Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VI. (1417–18) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 32. Budapest, 1999)

felmentvény 311, 407, 426, 1195, 2026, 2061, 2488, 2625-2626 - a királyi jövedelmek elszámolásáról 830 feloldozás 346, 1371, 1448, 2100, 2187, 2671 Felpéci Márk királyi ember 2562 felprédálás 485, 487 felségsértési per 1042 Felsehyczka jn. 2278 Felsőasztaj h. (Sopron m.) 541 Felsőbárcai cs. 317, 406, 530, 639, 946, 1007, 1056, 1587 Felsőbaszti cs. 2216 Felsőbudosow h. (Szlavónia) 2034 Felsőelefánt h. (Nyitra m.) 2395 Fehőkanynch h. (Pozsega m.) 1392 Felsőkoksó h. (Abaúj m.) 323 Felsőkomlós másképp Hollóháza h. (Abaúj m.) 226 Felsőládony h. (Sopron m.) 2382 Felsőlendvai Herceg Péter fogott bíró 1898 Felsőméra h. (Heves m.) 503 Felsőmérk h. (Zemplén m.) 2204 Felsőmostyenec h. (Trencsén m.) 2444 Felsőnádasd h. (Hunyad m.) 2035-2036, 2693 Felsőpir h. (Hont m.) 804 Felsőrajki cs. 2589 Felsőráska h. (Zemplén m.) 173 Felsőroholc h. (Pozsega m.) 1392 Felsőtugár h. (Nógrád m.) 259 Felsővica h. (Sopron m.) 2392 Felsőzáturcsa h. (Turóc m.) 657 Felsperger pn. 208 Felszász h. (Pozsony m.) 2359 Felszekcső h. (Baranya m.) 577; (Bodrog m.) 773 Felszerfalu h. (Zemplén m.) 2681 Fel szerhosszúmező h. (Zemplén m.) 1850 felszólítás birtokátadásra 1489 felszólítólevél 1513 féltelek 483, 1016,2361 féltelkesek 2097 Feltőkés h. (Abaúj m.) 140 Féltős jn. 2639 Féltre v. (Itália) 292, 379 feltrei követ 818; polgárok 1630; várnagy 379 feltreiek 1765 felvétel a johannita rendbe 1486 Fenes h. (Kolozs m.) 1266 - p. (Hunyad m.) 2035 Feneseley fn. (mező) (Hunyad m.) 2035 Fény h. (Szatmár m.) 1490 fenyegetés 359,628,866 Fenyőfalva h. (Hunyad m.) 2035 Ferdes]n. 2533 Ferdeuvcha/Ferdewcha lásd Fürdő utca Ferenc diák leleszi konventi kiküldött 1160-1161, 1163,1184 - j enői pálos vikárius 1614 - (Pál fia) bodrogi alispán 2247 - szepesi dékánkanonok lásd Görgői Ferenc ferences kolostor, Sebenico 829 -kolostorépítés 2280 - rendfőnök 2280 ferencesek 749, 1167-1168, 1570, 1634, 1727, 2602; obszervánsok 1960-1961 Ferkend lásd Förkend Ferii pn. 1043,1686 Ferlyn pn. 196 Fernandi Guarsias Zs. tanácsosa, a Sárkány-rend tag­ja 1402 Ferrandi Mihály auranai perjel 1014 Fertho lásd Fejértó Fertőn jn. 1519 Fertő f. (Sopron m.) 2392 Feskejn. 1700 festő 626 FeteUFethel pr. (Pest m.) 838, 2567 feudális conservatio 1773 feudum 128, 1138, 1614, 1773; lásd még bérlet feudum seu arenda 1561 Fewdes lásd Földes Fewenyed lásd Főnyed Feyerer pn. 1975 Fiacskaházai cs. 2358 Fiacskái Lőrinc királyi ember 2358 Fias cs., Jekelfalvai 1602 Ficsor királyi ajtónálló 941 -szn. 791, 1772 Figedi lásd Fügedi Filefölde pr. (Veszprém m.) 1614 Filemolna malom 1614 Filepjn. 430 Filespathaka fn. (Szatmár m.) 2525 Filetinci cs. 1031 Filipovcz h. (Körös m.) 2416 Filka lásd Felka Fincherus jn. 2097 Finck pn. 1726 Fintacs.,Ősi 2269 -nádor (1280-1281) 1129 Firenze v. (Itália) 1702 firenzei gyógyszerész 1608 - polgár 722, 1483 - szerzetes 1702 firenzeiek Budán 289 Fischen Miklós Olaszi (Szepes m.) bírája 2536 Fischer János és Konrád hadiút tervezők 1431 -pn. 1846-1847

Next

/
Oldalképek
Tartalom