Jakó Zsigmond: Erdélyi okmánytár I. (1023-1300) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 26. Budapest, 1997)

OKLEVÉLKIVONATOK ( 1 —603. sz.)

Említés III. András király 1292. március 27-i oklevelében (504. sz.), Bánffy cs nemzetségi lt, fasc. A, nr. 21 (DF 260682). A keltezés azon alapszik, hogy Tomaj nemzetségbeli Dénes 1234 végétől vagy 1235 elejétől fogva viselte a nádori méltóságot. • Közlés: HOkm VI. 380. — Bánfökl I. 35—36. — DIR C, veacul XI— XIII, vol. II. 387 (román fordításban). • Regeszta: RegArp 558. sz. 176. [1234—1235] András váradhegyfoki kanonok 1234-ben szerkönyveket hozott magával, hogy egyházában biztosíthassák a szertartások Premontréével egyező rendjét. 1235-ben Fredericus volt hamborni apát, rendi visitator magyarországi szemleútja során az erdélyi részeken az alábbi premontrei monostorokat látogatta meg és vette jegyzékbe: Váradhegyfok, Meszes, Szécs, Almás, Abrány, valamint apácakolostor Brassóban és Szebenben. (In Hungária, in Strigoniensi provincia. Nota, quod fráter Andreas canonicus Sancti Stephani Waradiensis in Hungária anno gratie M°CC°XXXIIII túlit secum ad ecclesiam suam pro habenda uniformitate ecclesie Premonstratensis lectionarium, integrum antiphonarium, graduale, missale cum nota, collectaneum, martirologium, kalendárium, librum consuetudinum. Notandum, quod anno gratie M°CC°XXXV° fráter Fredericus, quondam abbas Hamburnensis, visitavit ecclesias Hungarie in veritate pater­nitatum et fíliationum sicut sunt hic notate, reportavit ad capitulum generálé et fűit recep­tus reverenter et obedienter ubique: Filia Premonstrati: Sanctus Stephanus Waradine civi­tatis... Filia Sancti Stephani Waradinensis, Albanensis dyocesis: Mezzes... Filia Sancti Stephani, Albanensis dyocesis: Zich... Filia Sancti Stephani, Albanensis dyocesis: Almás... Filia Pauli monasterii: Ábrahám... In Hungária assignata est paternitas dyocesi Cumanie: Corona, dyocesis Vltrasilvane: Villa Hermanni.) A rend kolostorainak 1236—1239 körül összeállított Catalogus Ninivensis cimű jegyzékében, melyet XV. századi másolatban a mechelni érsekség levéltára őriz Cartularium Ninivense című kódexének 244r—246v lapján. • Közlés: Backmund: Monasticon 397—399. — MűvTÉrt 6/1957. 237 (kivonatosan, Oszvald Ferenc). 177. [1235. szeptember 21. előtt] [II.] András király a Maroson sót szállító hajóktól Alvincen (in Wynch inferiori) szedett vámnak a királyt illető rész kétharmadából nagy hajó után fél márkát, közepes és kis hajó után pedig egy fertót a gyulafehérvári (AlbTr) káptalan javára rendel. Említés IV. László király 1289. augusztus 6. után kelt oklevelében (448. sz.), az erdélyi káptalan mlt-ban (DF 277197). A keltezés ante quem-je a király halálának időpontja. • Közlés: Szeredai: Notitia 16. — Árpádia 3/1838. 28 (Kemény József). — TFirnh 152. — Ub I. 161. — DIR C, veacul XIII, vol. II. 309 (román fordí­tásban). • Regeszta: Tentamen 67. — ErdKLt 27. sz. — Entz 181. — RegArp 556. sz. — DIR C, veacul XI—XIII, vol. I. 289. 178. [1235. szeptember 21. előtt] [II.] András király kiváltságokat ad Deeswar királyi vendégnépeinek. Említés IV. Béla király 1236-ra keltezett, hamisított oklevelében (186. sz.), Dés város lt (DF 253299). A keltezés ante quem-je a király halálának időpontja. • Közlés: Schássburger Programm 50 (Kari Steilner). — ÁUO XI. 286. — Hurmuzaki 1/1. 144. — Ub I. 66.

Next

/
Oldalképek
Tartalom