Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár IV. (1413–1414) Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 25. Budapest, 1994)

2674 Nov. 11. (in Wyssegrad, 37. die oct. Michaelis) Zs. a Poduersa-i György fia: Domokos által Thamasy-i Henrik fia: János ellen Szt. Mihály nyolcadán indított pert, amikor János neki hat márka bírság kétszeresét, a perbeli ellenfélnek pedig másfél márka bírságot tartozott volna megfizetni, Magyarországba való szerencsés hazatérése után­ra, Szt. György (1415. ápr. 24.) nyolcadára halasztja különös jelenléte elé. Az okleve­let, mivel Eberhard zágrábi püspök kancellár a királyi pecsétekkel távol van, ennek pecsétjével erősítteti meg. Papíron, zárlatán pecsét nyomával. A. HAZU D-VIII-42. (DF 230942.) - Isprave 1488, reg. - (M.) 2675 Nov. 11. Visegrád. Zs. Csepcsi Jánost távolmaradása miatt megbírságolja. - Zichy VI. 324. (DL 79221 ­Zichy cs. zsélyi lt.) - (M.) 2676 Nov. 11. (in Visegrád, 37. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor a felek akaratából vízkereszt nyolcadára halasztja a pert, amelyet Miklós, a garamszentbenedeki egyház apátja és a konvent (proc. Miklós frater) indított János esztergomi érsek ellen (proc. Bálint diák), mert ellentmondott Nempti birtokba történő beiktatásuknak. Papíron, zárlatán pecsét nyomával. Esztergomi kápt. mit., Acta radicalia 1-4-26. (DF 238467.) 2677 Nov. 11. Hosszúmacs. A kallói és zeleméri plébánosok János hevesi föesperes egri vikáriushoz. A hosszú­macsiak (Monoki) Sandrinus özvegye fenyegetéseitől megrettenve nem mertek vallomást tenni, hogy a Szt. György-egyházhoz mint anyaegyházhoz valamennyien vagy részben hozzátartoznak-e. - Zichy VI. 325. (DL 79220 - Zichy cs. zsélyi lt.) - (M.) 2678 Nov. 11-1415. máj. 11. Az angol király által a konstanzi zsinatra és más ügyekben Zs.-hoz követül küldött Warwick Richárd gróf elszámolása. - Bibliothèque 60 (1900) 27, reg. (London, Public Record Office.) ­(M.) 2679 Nov. 12. Visegrád. Zs. a pécsi káptalanhoz. Harmadszor is idézze meg Pál bátai apátot és a konventet Bátmonostori László ellen jelenléte elé. - Zichy VI. 326. (DL 79223 - Zichy cs. zsélyi lt.) - (M.) 2680 Nov. 12. Aachen. A savoyai követek beszámolnak (VIII. Amadé) savoyai grófnak Zs. római királlyá koronázásának nyolc órán át tartott szertartásairól, amelyek folyamán kb. harminchat magyart, csehet, németet és itáliait lovaggá ütött. - Finke IV. 447. (Barcelonai állami lt.) - (M.) 2681 Nov. 13. (in Wisegrad, in Brictii) Zs. a leleszi konventhez. Tartson vizsgálatot Mo­nak-i Sandrinus fiai: Mihály, István, Jakab, László és Domokos, valamint Dab-i György panaszára, amely szerint Lezthemer-i Orbán és Checher-i Irmos(!) Domokos - Homonna-i Miklós és János ösztönzésére - két familiárisukat az ő Lazán nevü birtokukra küldve ottani jobbágyaiknak összes lovát el akarták hajtatni, azonban a jobbágyok contra eosdem insurgentes nem engedték a lovakat elvinni; eközben a familiárisok kilenc lovat és egy embert nyíllövéssel megsebesítettek úgy, hogy öt ló megdöglött. Idézze meg a Homonna-iakat, Lezthemer-it és Checher-it a nádor elé. Papíron, zárlatán pecsét nyomával. Leleszi konv. orsz. lt., Acta a. 1414-63. (DF 220736.) Hátlapján a válasz fogalmazványa. - (M.) 2682 Nov. 13. (in Vyssegrad, in Brictii) Zs. a leleszi konventhez. Minthogy Lezna-i Péter fia: István condivisionalis testvéreivel: Natafalwa-i Nátha fia: László fiaival: Ferenccel

Next

/
Oldalképek
Tartalom