Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VI. (1417–18) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 32. Budapest, 1999)

1786, 1864, 1876, 1878-1879, 1883, 1901-1902, 2001, 2060, 2066, 2099, 2109, 2118, 2127, 2132, 2146, 2150, 2152, 2160-2161, 2165, 2177-2179, 2185-2186, 2192-2194, 2227-2228, 2231, 2260, 2315,2467-2468,2556-2558, 2608 - bírák kijelölése 1648 -bíró 2199 - bíró: de Zwala Cunczonus - kirendelése 2266 -bulla 1577; átírása 731; javítása 2176 - Constitution 1235, 1679; lásd még apostoli Constitution - döntés kérése 1361 - engedély kérése 1213, 1232, 1242, 1345, 1347­1348, 1368-1370, 1375, 1406-1409, 1435, 1442, 1444, 1453-1454, 1467, 1469, 1475, 1643-1646, 1652-1653, 1657-1658, 1758, 1789, 1819-1820, 1842, 1857-1863, 1867, 1875, 1895, 1960-1961, 2046, 2076, 2281,2522 -engedélyezés 1367 - familiáris: Cardini Konrád - felmentés kérése 1964, 2118, 2232, 2237, 2264 - feloldozás kérése 2187 - jövedelem átengedése 1799 -kamara 1616,2192; collector-a 1427 - kamarás: Udinei Bredi Pantaleon - káplán: Cardini Konrád, Fleckel Henrik, Mali­generi Vilmos, Oláh István, de Thomariis de Bo­nonia János, de Zwala Cunczonus - kinevezési jog eseti átengedése 1623 -kiváltságlevél 1287 - közvetítés 1360 -kúria 1589, 1750 - kúriai alkancellár: de Bronhiaco János - legátus 2030, 2211; lásd még Ragusai János - megerősítés kérése 1287, 1754, 1856, 2092, 2271, 2280, 2465-2466 -nuncius: Cardini Konrád 2218 - oklevél felhasználásának tiltása 669 - poenitentiaria írnoka 1425; procurator-a 2001 - prépost: Ábrahám - protonotarius: Benedek székesfehérvári prépost, Valenciai Ottobonus - rendelet érvénytelenítése 1651 - titkár 589 - udvar reformja 1119 -ügyhallgató 1181, 1616, 1901 - ügyhallgató: Fleckel Henrik, Maiigeneri Vilmos, de Thomariis de Bononia, Udinei Bredi Pantaleon, de Zwala Cunczonus pápajelölt 589 pápakoronázás 1170-1171, 1192, 1277 Papalis Crestolo spalatói rector 2245 pápaságtól megfosztás 741 pápaválasztás 334, 656, 960, 982, 1059, 1095, 1104, 1108, 1123, 1139-1140, 1277, 1504; lásd még conclave pápaválasztó elektor 1077 Papd h. (Baranya m.) 147, 1640, 2324 Papdi cs. 1282, 2324, 2474 - Sánta cs. 1640 - Schesche cs. 2433 Papfalvaics. 590,661 - László fogott bíró 371; királyi ember 1848 Paph cs. lásd Pap Papi cs. 106 papi rend felvétele 1651 - ruha 36 Papia v. (Itália) kh. 2409 paplan 1933,2304 Papmonostori cs. 1980 -Jászcs. 1980 Pápoc h. (Vas m.) 2542 pápoci polgár 1922 - prépost: Kápolnai Ábrahám -Üdvözítő-egyház 288 Pápocuta út (Vas m.) 1502 papok elmozdítása 1477 Papos h. (Szatmár m.) 302, 1684 Paposi cs. 336 - Jakab királyi ember 537 pappá szentelés 1349; idegen püspökkel 1964 papság reformja 1119 Paptálya pr. (Heves m.) 360-361 Papuchvtha lásd Pápocuta papválasztás 2229 Papzo'ysx. 2533 par, oklevélmásolat 466, 546, 1197, 1549, 1767, 1812; lásd még oklevélmásolat Parah cs., Kamocsai 615 parancslevél 494,706, 1837 Párasa h. (Hont m.) 318 Parasznya h. (Szatmár m.) 149 paraszti sorba taszítás 775 parasztok (jobbágyok) telepítése 775 parasztszékelyi (Tolna m.) jobbágynévsor 2533 párbaj 2543; perdöntő 1519 Paris szn. 2301 Párizs v. (Franciaország) 481, 761, 1573, 2296 párizsi egyetem 1301; angol nemzete 1485 - licenciátus: Szlavóniai Pál 1485 Parlagi cs. 1067,2021 -Benedek zágrábi ispán (1416-1417) 59, 163, 183, 420,448, 634 - Repce cs. 32, 541 párnahuzat 406

Next

/
Oldalképek
Tartalom