Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VI. (1417–18) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 32. Budapest, 1999)

Parragi cs. 2433 -Csehcs. 2433 -jn. 2033 Pártás cs., Derzsi 1041 Parthpn. 2198 Paska h. (Bács m.) 1915 -szn. 1524, 1649 Passagh-'x lásd Pazsagi Passau v. (NRB, Passaui püspökség) 2565-2566, 2630, 2637; kh. 2538, 2545, 2548-2550, 2583, 2586, 2595-2597, 2616-2618, 2620-2621, 2631­2632, 2636,2641-2642, 2651, 2654, 2656 passaui dékán: Fleckel Henrik -egyházmegye 125, 1235, 1443, 1482, 1901 -püspök 1424 -tizedbeszedő 2597 Passo-'x lásd Pósai Passyth lásd Pázsit Pastha lásd Pásztó Paszab h. (Szabolcs m.) 2112 Paszika h. (Bereg m.) 423 Pásztó h. (Heves m.) 2480; v. (Hont m.) 1766; kh. 1142; hatósága 1142 Pásztói cs. 137,565,2380 -János országbíró (1395-1397) 476, 1714 pásztor 620, 1270 Pásztori h. (Sopron m.) 301,417,585 -Bondorcs. 301,574,579 Por szn. 1640,2304 Pata h. (Somogy m.) 171 Patacs h. (Esztergom m.) 1393 Patai cs. 1734,2388,2428 - János alvajdai ember 358 - Lőrinc és Pál királyi emberek 1633 Pataji Zubor cs. 1143 Patak h. (Hont m.) 887, 1278; v. (Zemplén m.) 144,346, 1698; -i egyházak 1453 patak 940,1204 Patakfalu h. (Középszolnok m.) 2496 Pataki László (Miklós bán fia) lásd Perényi László Patala h. (Bodrog m.) 1663, 2028 Patavium cis Danubium lásd Passau Pathyondh-'x lásd Pátyodi Pátkaics. 170 Patkó jn. 1700,2096 Patkós cs., Kisteszéri 799 Pató cs., Magasmarti 308 Patócsics. 2269 Pátróics. 1458 patrónus 36, 1373 Pátyh. (Pilis m.) 616 Patyi cs. 482 - András, István és Miklós királyi emberek 516,1122 Pátyodi Bálint királyi ember 882, 988-989, 1198, 1522, 2312 - Benedek és János királyi ember 430, 842-843, 847, 2290-2292 - Füstös cs. 2015 - László királyi ember 843, 847, 2290-2292 - Lőrinc királyi ember 882, 988-989, 1198, 1522 Paussen pn. 1847 Pavlovics Péter lásd Radinovics Péter Pawchal pn. 206 Pawer pn. 1580 Pawl/Pawler szolga 1808 Payerpn. 1538 Payernikel pn. 916 Pazamér h. (Bereg m.) 423 Pazándok pr. (Pilis m.) 349, 370, 636, 659 Pazarnyír h. (Szabolcs m.) 580 Pazdicsi cs. 777,2021; Fogas cs. 2114; Vereses. 556,2021 Pazony h. (Szabolcs m.) 1244,2024 Pazonyi cs. 298, 316, 1067, 1244, 1333,1744,2005, 2023-2024, 2091,2389 - Cseres cs. 1244, 1333, 2005, 2023 --László királyi ember 2441 - Gergely királyi ember 1198, 1522 - Miklós királyi ember 2441 Pazzika lásd Paszika Pazsagi Jakab és László királyi emberek 117 Pázsit h. (Bars m.) 6-7, 114, 1481 Pázsiti Bodok cs. 1709 pázsiti jobbágyok 1709 Pázsitos pn. 1853 Pazsnyi h. (Somogy m.) 2371 Pécelics. 2541 - János, Péter diák és Kesző László királyi emberek 1843 Pechich pn. 1635 Pechkouicha fn. (Körös m.) 1465 Pécics. 2568 pecia lásd mértékegység Peck pn. 56, 1725, 2082,2142 Peckin pn. 948 Pécs v. (Baranya m.) 815; kh. 1575 pecsét, báni, függő autentikus 180 - báni protonotáriusé 1929 - Benedek papé 1145 -birodalmi 318,1199; nagy 1070 - csázmai, káptalani 2229 - Dengelegi Zsigmond alispáné 1359 - Domokos rábaközi főesperesé 2575 -elvesztése 156 - érseki, függő-, gyűrűspecsét 1778 - felségpecsét, kisebb és nagyobb 1969

Next

/
Oldalképek
Tartalom