Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VII. (1419–20) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 37. Budapest, 2001)

(pápai) kincstartó 1337,2156 - követ 703,2266, 2365; dalmáciai: Nani Secundus - közvetítés 822 - kúriába idézés 886 - legátus 1238 - legátus: Camplo-i Jakab spoletói püspök, Palacios Ferdinánd lugói püspök, Ragusai János bíboros -levél 1836 - megerősítés 50,1400; engedély és felmentés kéré­se 1503; kérése 475, 1399-1400, 1677 - poenitentiarius 1920-1921 - protonotárius: Benedek székesfehérvári prépost - referendarius: Borsnitzi János esztergomi érsek - reservatio kérése 764 - scriptor: de Pizolpassis Pál 651 - subdiaconusok 731, 1058 - taxa lásd taxa, pápai - titkár: Reatei Angelus 2284 - tizedmentesség 729 - ügyhallgató 1806, 1941; lásd még Bolognai de Thomariis János, Guidhardi Bertalan, Vicedomini Máté - lásd még apostoli Papfalvai Csórónk cs. 229, 324, 391, 783 - László alvajdai ember 513; fogott bíró 382 Papi cs. 239, 444 - János királyi ember 622 papi (Abaúj m.) Szent Péter-egyház 239, 444 - ornátus 757 - rend felvétele 288 - rendek engedély nélküli felvétele 1519 - személy verése 1452 Papiai János (velencei) 223 Paplehota h. (Nyitra m.) 1002 pápoci éneklőkanonok: György 567 - kanonok: Gyöngyösi János, Szováti János, Vas János - prépost 567; lásd még Kápolnai Ábrahám, Molná­ri György, Roh, a székesfehérvári Lajos király-ká­polna comese - prépostság 31, 567, 1090 Papos h. (Szatmár m.) 670 Paposi cs. 1438 - Jakab {Érmen fia) és Mihály királyi emberek 1382— 1383 - királyi ember 238 Pappenheim marsall 197 Paprazalja fn. (völgy) (Zala m.) 1762 papszentelés 1102 Papvölgye fn. (Hontm.) 1694 par 1432,1456,1605,1672,1876,1917,1999,2009, 2171 - átírása írott királyi rendeletre 2217 Paragh-i lásd Parlagi Paragy-i lásd Parragi parancs végre nem hajtása 1460 parancslevél 649, 1147, 1897, 2057 Parasznyah. (Szatmár m.) 157, 1187 párbaj 1906, 2160; lásd még hatalombaj paripa 1444; lásd még ló Paris jn. 300 -szn. 1814 - Jakab szárdi várnagy 300 Párisházai cs. 491, 1940 Párizs v. (Franciaország) 74 párizsi egyetem 1712 parlag fn. (Borsod m.) 2276 Parlagi cs. 784 - Ferenc királyi ember 1412 - Frank királyi ember 311-312, 1276 - János királyi ember 1931-1932 -jn. 1697 parlamentum lásd tanácskozás Párnica h. (Árva m.) 2135 Parócai cs. 1140 parochialis egyház 1573, 1834 Parragh-x lásd még Parlagi Parragi Bertalan királyi ember 205-206 Paruas'ycí. 190 parvus lásd Kis jn. Paschingerau h. (Ausztria) 910 Pasnan lásd Poznan Pason-x lásd Pazonyi passagium lásd révvám Passau v. (NRB) 74, 2048, 2082; kh. 3-5, 9, 13,15, 18-19,22,28-29 passaui egyházmegyei klerikus 1541 - káptalan 29 - polgár 400 - püspök 84; lásd még Hohenlohe György Pastrovié Elek comes 1167 Pasyth lásd Pázsit Pásztói cs. 921,2254 pásztói vásár 403 Pásztor jn. 1494 Pásztori Konrád királyi ember 1790 - László diák királyi ember 1790; ügyvéd 274,620, 2196-2197, 2202 Patajn. 190 Patacsi cs. 717 Patai Antal királyi ember 2440 - János (Dezső fia) alvajdai ember 362, 513 - [X] (László fia) királyi ember 2440 Patak v. (Zemplén m.) kh. 1296 patak 166, 444, 669, 843, 1324, 1762, 2271, 2333 Pataki cs. 1444

Next

/
Oldalképek
Tartalom