Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár IV. (1413–1414) Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 25. Budapest, 1994)

1439 Dec. 19. (Laude, XIV. Kai. Ian. anno IV.) XXIII. János pápa mindazoknak, akik a következő tíz évben bűneiket megbánva és meggyónva a győri egyházmegyei Tewtus­ban levő Szt. Cecília-plébániaegyházat az 1423, sz.-ban leírt ünnepeken és az egyház felszentelésének napján felkeresik, s annak fenntartásához hozzájárulnak, ötévnyi és ötször negyvennapos, azoknak pedig, akik ua. sz. alatt megjelölt ünnepek nyolcadán, továbbá a pünkösdöt követő hat napon teszik ezt, száznapos búcsút engedélyez. Franciscus de mandato. F. electus Aretinus. - A szöveg élén: F. de Montepolitiano. G. Vatikáni lt., Reg. Lat. vol. 172. fol. 2a-b. (DF 288719.) 1440 Dec. 19. (Laude, XIV. Kai. Ian. anno IV.) XXIII. János pápa mindazoknak, akik a következő tíz évben bűneiket megbánva és meggyónva a győri egyházmegyei Kwm­ban(!) levő Szt. László-kápolnát az 1423. sz.-ban leírt ünnepeken és a kápolna felszentelésének napján felkeresik, s annak fenntartásához hozzájárulnak, háromévi és háromszor negyvennapos, azoknak pedig, akik ua. sz. alatt megjelölt ünnepek nyolcadán, továbbá a pünkösdöt követő hat napon teszik ezt, száznapos búcsút engedélyez. Franciscus de mandato. F. electus Aretinus. - A szöveg élén: F. de Montepolitiano. G. Vatikáni lt., Reg. Lat. vol. 172. fol. 2b-3a. (DF 288719.) 1441 Dec. 19. (Laude, XIV. Kai. Ian. anno IV.) XXIII. János pápa Detre, volt nádor fiá­hoz: Miklós (nob.) domicellus-hoz. Engedélyezi a hordozható oltár használatát. Franciscus de mandato. F. electus Aretinus. - A szöveg élén: F. de Montepolitiano. Vatikáni lt., Reg. Lat. vol. 167. fol. 205a, reg. (DF 288697.) 1442 Dec. 19. (Laude, XIV. Kai. Ian. anno IV.) XXIII. János pápa Macra-i Benedekhez (nob.) licentiato Ín utroque iure ac magistro in artibus, Zs. tanácsosához, egri egyház­megyei miles-hez. Engedélyezi a hordozható oltár használatát. Franciscus de manda­to. F. electus Aretinus. - A szöveg élén: F. de Montepolitiano. Vatikáni lt., Reg. Lat. vol. 167. fol. 205a, reg. (DF 288697.) 1443 Dec. 19. (Laude, XIV. Kai. Ian. anno IV.) XXIII. János pápa Macra-i Benedekhez (nob.) licentiato in utroque iure ac magistro in artibus, Zs. tanácsosához, egri egyház­megyei miles-hez. Engedélyezi, hogy az általa választott gyóntató egyszer és halálos ágyán teljes bűnbocsánatban részesítse. Franciscus de mandato. F. electus Aretinus. - A szöveg élén: F. de Montepolitiano. Vatikáni lt., Reg. Lat. vol. 167. fol. 235b, reg. (DF 288698.) 1444 Dec. 19. (Laude, XIV. Kai. Ian. anno IV.) XXIII. János pápa Macra-i Benedekhez (nob.) licentiato in utroque iure ac magistro in artibus, Zs. tanácsosához, egri egyház­megyei miles-hez. Engedélyezi, hogy napfelkelte előtt is misét mondasson. Franciscus de mandato. F. electus Aretinus. - A szöveg élén: F. de Montepolitiano.

Next

/
Oldalképek
Tartalom