Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VI. (1417–18) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 32. Budapest, 1999)

(Fehér) megyei birtokok 2434 - szolgabíró: Forrói Miklós Fehér-Árva f. (Árva m.) 923 Fehér-Körös f. (Zaránd m.) 2269 fehérnemű 180 Fehérvár v. (Fejér m.) 170, 2072 Fehérvári Miklós galgóci officiális 76 fehérvári kanonok: Décsei Balázs, Ereki Simon, Henyei Dénes, Himházai Izsaiás, Ötvényi Domo­kos, Vasvári György - kanonokság 2165 - káptalan 245, 515, 577, 773, 1807, 2327, 2372, 2504 - - mint hh. 170, 202, 1392, 1477, 1530, 1747, 1803, 1890, 2086,2157 - keresztes konvent mint hh. 64, 170, 209, 231, 273, 478, 1284, 2086,2124 -polgár 2124 - prépost 1892; lásd még Benedek, Béri Bereck - Szent Demeter-oltár 2178 - Imre herceg-oltár 2177 - István király-oltár 2178 - László-kápolna 1858 - Miklós-egyház 1026; prépostja 520 - Szentkereszt-egyh áz 2179 - lásd még székesfehérvári Feiertag pn. 682 fejedelmek 1140 Fejér cs. 1598,2341; Egyedújfalvai 36 -jn. 1522 -m. 170,273,1537; hatósága 209 - megyei ispán: de Nassis Zuborius 209 Fejéregyház h. (Borsod m.) 117 Fejéregyházi cs. 1761 Fejérfalva h. (Máramaros m.) 1598 fejéri ispán: Csáki György, Garai Miklós nádor, Ilsvai Leusták nádor, Marcali Dénes Fejérkőhát fn. (locus) (Fejér m.) 231 Fejérkörösi cs. 594 Fejértó h. (Szabolcs m.) 2517 Fejérviz f. (Temes m.) 2002 Fejes cs. 1915; Garya-i 2302; Gyekéi 623 - János honti alispán (1405-1419) 896 -jn. 1270,1517, 1548 fejsze 698 fejváltság 140, 180, 687, 1033, 2339, 2349 fej-és jószágvesztés 550 Fekejn. 2278 Fekésházai Benedek királyi ember 857 - János királyi ember 693 - Orosz cs. 431 Fekete cs., Hosszúmezői 1851; Kisfaludi 2006; Pókateleki 179 -jn. 157,843,870, 1806 fekete föld 2244 Feketeardó h. (Ugocsa m.) 1018 Feketehalom h. (Zaránd m.) 2269 Feketesárospatak p. (Turóc m.) 1204 Felcsebi cs. 560, 1506, 1517, 1545 - Benedek királyi ember 1184 - Búzás cs. 1506 - Péter királyi ember 1970 - Bwsos János és Péter királyi emberek 1184 - Márton és Mihály királyi emberek 1970 - Tamás királyi ember 1184, 1970 -Vereses. 1517 felcsebi jobbágynévsor 1517 Feldemeteri cs. 654 Feldevecseri cs. 18 Feldi pn. 625 Feled h. (Gömör m.) 1411 Feledics. 1411, 1963 - Péter (János vajda fia) 1518 Félegyháza h. (Bihar m.) 2269; (Középszolnok m.) 2543 Felekfark h. (Kolozs m.) másképp Györgyfalva 1703 Felfalu h. (Gömör m.) 1150 Felfalui Ferenc/Frank királyi ember 503, 702 - István királyi ember 503, 702 felhatalmazás, általános 1265, 1783 - lásd éves megbízás Felhévíz h. (Pilis m.) 1674 féljövedelem, pápai 2192 Felka v. (Szepes m.) 506, 1938, 2623 Fetkeleznew lásd Felkenézlő felkelők 368 Felkenézlő h. (Szabolcs m.) 2420, 2569 félkúria 1016 fellebbezés 820, 1927,2156 - a konstanzi zsinathoz 1267 -Zsolnához 2670 fellebbezett per 507 Felmad h. (Pozsony m.) 1900 felmentés census befizetésétől 726 - hadbavonulás alól 2427 - házassági akadály alól 1651,2232 -kérése 2118,2264 -kereset alól 828 - korhatár alól 1435 - kölcsönös 2432 - kötelezettség alól 2568 - papi rend felvételének akadálya alól 1651 - per következménye alól 1737 - szabálytalanság vétke alól 1959, 1964 - törvénytelen születés alól 2237 -vád alól 637, 1826

Next

/
Oldalképek
Tartalom