte lásd Dejte Dehtar lásd Dejtár Dejtár h. (Nógrád m.) 551, 657 Dejte h. (Nyitra m.) 45 Dellante Bertalan bíboros, az apostoli kamara kleri­kusa 1133, 1181 Delne f. (Sáros m.) 990, 1064 -h. (Sáros m.) 990, 1064 Delnefő h. (Sáros m.) 990 Delnei Aranyas és Csuda cs. 990; Kakas cs. 159, 166, 990, 1064, 1109, 1165, 1262 - János királyi ember 759, 1140; nádori ember 1258 - Kakas ügyvéd 620 Demecseri cs. 1222 Demelki lásd Dömölki Demeter (József fia) váci kanonok 727 - fráter pap, pécsváradi kiküldött 864 - horogszegi plébános, ügyvéd 120 Demjéndi János királyi ember 253, 1015 Denberg Seifridus mester, Zs. orvosa 912 Dénesi László ügyvéd 1166 Dénes bán lásd Marcali Dénes szlavón bán Dengelegi cs. 776, 880 Denk h. (Hunyad m.) 79, 259; lásd még Felső-, Kö­zép- és Martondenk depositarius 461 Derecskéi Péter temesi alispán (1405-1421) 221, 237,492 Deregnyői Besenyő cs. 914 derék férfiak lásd fogott bírák Derenapathaka p. (Ung m.) 555 Derencsényi Imre gömöri ispán (1419-1423) 269, 679 Demetinci cs. 870 Ders cs. lásd Szerdahelyi Ders Dersfalvai cs. 1225 Derzsi cs. 811 Desfelde pr. lásd Dezsőfölde deszka elvitele 1102 Detre (Jakab fia) zágrábi kanonok, zágrábi majd csáz­mai főesperes 261, 617, 730 detur 335, 763, 885 Devecseri cs. 1059 - János ügyvéd 1166 Dévény vár (Pozsony m.) 315 Dewge-i lásd Dögei Deycheyfü szn. 1029 Dezyzlaus ffi szn. 1102 Dezső cs., Kaplai 940; Madai 880 Dezsőfólde pr. (Torna m.) 173, 592, 975, 1141 diaconus 58, 264, 523, 567; lásd még subdiaconus Diák (Litteratus) cs. 864 - 16, 20, 57, 60, 66, 81, 87, 95, 99, 115-116, 133, 140,143, 156-157, 165, 169, 175, 186-187, 190, 196, 228, 232, 243,251, 284, 375, 384, 393,425, 436, 450,484,497, 511, 517-518, 555,568-569, 577,581-582, 588,615, 632, 639, 689-690, 698, 712-713, 736, 749, 759, 774, 798-799,819,854, 859,871,876,902,904, 918-919, 929-930,937, 943, 952, 957, 968, 971, 977, 983, 986,988,993, 996, 998, 1017-1018, 1043, 1052, 1059, 1077, 1099, 1103, 1108-1109, 1112, 1115-1116, 1122, 1131, 1138-1139, 1151, 1156, 1165,1183,1195, 1207, 1222, 1224, 1258, 1263, 1268,1289 Diáki h. (Pozsony m.) 834, 855 Diakó h. (Valkó m.) 868 diakói püspök lásd boszniai püspök Dicsi Péter királyi ember 1002 Dienesdi h. (Pozsony m.) 854 Diód castellum (Pest m.) 437 Diósfalu h. (Somogy m.) 519 Diósgyőr opp. (Borsod m.) kh. 826 diósgyőri pálos konvent papja: Szobi Miklós 649 - várnagyok: Palóci Máté és Imre Diószegi/Albisi cs. 224 disznó (fele) minden belsőséggel (lardus) 413, 576 -953; elhajtása 169, 182,1209; és leölése 1058; el­vétele 880; elvitele 660,1207; kölcsönadása 741; lopása 741; őrzése 1127 - lásd még sertés Disznós másképp Hódos h. (Borsod m.) 94 Dizsér h. (Bihar m.) 538 Dobakffi szn. (1341)996 Dobi cs. 1007 Dobó cs., lásd Ruszkai Dobó Dobódéli György és János királyi emberek 151 Dobói cs. 522 - János altárnokmester (1421-1428) 75 - Miklós egri egyházmegyei presbiter, a mindszenti Mindenszentek-egyház plébánosa 445, 515 Dobokai cs. 642-643 - István ügyvéd 642-643 - János királyi ember 1148 Doborka h. (Bihar m.) 648

Next

/
Oldalképek
Tartalom