Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VII. (1419–20) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 37. Budapest, 2001)

Palotai cs. 226, 358; Cibak cs. 428, 2035, 2381 Paloznak h. (Zala m.) 1168 Pálteleke pr. (Heves m.) 2384 Paly p. (Somogy m.) 1324 Pályi cs. 2261 Pamaz-'x lásd Pomázi pamlag (lectisternium) 949 Pán András, Beregi 2376 Panaszi Balázs királyi ember 1976 panaszirat német lovagrend ellen 1121 panaszlevél 74 panaszok Zs. ellen 1913 Panaz-x lásd Panaszi Páncél cs., Écsi 2198; Tépei 859 páncél 1444, 1506,1631 Pangata lásd Pankota Pan-'x lásd Pányi Pank szn. 2443 Pankotafejéregyház h. (Baranya m.) 830 Pankotai János egri kanonok 2093 pannonhalmi konvent mint hh. 274, 519, 632, 798, 1090, 1290, 1469,1484,1601, 1790, 1843-1844, 2104,2171,2201-2202, 2208 -monostor 1523, 1857,2181 - prépost: Adorján, Péter - Szent Márton-egyház 1762 Pányi cs. 53, 1923, 2305, 2392 Panyiti Sebestyén nádori jegyző, kúriából kiküldött királyi ember 214, 1377, 1857; nádori ember 833 Panyla-'x lásd Panyolai Panyolah. (Szabolcsra.) 1340, 1398, 1471 Panyolai cs. 148, 404, 454, 483-484, 572, 1078, 1340, 2336 - Frank királyi ember 157, 1412 Pap cs., Gégényi 57; Kisudvarnoki 279; Komoróci lásd Komoróci Pap pap 456, 1593, 2158, 2222, 2257; lásd még karpap -eretneksége 1492 - házi 1288 - mint fogott bíró 382 pápa: Ince (VII.), János (XXIII.), Kelemen (IV), Márton (V), Orbán (V.) - mint közvetítő 1270 Pápai György somlói vámagy 1114 - Kövér cs. 2449 pápai abbreviator: Reatei Angelus - adomány 651, 664, 739, 1982, 2412-2413 - - kérése 31, 230-231, 421-423, 460, 524, 756, 786-789, 794, 831, 867, 913, 973, 1020-1021, 1031, 1037, 1173, 1223-1225,1251, 1262, 1264, 1306, 1321, 1384,1406,1423, 1513-1515, 1520, 1543, 1548-1549,1554,1568-1569,1623-1625, 1633-1637,1657,1662,1692,1700,1739, 1777, 1864-1865, 1869,1921,1960, 1968, 2001, 2250, 2284 - adószedő 804, 1384, 1676; dalmáciai: Nani Se­cundus -ajánlás 1258 - alkalmaztatás kérése 951 - alkamarás 1797 - alkamarás: Lajos montaubani püspök -bréve 1258 - búcsúengedély lásd búcsúengedély -bulla 62,191,1059,1274,1541,1711,1834,1921, 1941, 2090; kibocsátásának kérése 799; kiegészí­tése 1274; szövegének javítása 345, 768, 1688 - bullába záradék 1711 - commissarius: Zsigmond savniki apát 1541 -constitutio 523, 1921 - engedély 1242, 1288, 1556, 1567, 1607-1610; kérése 177, 438, 497, 769, 792-793, 806, 862­863,876-877,970, 980,1172,1221,1243,1535­1538,1606,1699, 1721-1722,1731,1980,2000, 2241; kiegészítése 819; további javadalmakra 704 - familiáris: de Pizolpassis Pál 651 - felhatalmazás kérése 1863, 2369 - felhatalmazással kiadott legatus-i rendelkezés 437 - felmentés kérése 283, 288, 523, 705, 1404, 1519, 1822,1870 - írnok: Podiella-'x Márton 1550; Reatei Angelus 2284 -javadalom kérése 360 -jegyző: de Jomnacio de Plánta Pál 1060 -kamara 732, 846, 1057, 1181, 1337, 1418, 1489, 1534,1676, 1836, 2108 - írnoka: de Lambardis Cynus 1152 - jegyzője 1534, 2156; jegyzője: Luphardus --jövedelmei 204, 1020 - kincstára 2108; kincstartója: Antal sienai püs­pök 1060 - - klerikusai 730, 732, 1059; lásd még de Calvis Jakab, Fayditi Gellért, de Ghindalotis de Perusio Benedek, de Mercatello Miklós, Vicecomitibus Ambrus, Novarai Simon, Sulmonai Pál - pénzeinek depositariusa 73 - pénztárosa: de Spinis Chechus - kamarai jegyző 1337 - jövedelmek succollectora: Baranyai István zág­rábi kanonok 1864 - kamarás 730-731, 847,1059; lásd még Ferenc nar­bonnei érsek 1447 - kancellária abbreviatora: de Pizolpassis Pál 651; főnöke, pápai káplán: Borsnitzi János -kérés 1259 - keresztesháborús bulla 2090 - kincstár 2156; régense 73, 751

Next

/
Oldalképek
Tartalom