Szűcs László: Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1947. június 2. - szeptember 19. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 36. Budapest, 2000)

A minisztertanácsi jegyzőkönyvek - [22.] 202.1947. szeptember 19.

Minisztertanács az előterjesztést a Gazdasági Főtanács elé utalta előzetes véleményezés végett. 75 Minisztertanács délután 1/2 3 órakor ért véget. Km.f. Dinnyés Lajos Bojta Ernő Béla Gépelt tisztázat a miniszterelnök és a minisztertanács jegyzőjének saját kezű aláírásával. A miniszterek és az államtitkárok az első oldalon, a jelen voltak felsorolásánál, nevük említésénél látták el kézjegyükkel a jegyzőkönyvet. A jelen voltak felsorolásából kimaradt, de az ülésen megjelent és fel is szólalt Vas Zoltán, a Gazdasági Főtanács főtitkára is. Nem szerepel a jegyző­könyvön Bárányos Károly, Zentai Vilmos, Szobek András, Mihályfi Ernő és Varga István kézjegye. A jegyzőkönyv mellett, tárcánként borítólapok közé helyezve többnyire megtalálhatók az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések. Az egyes borítólapokon, külön sorszámozva felsorolták az előterjesztések címeit. Ezekhez esetenként észrevételeket fűztek, amelyek közül az érdemi megjegyzéseket jegyzetben közöljük. A jegyzőkönyv mellett megtalálható a 4., a 8-15., a 18-32., a 34-45., a 49-52., az 54-70., a 74-81. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés, illetve iromány, amelyek közül 22/a-b. sz. mellék­letként közöljük a 20. és a 49. napirendi ponthoz tartozó előterjesztést, illetve irományt. Nem szerepel az előterjesztéseket összefogó borítólapokon a 7., a 22., a 71. napirendi pont. Csak utólag, kézírással vezették rá a megfelelő borítólapra az 1-2., a 6., a 13., a 15-21., a 45-48., az 53., a 72-73., a 77. napirendi pontra vonatkozó utalást. 221a. sz. melléklet (a 22120. napirendi ponthoz) Tájékoztatásügyi minisztérium 5827/1947. Minisztertanácsi előterjesztés Tisztelettel kérem a Minisztertanácsot, hogy az 1848-49 évi centenárium­nak alant vázolt programját magáévá tenni szíveskedjék. A centenáris évfordulóról alig néhány hónap választ el bennünket. 1848 a magyar demokratikus fejlődés dicsőséges elindulása volt. Európa figyelme és rokonszenve kísérte a magyar törekvéseket és amikor a reakciós bécsi politika a maga fejlettebb politikai eszközeivel ezt a fejlődést meg tudta törni, a magyar 75 Az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium 3337/1947. eln. sz. előterjesztésében dr. Gyön­gyösi (Strasser) István (1912-?) a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen szerzett államtudományi doktori oklevelet. 1934-től állt Budapest Főváros szolgálatában. 1939-től 1948-ig a Szociáldemok­rata Párt tagja. 1945 májusától a Fővárosi Közmunkák Tanácsánál miniszteri osztálytanácsos­ként, az elnöki osztály vezetője. 1945-től 1948-ig a fővárosi törvényhatósági bizottság tagja, a hídépítési különbizottság alelnöke. Egy ideig az Építési- és Közmunkaügyi Minisztérium sajtóosz­tályának vezetője. A Tér és Forma, a Magyar Építőművészet, valamint a Műszaki Tervezés c. folyóiratok szerkesztője volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom